فهرست مقالات برحسب موضوع مديريت تحقيق و توسعه


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تحقيق و توسعه صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه؛ مورد مطالعه کشور هند
   سیده صدیقه جلال پور فرانک نادی
   تحقيق و توسعه نقش کليدي در توليد دانش و فناوري ايفا مي‌کند بنابراين سرمايه‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين زمينه، براي حفظ و تداوم مزيت رقابتي حائز اهميت است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه به طور معمول واردکننده فناوري‌هاي پيشرفته از کشورهاي توسعه‌يافته هستند و از طرفي چکیده کامل
   تحقيق و توسعه نقش کليدي در توليد دانش و فناوري ايفا مي‌کند بنابراين سرمايه‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين زمينه، براي حفظ و تداوم مزيت رقابتي حائز اهميت است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه به طور معمول واردکننده فناوري‌هاي پيشرفته از کشورهاي توسعه‌يافته هستند و از طرفي در طول سال‌هاي اخير تأمين نيازهاي مراقبت بهداشتي با موانع جديدي از جمله هزينه بالاي داروها و الزامات جديد تجارت بين‌المللي رو به رو شده است در نتيجه اين مسئله منجر به شکل‌گيري و توانمندسازي تحقيق و توسعه داخلي در اين صنعت شده است. اين مقاله ابتدا مروري بر تحقيق و توسعه در صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه داشته و سپس نظريات مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داده است. با توجه به اينکه کشور هند به موفقيت‌هاي بسياري در صنعت دارويي از طريق اتخاذ و اجراي سياست‌هاي مناسب در زمينه تحقيق و توسعه دست يافته است، در همين راستا تجربيات کشور هند در صنعت داروسازي مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت مسيري که هند از سال 1947 تاکنون در اين صنعت طي نموده، در قالب چارچوب مناسبي شامل ابعاد، نوع تحقيق و توسعه، نوع نوآوري (محصول يا فرايند) و زمان به همراه ويژگي‌هاي هر دوره از آن ارائه شده است. اين چارچوب مي‌تواند به عنوان راهنمايي براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در صنايع داروسازي ساير کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مورد استفاده قرار گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - رويكرد تحليلي مقايسه‌اي به تحقیق و توسعه در ايران و چند كشور پيشرفته
   مرتضی جمالی پاقلعه احسان شفیع زاده
   اهميت سرمايه‌گذاري روي تحقيق و توسعه، در كشورهاي پيشرفته‌ صنعتي به عنوان امري مسلم و بديهي فرض گرديده است و امروزه اين تحقيق و توسعه است كه چگونگي تخصيص بودجه و مسائل مالي را تعيين مي‌كند. در حال حاضر سرمايه‌گذاري در واحدهاي R&D به عنوان يك مزيت رقابتي به شمار مي‌آيد. ا چکیده کامل
   اهميت سرمايه‌گذاري روي تحقيق و توسعه، در كشورهاي پيشرفته‌ صنعتي به عنوان امري مسلم و بديهي فرض گرديده است و امروزه اين تحقيق و توسعه است كه چگونگي تخصيص بودجه و مسائل مالي را تعيين مي‌كند. در حال حاضر سرمايه‌گذاري در واحدهاي R&D به عنوان يك مزيت رقابتي به شمار مي‌آيد. امروزه کشورهايي مي‌توانند وارد عرصه رقابت در سطح بين‌المللي شوند كه همواره در پي استفاده از فناوري‌هاي جديد برآمده و اين امر به جز با داشتن مراكز تحقيق و توسعه فعال و مطابق با معيارهاي نوين جهاني امكان‌پذير نخواهد بود. در اين مقاله پس از مرور ادبيات موضوع، به بررسي و تبيين عوامل موفقيت تحقيق و توسعه و جايگاه آن در ایران و کشورهاي پيشرفته‌ای چون ژاپن، آمریکا، و چین پرداخته شده است. سپس مقايسه‌ تطبيقي بین آنها صورت پذيرفته و در پايان راهكارهايي براي بهبود وضعيت تحقيقات در ایران ارائه شده است. در مرحله اول دولت بايد با حمايت مالى و در اختيار نهادن تسهيلات و ايجاد فضاى تشويق‌آميز و اميد دهنده به محققان، و در مرحله دوم خود محققان با تقويت تعلقات ملى و آشنايى با جديدترين روش‌هاى علمى دنيا، به نوآورى و خدمت به كشورمان بپردازند. به خصوص دانشگاه‌ها به عنوان نهادى متفكر و منبع عظيم علمى و فرهنگى جامعه بايد رويكرد علمى‌نگر را به عنوان تفكر غالب حاكم نمايند و در جهت كاربردى كردن تحقيقات در کشور بكوشند. اين امر با برقرارى ارتباط دائمى و مناسب بين نهادها با مراكز پژوهشى و دانشگاهى و فرهنگ‌سازى در خصوص علم و تحقيق در ميان مردم حاصل مى‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثربخش با بکارگیری TRIZ
   مصطفی جعفری حمیدرضا ضرغامی
   در شرایط حاضر و با توجه به روند سریع تغییرات فناوری، مراکز تحقیق و توسعه تلاش مستمر خود را برای جستجو و کشف روش ها و ابزارهایی جدید به منظور هدایت فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران جهت تولید راهکارهای ابداعانه برای مسائل فراروی افزایش داده  اند. TRIZ یکی از تکنیک  های حل ا چکیده کامل
   در شرایط حاضر و با توجه به روند سریع تغییرات فناوری، مراکز تحقیق و توسعه تلاش مستمر خود را برای جستجو و کشف روش ها و ابزارهایی جدید به منظور هدایت فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران جهت تولید راهکارهای ابداعانه برای مسائل فراروی افزایش داده  اند. TRIZ یکی از تکنیک  های حل ابداعانه مسأله است که توسط گنریش آلتشولر روسی با هدف بهبود و سرعت  بخشی به فرایند حل نوآورانه مسائل و کمک به مخترعان پایه‌ گذاری شده است. این تکنیک دارای ابزارهای بسیار توانمندی به منظور تعریف و شناسایی صحیح مسئله و حل آن به شیو ه  های ابداعی و خلاقانه می  باشد. حل ابداعانه مسأله از طریق TRIZ، به صورت یک فرایند چهار مرحله اي گام به گام شامل «تعریف مسأله»، «انتخاب ابزار»، «تولید راه حل» و «ارزیابی راه حل ها» می باشد که در هر یک از این مراحل از ابزارهای مخصوصی استفاده مي شود. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی TRIZ و ابزارهای آن، به بیان خلاصه اي از نحوه کارکرد و قابلیت های آنها در توسعه توانمندی خلاقیت و نوآوری و حل مسأله در افراد و سازمان ها پرداخته شده است. عامل اصلی تمایز TRIZ با سایر تکنیک ها و روش های سنتی خلاقیت، جامعیت و رویکرد متفاوت آن در نحوه مواجهه با مسأله و عدم پذیرش سعی و خطا در حل ابداعانه مسائل و مسیر خلاقیت و نوآوری و ارائه فرایندی نظام مند بدین منظور مي باشد. درک صحیح TRIZ مزایای قابل توجهی را برای افراد و سازمان ها به خصوص در فرایندهای تحقیق و توسعه و حل مسائل مربوطه در پی خواهد داشت که به تعدادی از آنها در این مقاله اشاره شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - سياست‌گذاري براي مراكز تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار؛ مطالعه موردي صنعت نفت ايران
   سید مهام الدین طباطبایی
   امروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان شركت‌هاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شركت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني مي‌باشند. بجز سيستم هاي تحقيق چکیده کامل
   امروزه تحقيق و توسعه به يكي از مهمترين اركان شركت‌هاي بزرگ تبديل شده است. اما در خصوص ساختار و جايگاه تحقيق و توسعه در سازمان هاي بزرگ رويكردها و ساختارهاي متنوع و متفاوتي وجود دارد. اغلب شركت هاي بزرگ داراي سيستم تحقيق و توسعه درون سازماني مي‌باشند. بجز سيستم هاي تحقيق و توسعه شركتي، در بسياري از كشورها سازمانهاي تحقيق و توسعه مستقل نيز براي ارتقاء توانمنديهاي علمي و تكنولوژيكي ايجاد مي گردد. هريك از اين دو نوع سازمان تحقيق و توسعه ماموريت خاصي دارند و سياست گذاري تحقيق و توسعه در آنها نيازمند فرآيندي خاص مي‌باشد. هدف اين مقاله سياست‌گذاري تحقيق و توسعه در سازمان‌هاي تحقيق و توسعه براساس فرآيند ايده تا بازار مي‌باشد. بدين منظور ابتدا اركان فرايند ايده تا بازار و پس از آن انواع سازمان‌هاي تحقيق و توسعه شامل شركتي و غير شركتي تشريح ‌مي‌شود. سپس انواع ساختارهاي تحقيق و توسعه در تحقيق و توسعه شركتي (سازمان‌هاي بزرگ) تعريف و براساس اركان فرآيند ايده تا بازار به تعريف سياست‌هائي براي وظايف و ماهيت فعاليت‌هاي آنها و بخش‌هاي متمركز و غير متمركز تحقيق و توسعه شركتي (در ساختار‌هاي هيبريدي تحقيق و توسعه) پرداخته مي‌شود. سپس مباني مطرح شده براي صنعت نفت به عنوان بزرگترين صنعت كشور كه داراي بخش‌هاي متعدد تحقيق و توسعه است به عنوان مطالعه موردي به اجرا در آمده و درنهايت پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت تحقيق و توسعه در صنعت نفت ارائه مي‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسي نقش تحقيق و توسعه بر بهره‌وري بخش صنعت اقتصاد ايران
   ابولفضل شاه آبادی امید رحمانی
   مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از چکیده کامل
   مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از آنجاكه، فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته ناچيز مي‌باشد، بنابراين اقتصاد ایران مشابه سایر کشورهای درحال توسعه مي تواند به نقش انباشت تحقيق و توسعه خارجي و سرريزهاي آن بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد اين بخش اميدوار بود. زيرا جذب سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجي در کنار توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي، زمينه مساعدتري را براي ارتقاء بهره‌وري کل عوامل توليد فراهم مي آورد. بنابراين در اين مطالعه به بررسي و تجزیه و تحلیل اثر مستقيم انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) و سرمايه انساني بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي دوره 1385-1338 پرداخته شده است. نتايج تجزیه و تحليلها بيانگر آن است كه، سرمايه انساني و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي، به ترتيب، داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت مي‌باشند. در حاليکه از لحاظ مباني نظري انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي نيز، نقش تعيين کننده‌اي بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد دارد. اما، به دليل سرمايه‌گذاري اندک و ناچيز بودجه‌هاي تحقيقاتي داخلي و فقدان تقاضا محور بودن فعاليتهاي تحقيقاتي، تاثيرگذاري انباشت تحقيق و توسعه داخلي در مقايسه با انباشت تحقيق و توسعه خارجي، بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران کم رنگتر مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در ایران
   اصغر مبارک
   اگر چه امروزه تجارت نمي تواند به تنهايي به عنوان موتور رشد به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي تواند کمک زيادي به کشورهاي در حال توسعه نمايد از طريق تجارت يک کشور در حال توسعه مي تواند از يک نقطه غير کارا به نقطه بهينه توليد برسد لذا رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحق چکیده کامل
   اگر چه امروزه تجارت نمي تواند به تنهايي به عنوان موتور رشد به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي تواند کمک زيادي به کشورهاي در حال توسعه نمايد از طريق تجارت يک کشور در حال توسعه مي تواند از يک نقطه غير کارا به نقطه بهينه توليد برسد لذا رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحقيق و توسعه، بهره وري بستگي دارد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش تحقیق و توسعه در صادرات فعاليت صنعتي کدهاي دو رقمي ISIC است. به اين منظور از يک پانل آماري ( 9 گروه صنعتی طی سالهای 1386-1374 ) و در چارچوب يک مدل اقتصاد سنجي لگاريتمي چند متغيره استفاده شده است. در کنار متغير مخارج تحقیق و توسعه تاثير متغيرهايي مانند نرخ ارز موثر واقعي،مقدار سودآوری هر صنعت ، مربع اندازه بنگاه و مقدار نیروی کار، سهم مواد اوليه خارجي بر روي حجم صادارت بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مدل رگرسيون حاکي از آن است که در دوره مورد مطالعه نرخ ارز موثر واقعي با دووقفه، مقدار سود آوری هر صنعت ، نيروي کار و مربع اندازه بنگاه تاثير مثبت بر صادرات دارد و سهم مواد اوليه خارجي( برخلاف چرخه ورنون) تاثيري بر صادرات ندارد. و مخارج تحقیق و توسعه با سه وقفه در برخي کدها تاثير مثبت و در برخي ديگر بي معني است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان(تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس
   ندا خادم گرایلی رضا رادفر
   امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای چکیده کامل
   امروزه تحقیق و توسعه و فعالیت های مرتبط با دستیابی به تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا یک فعالیت عمده صنعتی شده است . علی رغم اینکه تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته در سی سال گذشته ، فعالیتی بوده که اهمیت آن پیوسته رو به افزایش بوده است ، در عین حال کشورهای در حال توسعه به تازگی به اهمیت آن پی برده اند . تکنولوژی محصولی است که در کارخانه تحقیق و توسعه به وجود می آید و واحدهای تحقیق و توسعه ، رکن زیر بنای تکنولوژی دانسته شده و بزرگترین منبع یگانه نو آوری ، تحقیق و توسعه است. برای دستیابی به تکنولوژی روشهای گوناگونی وجود دارد و یکی از مهمترین روشهای دسترسی به تکنولوژی مخصوصا ً در بین کشورهای در حال توسعه ، مهندسی معکوس می باشد ، که روشی آگاهانه از روی تکنولوژی موجود می باشد . در این مقاله ضمن بررسی و مرور پیشینه تحقیق و توسعه ( R&D) و مهندسی معکوس ، مدل نرم افزاری شبیه سازی شده جهت دستیابی به موثرترین پارامتر ها و عوامل موثر R&D و روابط آنها و ارائه ی استراتژیهای بهینه در واحد تحقیق و توسعه و دستیابی به تکنولوژیهای نوین مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین جامعه مورد مطالعه در واحد R&D کارخانه شیمیایی مهد تابان ( تا ژ) که یکی از کارخانجات صنعتی مهم در ایران است، می باشد. برخی از عوامل موثر کلیدی مورد بررسی در واحد تحقیق و توسعه کارخانه تا ژ عبارتند از: تعداد پروژه های انجام شده در واحد R&D ، ورودی های سیستم اعم از(مواد اولیه و نیاز جدید) ، نیروی انسانی متخصص و ماهر ، مدیریت متبحر واحد تحقیق و توسعه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه واحد تحقیق و توسعه R&D)) پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن
   عباس  خمسه رضا رادفر علی  سرافراز داوود  سرافراز
   درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در ب چکیده کامل
   درجهان اقتصادی امروزه بیشتر سازمانها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند . فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود . توسعه محصولات جدید به سازمانها کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصاری خود را در بازار رقابت حفظ نمایند. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه محصولات جدید، راهبردها ، الگوها و فرآیند آن به اهداف و دلایل اهمیت توسعه محصولات جدید بپردازیم. همچنین در ادامه به نقش نوآوری ، تحقیق و توسعه، تکنولوژی و مدیریت در فرآیند توسعه محصولات جدید پرداخته و عوامل حائز اهمیتی را که در شکست و موفقیت توسعه محصولات جدید نقش دارند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي
   لاله  حقیقت
   با گسترش تكنولو‍ژي اطلاعات و شبکه‌هاي اطلاع ‌رساني، تحقيق و توسعه وضعيتي جهاني به خود گرفته است. همچنين پيشرفت‌هاي علمي و مهندسي نيز‌اين فرايند را عملي کرده که موجبات همکاري‌هاي صنعتي بين پژوهشگران، سازمانها و جوامع مختلف را در سطح جهان فراهم نموده است. از آنجا که دستيا چکیده کامل
   با گسترش تكنولو‍ژي اطلاعات و شبکه‌هاي اطلاع ‌رساني، تحقيق و توسعه وضعيتي جهاني به خود گرفته است. همچنين پيشرفت‌هاي علمي و مهندسي نيز‌اين فرايند را عملي کرده که موجبات همکاري‌هاي صنعتي بين پژوهشگران، سازمانها و جوامع مختلف را در سطح جهان فراهم نموده است. از آنجا که دستيابي به فناوري نوين و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه متضمن سرمايه‌گذاري گسترده و‌ايجاد توسعه و مهارت در امر تحقيق و توسعه مي‌باشد،‌اينگونه کشورها سعي مي‌نمايند با اتکا به سرمايه‌گذاري خارجي به فناوري‌هاي برتر که داراي تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌باشد، دست يابند و با‌ايجاد نوآوري به توسعه آن بپردازند. لذا جهاني شدن تحقيق و توسعه توسط شرکتهاي فرامليتي و عدم تمرکز واحدهاي تحقيق و توسعه باعث رشد اقتصادي ساير کشورها گرديده است. به نظر مي‌رسد جهاني شدن به صورت يک ر اه حل، قادر است بسياري از مشکلات اقتصادي را بر طرف کند. امروز اقتصاد جهاني بر اساس مديريت فرايندهاي اطلاعاتي و شبكه‌اي سازماندهي مي‌شود. به گونه‌اي که در نظريه‌هاي گوناگون مي‌توان شکل جديدي از اقتصاد بين الملل را ملاحظه کرد. بر همين اساس اقتصاد شبکه‌اي علمي است که بر اساس الگوي کنترل اطلاعات سازماندهي مي‌شود و بر اساس معيارها و شاخص‌هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.‌اين روش، مکانيسم‌هاي مديريت اقتصادي لازم و مؤثر را براي شکل جديدي از ساختار اقتصاد چند وجهي فراهم مي‌آورد. به‌اين ترتيب فرايندهاي اقتصادي دگرگون شده و شکل جديدي از روابط اقتصادي حاصل مي‌گردد. همچنين استفاده از فناوري اطلاعات موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي و فراهم كردن امکان فعاليت براي سازمانها شده است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد، همبستگي شديدي بين کشورهايي که توسعه اقتصادي معناداري دارند و کشورهايي که سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه تحقيق و توسعه انجام داده‌اند، وجود داشته باشد. به همين دليل ضرورت افزايش ظرفيت‌هاي تحقيق و توسعه براي کشورهاي در حال توسعه به شدت احساس مي‌گردد. اين مقاله در نظر دارد تأثير جهاني شدن تحقيق و توسعه را بر رشد اقتصادي کشورها مورد بررسي قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن مانند ارائه محصولات بهتر،‌ايجاد مشاغل جديد و افزايش درآمدزايي در كشورهاي در حال توسعه را تشريح نمايد. همچنين به فاكتورهاي مهمي كه مي‌تواند منجر به رشد اقتصاد شبكه‌اي و ارزش آفريني در آن گردد پرداخته مي‌شود . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسي تاثيرات جهاني شدن R&D بر توسعه تکنولوژي و نوآوري
   رضا رادفر عباس  خمسه
   افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌ چکیده کامل
   افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته که فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تکنولوژيک مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي R&D بايد فرصت‌هاي کسب‌وکار جديدي خلق کرده و يا کسب‌وکار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت کشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌هاي R&D شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تکنولوژي و نوآوري و نيز پويايي کسب‌وکار و بازار، سازمان‌ها را مجبور کرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مکاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديدنظر کنند. امروزه R&D تاثير مستقيمي بر نوآوري، بهره‌وري، کيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي که در افزايش توان رقابتي سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهاني شدن روش‌هاي کسب تکنولوژي نيز تغيير کرده و روش‌هاي جديدي خلق گرديده که به کشورها و سازمان‌ها امکان دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي‌دهد. در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه تعريفي از جهاني شدن و R&D، به بررسي تاثيرات جهاني شدن بر R&D شامل ظهور روش‌هاي جديد کسب تکنولوژي که منجر به دسترسي به تحقيقات دانشي و توسعه‌اي مي‌گردد، بررسي شاخص‌هاي تاثيرپذير از R&D، لزوم مميزي R&D و نوآوري در سازمان‌ها، معرفي برخي از فاکتورهاي مرتبط با R&D نظير هزينه، بازار، تکنولوژي، مزيت رقابتي و چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از فرآيند جهاني شدن بر فعاليت‌هاي R&D در کشورهاي در حال توسعه، پرداخته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - نقش تحقیق و توسعه در ارزش¬آفرینی شرکتها از دیدگاه خبرگان
   محمد رضا صدری نیا محسن وروانی
   فنآوري موجب شده است تا سازمان ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با كيفيت بالا و قيمت پائين در اختيار مشتريان خود قرار دهند. . اگر شرکتها بتوانند کالاها و خدمات مناسب را با قیمت مناسب، در زمان مناسب و به شیوه ای که مشتریان خواهانند ارائه نمایند می توانند رضایت و وفاداری چکیده کامل
   فنآوري موجب شده است تا سازمان ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با كيفيت بالا و قيمت پائين در اختيار مشتريان خود قرار دهند. . اگر شرکتها بتوانند کالاها و خدمات مناسب را با قیمت مناسب، در زمان مناسب و به شیوه ای که مشتریان خواهانند ارائه نمایند می توانند رضایت و وفاداری مشتریان را به دست آورند. از اینرو شرکتها همیشه به دنبال راه های جدید برای ارائه محصولات جدید به شیوه های جدید هستند تا بدین ترتیب نیازهای مشتریان بالفعل را برآورده کرده و مشتریان بالقوه را نیز به صورت بالفعل درآورند. برای دستیابی به این اهداف تحقیق و توسعه نقش حیاتی ایفا می کند. در این پژوهش سعی شده است نقش تحقیق و توسعه در ارزش آفرینی بنگاه ها از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش 5 فرضبه مورد آزمون قرار گرفتند که در نهایت تمام فرضبه ها مورد تایید قرار گرفتند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs
   عباس  خمسه رضا رادفر
   در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي چکیده کامل
   در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي کوچک و متوسط سير فزاينده‌اي پيدا نموده است. کشورهاي پيشرفته و تازه توسعه يافته به‌منظور تضمين رقابت در بازار آزاد و جلوگيري از انحصار شرکت‌هاي بزرگ، هميشه راهبردها و سياست‌هاي ويژه‌اي را براي ارتقاي صنايع کوچک و متوسط و تسهيل ورود شرکت‌هاي کارآفرين در عرصه اقتصادي اتخاذ نموده‌اند. شبكه به گروهي از شركت‌ها اطلاق مي‌شود كه در رابطه با پروژه خاصي با هم همكاري دارند و از تخصص‌هاي هم به‌منظور غلبه بر مشكلات معمول و روزمره و دستيابي به راندمان بهتر استفاده مي‌كنند. شبكه‌ها به‌عنوان بستر و موقعيت قوي در مبحث تجارت جهاني مطرح و از دهه 90 نيز در حوزه تجارت نوين و مساعدت در ايجاد نوآوري‌ها در شركت‌هاي كوچك و متوسطٌ شديداً مورد توجه قرار گرفتند. از آنجا كه شركت‌هاي کوچک و متوسط قيود، مشکلات و فرصت‌هاي مشابه دارند، يك خط مشي شبکه‌اي مشابه، تسهيلات شبکه‌اي متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي شركت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند، همچنين خوشه‌سازی و شبكه‌سازي شركت‌هاي کوچک و متوسط به‌عنوان يك منبع مهم اطلاعاتي و ايده‌سازي براي نوآوري‌هاي فرايند و توليد است. از سوي ديگر شركت‌هاي کوچک و متوسط مرتبط با هم‌، مي‌توانند R&D منسجم داشته باشند که هزينه کلي آن از مجموع هزينه‌هاي R&D هر شركت‌هاي کوچک و متوسط به تنهايي و جداگانه کمتر است. همچنين توسعه محصول، بهبود فرآيند، مشاوره‌هاي مشترک و هماهنگي در بهبود فرآيندها در شركت‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته در نظام شبکه‌اي بسيار ثمربخش‌تر از فرآيند و مشاوره براي شركت‌هاي کوچک و متوسط مجزا از هم مي‌باشد. اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد و کدهاي مربوط براي تشکيلات شبکه‌اي سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزينه‌تر است. همچنين شبکه‌هاي آموزشي، امکان دسترسي به منابع آموزشي منسجم و مستمر را براي کليه شركت‌هاي کوچک و متوسط در شبکه فراهم مي‌آورد و به‌طور كلي اينكه منافع ناشي از تشکيل شبکه شركت‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند رافع نيازهاي آنها در ارتباط با ورود به عرصه رقابت جهاني باشد. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن بررسي نقش شبكه‌سازي R&D در ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط، به چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن بپردازيم. همچنين به منافع و عوايدخوشه‌سازی و شبكه‌سازي ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط پرداخته و خلق ارزش‌هاي حاصل از شبكه‌سازي R&D در موفقيت و پيشرفت شركت‌هاي کوچک و متوسط در بازار رقابت را مورد تحليل قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - نقش واحد R&D بر کارآفريني و ارزش افزوده بنگاه هاي کوچک و متوسط
   بیتا فرامرزپور دارزینی نسرین خاندان
   تعريف ارائه شده از سازمان همکاري و توسعه اقتصادي از R&D شامل کار خلاقي است که بر پايه اي نظام يافته انجام مي شود، تا گنجينه دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع کاربردهاي جديد، مورد بهره برداري قرار بگيرد. قبل از جنگ جهاني دوم تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي، چکیده کامل
   تعريف ارائه شده از سازمان همکاري و توسعه اقتصادي از R&D شامل کار خلاقي است که بر پايه اي نظام يافته انجام مي شود، تا گنجينه دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع کاربردهاي جديد، مورد بهره برداري قرار بگيرد. قبل از جنگ جهاني دوم تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي، تحقيقاتي براي صنايع انجام مي دادند. اما فعاليت هاي R&D زمان جنگ به سرعت پيشرفت کرده و حجم پيچيدگي هاي واحدهاي R&D افزوده شدند که در نتيجه بهبود فزاينده محصولات جديد را همراه داشت. درجه اهميت به R&D و حمايت دولت ها و سهم R&D از GDP نشاندهنده درجه توسعه يافتگي کشورها مي باشد. براي بررسي بهتر جايگاه R&D در کشور ايران و درجه هم افزايي شبکه اي آن در اين گزارش ابتدا مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است و الگوهاي حمايتي چند کشور توسعه يافته مورد بررسي قرار گرفت که همه آنها حاکي از ايجاد شبکه و ارتباط بين واحدهاي R&Dدر بخش دولتي و خصوصي همراه با ارتباط صنعت و دانشگاه مي باشد و ايجاد ارتباط و هم افزايي شبکه اي در کشور ما مي تواند به بهترين نحو در قالب تقويت پارک هاي علم و فناوري عملي گردد. سپس وضعيت R&D در صنايع استان کرمان مورد بررسي قرار گرفت. براساس نظرات مديران درصد بالايي از آنها به R&D اهميت داده و به ايجاد آن اقدام و آن را موثر در سودآوري و خلق ارزش مي دانستند. اما نکته مهم در پايان همه مطالب نشاندهنده لزوم حمايت حساب شده دولت از R&D و عملياتي شدن نتايج و زمينه سازي جهت شبکه اي شدن فعاليت هاي R&D دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو)
   عباس  خمسه شهره قنبریها فریدون اوحدی
   این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خ چکیده کامل
   این پژوهش با مدل توسعه‌یافته‌ای در 8 عامل مدیریت تحقیق و توسعه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت پارس‌خودرو می بپردازد . و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن با قضاوت خبرگان و پایایی آن با الفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS مورد تائید قرار گرفت .با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش ، از روش کل شماری استفاده‌شده است از سوی دیگر برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت پارس‌خودرو از مقایسات زوجی با تکنیک ANP با استفاده از نرم‌افزار SUPER DECISIONS استفاده نموده است .نتایج حاصل از خروجی نرم‌افزار نشان‌دهنده آن است که عامل مالی رتبه اول و به ترتیب عامل مدیریتی، عامل یادگیری و نوآوری ، عامل تکنولوژیکی ، عامل تجاری‌سازی ، عامل فنی و مهندسی ، عامل سیستمی رتبه‌های بعدی را کسب نموده‌اند . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس)
   ابراهیم جمالی مهناز برخورداری احمدی
   با توجه به این که وجود ريسک در پروژه ها مي تواند اثر معني داري بر عملکرد کوتاه مدت و نيز اثر منفي بلند مدت بر عملکرد مالي سازمان داشته باشد، بنابراین مديريت ريسک براي کاهش شکست هاي ناشي از ريسک هاي مختلفي نظير چرخه هاي نامطمئن اقتصادي، تقاضاي نامطمئن مشتري و حوادث طبيعي چکیده کامل
   با توجه به این که وجود ريسک در پروژه ها مي تواند اثر معني داري بر عملکرد کوتاه مدت و نيز اثر منفي بلند مدت بر عملکرد مالي سازمان داشته باشد، بنابراین مديريت ريسک براي کاهش شکست هاي ناشي از ريسک هاي مختلفي نظير چرخه هاي نامطمئن اقتصادي، تقاضاي نامطمئن مشتري و حوادث طبيعي و انساني غيرقابل پيش بيني و ... ضروري است. مطالعات پیشین نشان می دهد که داشتن یک لیست جامع از ریسک های مهم در زمینه پروژه های نفتی و گازی و هم چنین اولویت بندی و تعیین اهمیت آنها حائز اهمیت است. شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه ها بر اساس استانداردPMBOK در شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب برای اولین بار توسط محقق صورت می گیرد. به منظور شناسایی ریسک های شرکت فنی مهندسی تهران جنوب با استفاده از روش های شناسایی و گروه بندی ریسک براساس استاندارد PMBOK از یک گروه خبرگان استفاده شد که ریسک ها در چهار گروه دسته بندی گردیدند. بعد از شناسایی ریسک ها، گروه خبرگان وزن معیارهای زمان، هزینه، محدوده و کیفیت را براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و براساس مقایسات زوجی مشخص نمودند. سپس جهت برآورد میزان اهمیت تأثیرگذاری هر کدام از ریسک ها بر روی معیارهای چهارگانه اصلی شناسایی شده پرسش نامه ای در نظر گرفته شد. هم چنین پرسش نامه دیگری برای تعیین میزان احتمال هر مولفه ریسک، طراحی شده که به صاحب نظران مربوطه ارائه گردید. سپس با استفاده از ضرب نتایج حاصل از این دو پرسشنامه ماتریس تصمیم نهایی بدست آمد. بعد با اعمال وزن های به دست آمده از معیارهای چهارگانه که از روش AHP فازی به دست آمد در ماتریس تصمیم و با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی به اولویت بندی رسیک ها در معیارهای چهارگانه پرداخته شد که نهایتا رتبه بندی ریسک ها نسبت به یکدیگر و در گروه های چهارگانه براساس نزدیکی به جواب ایده آل و دورترین فاصله از جواب ضدایده آل محاسبه گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - شناسايي و اولويت‌‌بندي شايستگي‌هاي مديران واحدهاي تحقيق و توسعه فناوري
   پیمان مهدیلو ترکمانی مصطفی صفدری رنجبر اصغر مشبکي اصفهانی امیرعباس شجاعی
   امروزه نقش فناوري به‌عنوان کليدي‌ترين عامل در خلق ثروت و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در سطوح مختلف به اثبات رسيده است. با توجه به نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در ارتقاي قابليت‌هاي فناورانه بنگاه‌ها، مديريت اين واحدها به‌شدت اهميت پيدا کرده است. بنابراين ارائه الگويي براي انتخ چکیده کامل
   امروزه نقش فناوري به‌عنوان کليدي‌ترين عامل در خلق ثروت و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در سطوح مختلف به اثبات رسيده است. با توجه به نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در ارتقاي قابليت‌هاي فناورانه بنگاه‌ها، مديريت اين واحدها به‌شدت اهميت پيدا کرده است. بنابراين ارائه الگويي براي انتخاب مديران جديد يا توسعه قابليت‌هاي مديران فعلي اين واحدها ضروري مي‌نمايد. در اين پژوهش مفاهيم شايستگي‌ مديران و برخي چارچوب‌هاي پيشين مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه با برگزاري پانلي با حضور 12 نفر از خبرگان دانشگاه و صنعت نسبت به ‌تأييد شايستگي‌هاي شناسايي‌شده و دسته‌بندي آن‌ها اقدام شد. سپس 32 شايستگي شناسايي‌شده در سه دسته شايستگي‌هاي فردي و شخصيتي، شايستگي‌هاي مديريتي و رهبري و شايستگي‌هاي فني و تخصصي قرار گرفتند. در ادامه با دعوت از 62 نفر از مديران شاغل در اين واحدها و برگزاري جلسه‌اي به منظور معرفي و تشريح شايستگي‌هاي شناسايي شده، پرسشنامه پژوهش به آن‌ها ارائه شد. سپس از طريق تحليل پرسشنامه‌هاي دريافت شده از طريق آزمون فريدمن نسبت به اولويت‌بندي هر يک از شايستگي‌ها و اولويت‌بندي دسته‌هاي شناسايي‌شده اقدام شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد 3 شايستگي 1. کار تيمي، برقراري ارتباط و تسهيم دانش؛ 2. سازماندهي و هدايت تيم‌هاي تحقيقاتي و 3. ايجاد انگيزش و توانمندسازي متخصصين و کارکنان دانشي از اولويت بالاتري نسبت به ساير شايستگي‌هاي شناسايي‌شده برخوردارند. همچنين در شايستگي‌هاي دسته‌بندي‌شده نيز شايستگي‌هاي فردي و شخصيتي نسبت به ساير دسته‌ها از اولويت بالاتري برخوردار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی
   احمد رضا جعفریان مقدم حمید رضا جعفریان مقدم مهدی حاجی مرادی محمد محمدپور درزی نقیبی
   طراحی و توسعه سامانه‌های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی سامانه‌های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM)1 ضروری است. در کشور ایران، فاصله چکیده کامل
   طراحی و توسعه سامانه‌های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی سامانه‌های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM)1 ضروری است. در کشور ایران، فاصله زمانی بین ارائه محصول به مشتری و درخواست و پذیرش مشتری برای خرید سامانه‌های سیستمی بسیار زیاد است. این امر منجر به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های فروش و بازاریابی شرکتهای دانش بنیان ایرانی شده است. بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه دهنده سامانه‌های سیستمی در ایران لازم است تا با تعیین بهینه بازار هدف محصول، نرخ موفقیت فروش خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)2 سعی در ارائه راهنمایی جهت تعیین دقیق بازار هدف سامانه‌های سیستمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارد تا از این طریق امکان موفقیت بیشتر شرکت‌ها را فراهم آورد. روش پیشنهادی در شرکت دانش‌بنیان پویش داده نوین به عنوان مطالعه موردی و یکی از تولیدکنندگان ایرانی سامانه‌های سیستمی اجرا و پیاده‌سازی شده است. اجرای این روش نشان داد که بازار هدف در ایران می‌بایست متشکل از برخی مشتریان دولتی باشد. روش پیشنهادی نرخ جذب مشتری را از 06/0 به 13/0 در ماه بهبود داده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع
   الهه سالاری محمدرضا  شهرکی عبداله شریفی
   طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات کلیدی است که تأثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تأمین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تأمین باعث بهبود عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. این موضوع باعث به‌وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مسأله زنجیره تأمین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مسأله طر چکیده کامل
   طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات کلیدی است که تأثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تأمین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تأمین باعث بهبود عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. این موضوع باعث به‌وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مسأله زنجیره تأمین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مسأله طراحی شبکه‎ زنجیره‎ی تأمین در سازمان‎های چابک دارای چند سطح و چند دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مسأله تحت شرایط داشتن چندین مشتری با حجم تقاضای زیاد در نظر گرفته شده است. تصمیمات شامل انتخاب شرکت‌ها در هر سطح، مقدار تولید، انبار و حمل‌ونقل هر شرکت است. مسأله برای یکپارچه‎سازی تمامی متغیرهای تصمیم‎گیری و با هدف حداقل‌کردن هزینه‎های عملیاتی کل در تمام زنجیره‎ی تأمین و ارضاء تقاضای کامل مشتری‌ها و کسب رضایت آنها مدل‌سازی شده است. از آنجایی‌که حل مسأله طراحی زنجیره تأمین چند سطحی چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت از نوع مسائل NP-Hard می‌باشد بهتر است الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش زمان حل مسأله استفاده شود. به همین منظور برای حل مدل از الگوریتم جستجوی ممنوع که یکی از الگوریتم‌های فراابتکاری است، به کار گرفته ‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که با بالارفتن تعداد تکرار‎های حل مسأله، به جواب‎هایی با کمتر از 3% اختلاف از جواب بهینه دست پیدا کرده است که الگوریتم جستجو ممنوع برای به‌دست آوردن جواب بهینه در مقایسه با الگوریتم لاگرانژ بهتر عمل کرده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL
   سید قاسم  سلیمی زاویه رکسانا فکری
   ریسک‌های بسیاری در فرایند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به‌طور ذاتی وجود دارد. از این‌رو درک، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ها از اهمیتی راهبردی برای شرکت‌ها برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌‌ها در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو‌سازی ایران می‌با چکیده کامل
   ریسک‌های بسیاری در فرایند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به‌طور ذاتی وجود دارد. از این‌رو درک، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ها از اهمیتی راهبردی برای شرکت‌ها برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌‌ها در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو‌سازی ایران می‌باشد. در این‌ راستا، براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه‌‌‌های تخصصی انجام‌شده با خبرگان، شاخص‌‌های اصلی ایجاد ریسک در توسعه ‌محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران شناسایی شدند. با توجه به اینکه میان معیار‌ها و زیرمعیار‌ها رابطه وجود دارد، از تکنیک دیماتل برای شناسایی الگوی روابط استفاده‌شده و با در نظر گرفتن معیارها شبکه روابط شناسایی شد. در نهایت با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) و با بکارگیری نرم‌افزار سوپردسیژن، رتبه‌‌بندی معیارها و زیرمعیارها به‌دست آمد. نتیجه حاصل از تکنیک‌های به‌کار گرفته شده ‌حاکی ‌از این است که ریسک سازمانی از بیشترین اهمیت در مدیریت ریسک فرایند توسعه محصول جدید صنعت خودرو کشور برخودار بوده و ریسک فنی‌کمترین اهمیت را دارا می‌باشد. از طرفی زیرمعیار برنامه‌ریزی نادرست منابع، دارای بالاترین اهمیت و زیرمعیار فقدان ارتباطات کافی دارای کمترین اهمیت در صنایع خودروسازی ایران می‌‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - بررسی تأثیر سرریز فناوری و سرمایه انسانی بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز ایران
   طیبه پورمندبخشایش بهزاد سلمانی محمدمهدی برقی اسکویی
   اقتصاد از چند بخش تشکیل شده است و عملکرد هر بخش نقش به خصوصی در پیشرفت اقتصاد دارد. بخش نفت و گاز اقتصاد بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران به علت منبع درآمد اصلی دولت نقش مهم و غیرقابل انکار در برنامه‌ریزی کشور دارد. بنابراین بررسی عملکرد این بخش می‌تواند چکیده کامل
   اقتصاد از چند بخش تشکیل شده است و عملکرد هر بخش نقش به خصوصی در پیشرفت اقتصاد دارد. بخش نفت و گاز اقتصاد بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران به علت منبع درآمد اصلی دولت نقش مهم و غیرقابل انکار در برنامه‌ریزی کشور دارد. بنابراین بررسی عملکرد این بخش می‌تواند برای رشد و پیشرت اقتصادی کشور مهم باشد. بررسی بهره‌وری کل عوامل یکی از راه‌های بررسی عملکرد بخش‌ها هست که نشان‌دهنده رشد بهینه اقتصاد آن بخش است. از این‌رو در این مقاله تأثیر عوامل مهم مؤثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز شامل سرمایه‌گاری مستقیم خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، انباشت تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی تحقیق، 1379-1394 است. نتایج یافته‌ها این مطالعه حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌عنوان کانال‌های مهم سرریز فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز تأثیر مثبت دارد. ولی انباشت تحقیق و توسعه بخش نفت و گاز نتوانسته تأثیر مثبت بر رشد بهره وری کل عوامل بخش نفت و گاز داشته باشد. سرمایه انسانی نیز به‌عنوان فعالیت ظرفیت‌ساز داخلی تأثیر مثبت بر رشد بهره‌وری کل عوامل بخش نفت و گاز دارد باتوجه به نتایج حاصله افزایش هزینه‌های اختصاصی به تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط تجاری و جذب سرمایه خارجی جهت سرمایه‌گذاری در این بخش و بهبود بهره‌وری عوامل تولید توصیه می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - تأثیر مدیران داخلی، بحران و محدودیت مالی بر رابطه بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات
   محسن حسنی علی لعل بار
   هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه‌بندی انواع تحقیقات بر‌اساس ماهیت و روش مد چکیده کامل
   هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه‌بندی انواع تحقیقات بر‌اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماري پژوهش شامل شرکت‌های حوزه فاوا پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌هاي 1384 الی 1396 می‌باشد. بر‌اساس روش حذف نظام‌مند، تعداد 20 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها، ابتدا پیش‌آزمون‌های Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک ـ برا و سپس از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌های تحقیق (نرم‌افزار Eviews) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد، به علاوه مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تأثیر گذارند؛ نتایج به‌دست ‌آمده، با مستندات اشاره‌شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - مدل شبکه توسعه فناوری در وب 5 بر پایه اصول توسعه فناوری نرم
   ساسان عظیمی
   زبان و خط از عوامل مهم‌ پیشرفت بشر در طول تاریخ بوده‌اند [1]. با افزایش استفاده کنندگان از یک زبان یا خط جدید، مجموعه تعاملی بزرگ‌تری از انسان‌ها شکل گرفته و تعامل بیشتر، سنجه‌های فردی و اجتماعی پایه همچون فرهنگ، سطح فکر، شعور اجتماعی و علم و دانش را رشد داده است. چنین چکیده کامل
   زبان و خط از عوامل مهم‌ پیشرفت بشر در طول تاریخ بوده‌اند [1]. با افزایش استفاده کنندگان از یک زبان یا خط جدید، مجموعه تعاملی بزرگ‌تری از انسان‌ها شکل گرفته و تعامل بیشتر، سنجه‌های فردی و اجتماعی پایه همچون فرهنگ، سطح فکر، شعور اجتماعی و علم و دانش را رشد داده است. چنین روندی در طول تاریخ بارها تکرار شده و دگرگونی جوامع بشری را به دنبال داشته است. در قرن اخیر چنین دگرگونی‌هایی افزایش یافته و قله‌های بسامد تکامل به هم نزدیک‌تر شده‌اند. اما در صدسال گذشته این دگرگونی‌ها به دلیل اختراع زبان یا خط طبیعی حادث نمی‌شوند بلکه این زبان‌ها و پروتکل‌های جدید دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که قله‌های دگرگونی را شکل می‌دهند. طی سال‌های اخیر، پدیده‌های جدیدی به دنیا اضافه شده‌‌‌اند که سنت دگرگونی توسعه برای آنها نیز در حال تکرار است که یکی از بارزترین و گسترده‌ترین نمونه‌های آن، اینترنت است. پدیده اینترنت زمانی شکل می‌گیرد که رایانه‌ها یاد می‌گیرند با یک زبان مشترک با یکدیگر سخن بگویند. تشویق به افزایش این نوع تعامل‌ها گاهی کاملا مستقیم مطرح شده و تلاش چندانی برای ارائه زیرساخت نمی‌شود. مواردی همچون نوآوری باز یا مدیریت دانش، در سال‌های اخیر با شعار به اشتراک گذاری پدیده‌هایی از جنس دانش، شکل گرفته و در مقیاس سازمانی تا جهانی، موثر بوده‌اند. در مواردی هم تلاش برای ایجاد زیر ساختی صورت گرفته است که در نهایت سطح تعاملات را بالا برده پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - شناسایی سرمایه‌های سازمانی و ارزیابی آن در شرایط کرونایی
   حاجیه رجبی فرجاد نسیم اسدی
   زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سرمایه های سازمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارزیابی آن در دوران کرونایی بوده است. روش کار: رویکرد این پژوهش کیفی- کمی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان چکیده کامل
   زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سرمایه های سازمانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارزیابی آن در دوران کرونایی بوده است. روش کار: رویکرد این پژوهش کیفی- کمی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان بود. نمونه گیری تا زمانی است که به نقطه اشباع برسیم به روش غیرتصادفی هدفمند و جامعه آماری تحقیق کارکنان در بخش کمی، 528 نفر است. که بر اساس آن در بخش کمی تعداد 153 نفر بر اساس فرمول کوکران و با سطح خطای 5 درصد، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی طبقه ای نسبی طبق جدول انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه استفاده شده است. در بخش کمی، از طریق مصاحبه پرسشنامه‌ای تنظیم و در بین کارکنان سرمایه های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان توزیع گردید. یافته ها: جهت تجزیه و تحلیل محتواي مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در گام بعدی، برای برازش مدل از معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌های سازمانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در دوران کرونا در قالب 9 مقوله اصلی و 38 مقوله فرعی بوده است. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان ادعا نمود که مقوله های امنیت شغلی، سرمایه فیزیکی، تعاملات درونی و فرآیندهای مدیریت به شکل مناسبی مورد توجه قرار نگرفته است. لیکن وضعیتی درخور شایسته این اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان نمی باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردي: صنایع لبنی)
   سید روح اله  فرجی حسین ادب جلال حقیقت منفرد
   عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه چکیده کامل
   عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید در صنایع لبنی می باشد. این پژوهش از نظر نتیجه، یک تحقیق کاربردی و از نظر هدف تحقیق اکتشافی می باشد. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر تئوری داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 18 نفر از مدیران و خبرگان حوزه تحقیق و توسعه صنایع لبنی می باشد. نمونه گیری با دو روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انجام شد. نتایج در مورد شرایط علی، روندهای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. پدیده اصلی این پژوهش، بومی سازی فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد. عوامل مداخله گر شامل قابلیت های سازمانی، عوامل قانونی، پتانسیل و نگرش مدیریت و تغییرات محیط عمومی می باشد. بستر پژوهش، ساختار ایده و محصول، ساختار بازار و صنعت، بینش و رویکرد مصرف کننده و پایگاه نهادی تحقیق و توسعه است. راهبرد ها شامل ایجاد دانش تحقیق و توسعه، مقابله با ضعف آموزش و منابع انسانی، منابع مالی، مکانیزم های مواجهه با ریسک، مکانیزم های رقابتی، مقابله با ضعف نهادی و مشتری محوری می باشد. در انتها پیامدها شامل بهبود شاخص مالی شرکت، ارائه محصول جدید به بازار، بهبود موقعیت و بهره وری، صادرات و ارتقا دانش بومی و مهارت ها می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - معرفی اتوماسیون فرایند رباتیک بعنوان نقطه اتصال توسعه اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی
   سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
   اتوماسیون فرآیند رباتیک یک فناوری نوظهور است، که با استفاده از آن می‌توان به طور خودکار وظایف تکراری با حجم زیاد اما کم ارزش را به صورت خودکار انجام داد. فضای اتوماسیون متشکل از ارائه‌دهندگان قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، مشاوره، اتوماسیون فرآیند کسب‌وکار و ات چکیده کامل
   اتوماسیون فرآیند رباتیک یک فناوری نوظهور است، که با استفاده از آن می‌توان به طور خودکار وظایف تکراری با حجم زیاد اما کم ارزش را به صورت خودکار انجام داد. فضای اتوماسیون متشکل از ارائه‌دهندگان قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، مشاوره، اتوماسیون فرآیند کسب‌وکار و اتوماسیون فرایند رباتیک ابری و بازارها است. اتوماسیون اشاره به استفاده از فناوری برای انجام وظایف مختلف با حداقل دخالت انسانی دارد به‌گونه‌ای که اتوماسیون فرآیند رباتیک، فرآیند هوشمندانه و عملیات مختلف کسب‎وکار هوش مصنوعی از مؤلفه‌های اصلی آن هستند. در این بین اینترنت همه چیز، یکی از به روزترین فناوری‌ها در عصر جدید اطلاعات و ارتباطات است که مفهومی بسیار نزدیک به اینترنت اشیا دارد. اینترنت اشیا اصطلاحی است که برای توصیف اشیا فیزیکی در سراسر جهان با استفاده از ارتباط دیجیتالی آنها است در حالیکه اینترنت همه چیز بیشتر بر مجموعه‌های داده متمرکز است و مردم و فرایندها را نیز در نظر می‌گیرد. دلیل توجه به اتوماسیون فرآیند رباتیک، گسترش مستمر بازار هوش مصنوعی در اثر کاربرد گسترده این فناوری در اکثر زمینه‌های مهم به خصوص در مؤلفه‌های اینترنت همه چیز است. می‌توان برای بهره‌وری بیشتر از اتوماسیون فرآیند رباتیک، از اتوماسیون‌های گسسته، متعدد و همچنین فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده کرد. با این رویکرد می‌توان فرایند اتوماسیون رباتیک را نقطه اتصال اینترنت همه چیز به پروژه‌های هوش مصنوعی نرم‌افزار دانست. از این‌رو اتوماسیون فرآیند رباتیک که هدفش بهبود فرآیند‌های کسب‌وکار می‌باشد به عنوان نقطه اتصال اینترنت همه چیز با پروژه‌های هوش مصنوعی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله