• صفحه اصلی
  • ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان‌های پژوهش و فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139504141328312679 بازدید : 10255 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.02.002

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط