• صفحه اصلی
  • ارائه چارچوبي براي ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930608164261826 بازدید : 2937 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط