مقاله


کد مقاله : 13970806165265(DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.008)

عنوان مقاله : ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 527

فایل های مقاله : 535 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریدون اوحدی fohadi31@kiau.ac.ir استادیار دکترا
2 مهرنوش محمدی mehr_1984@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 محمدجعفر تارخ mjtarokh@kntu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در یک بازار رقابتی، درک نیاز مشتریان و تبلیغات مؤثر، از مهم‌ترین فاکتورهای بقا به شمار می‌آید. گسترش اینترنت و شبکه‌های مجازی، فرصت مناسبی برای شرکت‌ها جهت تبلیغات فراهم کرده است و لذا مطالعه روش‌ها و مدل‌های بازاریابی الکترونیک اهمیت زیادی پیدا می‌کند. یکی از جدیدترین این روش‌ها، بازاریابی ویروسی است که بر تبلیغات دهان به دهان استوار بوده و قدرت بسیار زیادی دارد. بازاریابی ویروسی بر این اصل متکی است که در هر شبکه اجتماعی، تعدادی از کاربران قدرت و تأثیرگذاری بالایی روی دیگران دارند و لذا با شناسایی آن‌ها و ایجاد پیام‌های تبلیغاتی خوب، می‌توان از طریق آن‌ها به بازاریابی مؤثر پرداخت. بنابراین، شناسایی کاربران با اهمیت، مهم‌ترین فعالیت در بازاریابی ویروسی به حساب می‌آید. در این راستا، تحقیقات مختلفی با استفاده از انواع روش‌های مبتنی بر گراف و مبتنی بر انتشار، به شناسایی کاربران پرداخته‌اند. در این پژوهش، از قابلیت‌های هر دو روش استفاده شده و با به‌کارگیری معیار مرکزیت نیمه محلی از روش‌های مبتنی بر گراف و مدل خوشه‌بندی مارکوف از روش‌های مبتنی بر انتشار، یک مدل ترکیبی جدید جهت خوشه‌بندی کاربران و شناسایی کاربران کلیدی، ارائه گردیده است. نتایج به‌دست آمده، نشان‌دهنده همبستگی بالاتر روش پیشنهادی با معیار SIR و در نتیجه کارایی بالاتر آن از سایر روش‌های به‌کار گرفته شده در تحقیق است.