فهرست مقالات برحسب موضوع مديريت دانش


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم‌های مديريت ارتباط با مشتری
   مریم عاشوری مونا شریف خانی محمدجعفر تارخ
   در سال هاي اخير، شرکت هاي زيادي اقدام به يکپارچه سازي فعاليت هاي مرتبط با مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش نموده-اند. علت اين امر را مي توان در نقش کليدي که مديريت دانش در مديريت ارتباط با مشتري بازي مي کند، جستجو نمود. پتانسيل ارتباط دو جانبه دو حوزه ي مذکور و نقش چکیده کامل
   در سال هاي اخير، شرکت هاي زيادي اقدام به يکپارچه سازي فعاليت هاي مرتبط با مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش نموده-اند. علت اين امر را مي توان در نقش کليدي که مديريت دانش در مديريت ارتباط با مشتري بازي مي کند، جستجو نمود. پتانسيل ارتباط دو جانبه دو حوزه ي مذکور و نقش کليدي مديريت دانش در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري توجه محققان را به خود جلب کرده است. حاصل ترکيب مديريت دانش با مديريت ارتباط با مشتري، مديريت دانش مشتري مي شود که نيازمند طرز تفکر متفاوتی در تعدادي از متغيرهاي کليدي اين دو حوزه است. متغيرهاي کليدي در نظر گرفته شده براي هر مدل مديريت دانش مشتري با توجه به نوع مدل متفاوت مي باشد. تعدادي از مدل هاي ارائه شده براي مديريت دانش مشتري عبارتند از مدل مفهومي، فرايندي و سيستمي. اين مقاله به توسعه ي مدل فرايندي پرداخته که از تلفيق مدل مهندسي کسب و کار، شش فرايند کسب و کار مبتني بر سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري با چهار جنبه ي مديريت دانش در فعاليت هاي اصلي کسب و کار (بازاريابي، فروش و خدمات) حاصل مي گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارائه الگوي مفهومي چابکي سازماني
   ميلاد آقايي رضا آقايي
   تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان‌هایی است که در قرن حاضر فعالیت می‌کنند؛ سازمان‌هايی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی رو به رو می‌شوند که در صورت عدم پاسخگويی سریع به آنها، بی‌شک از دایره فعالیت و بقاء باز چکیده کامل
   تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان‌هایی است که در قرن حاضر فعالیت می‌کنند؛ سازمان‌هايی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی رو به رو می‌شوند که در صورت عدم پاسخگويی سریع به آنها، بی‌شک از دایره فعالیت و بقاء باز خواهند ماند. در این راستا، بی‌شک مي‌توان گفت، سازمان‌هایی مي‌توانند به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهای جدید همچون مفهوم چابکی استفاده می‌کنند. چابکی از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در کوتاهترین زمان ممکن است. چابکی مفهومی است که مي‌تواند به عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط‌های سازمانی با ویژگی‌های تغییرات پیوسته و همراه با عدم اطمینان تبدیل شود و سازمان‌ها کمک کند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابند. از این رو و با توجه به اهمیت این مسأله، هدف این مقاله بررسی مفهوم چابکی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن در محیط‌های سازمانی است. در این راستا، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مروری بر کلیه مقالات مرتبط با حوزه چابکی از سال 2000 به بعد، به بررسی عوامل مؤثر بر چابکی و چابک‌سازی سازمان‌ها پرداخته و در انتها چارچوبی نظری و مفهومی را برای سازمان‌ها ارائه می‌نماید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق در ابتدا کلیه شاخص‌های مؤثر استخراج گردیدند و در انتها نیز کلیه شاخص‌ها با استفاده از روش دلفی در دو دور، کلیه شاخص‌ها با استفاده از مؤلفه‌های مدل اسکاپ طبقه‌بندی گرديدند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که براساس مطالعه مدل‌ها و مقالات حوزه چابکی، الگوی مفهومی چابکی سازمان دربرگیرنده 5 مؤلفه‌ اساسی به صورت زیر است: عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل راهبردي و عوامل فناورانه است. در تحقیقات آینده مي‌توان الگوی معرفی شده در این تحقیق را در محیط عملی سازمان‌ها با استفاده از روش‌های آماری بررسی نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارتقاء کارایی و دانش سازمانی در خطوط مونتاژ با استفاده از شبیه‏ سازی گسسته پیشامد
   مسلم فدایی هادی حیدری قره بلاغ صدیق رئیسی
   در شرایط کسب و کار رقابتی امروز، شرکت‌ها برای بهبود عملکرد خود و پاسخگویی بهتر به فشارهای بازار ناچارند تا ارتباطات نزدیک‌تری با تأمین کنندگان و مشتریان خود برقرار سازند. از میان جریان‌های اطلاعاتی، مواد و مالی که در زنجیره تأمین جاری است، جریان اطلاعات از اهمیت بیشتری چکیده کامل
   در شرایط کسب و کار رقابتی امروز، شرکت‌ها برای بهبود عملکرد خود و پاسخگویی بهتر به فشارهای بازار ناچارند تا ارتباطات نزدیک‌تری با تأمین کنندگان و مشتریان خود برقرار سازند. از میان جریان‌های اطلاعاتی، مواد و مالی که در زنجیره تأمین جاری است، جریان اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است و منجر به ارتقای سطح دانش می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی، تجزیه و تحلیل، و بهبود سطح عملکرد یک خط مونتاژ با استفاده از تکنیک‌های شبیه‌سازی است. عواملی مانند زمان‌های آماده‌سازی و تنظیم تجهیزات مونتاژ، زمان عملیات، نرخ از کارافتادگی، نرخ تعمیر، و در نتیجه نرخ تولید منشاء تصادفی بودن داده‌های سیستم بوده و لذا باید برای تحلیل اینگونه سیستم‌های پیچیده، تکنیک‌های شبیه‌سازی را بکار بست. مهمترین ویژگی‌های عملکرد یک خط مونتاژ شامل گلوگاه‌ها، مدت زمان سیکل تولید، ظرفیت بافرهای سیستم و تعداد خروجی کارخانه در واحد مشخصی از زمان در این تحقیق بررسی شده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها و طراحی مدل شبیه‌سازی نسبت به اجرای آن در محیط نرم‌افزار ED اقدام گردیده است. مدل شبیه‌سازی شده پس از طراحی در محیط نرم‌افزار، در قالب یک مثال عددی برگرفته از دنیای واقعی پیاده سازی شده است. سپس با شناسایی و تحلیل گلوگاه‌ها و شاخص‌های عملکردی شامل زمان بازده تولید مجموعه قطعات و مدت انتظار ایستگاه مونتاژ، سناریوی دیگری طراحی و اجرا و زمینه‌های بهبود فرایند ارائه شده است. نتایج حاصله بیانگر بهبود قابل توجهی از لحاظ کاهش زمان انتظار در صف و در نتیجه افزایش بازده تولید است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت¬های بازاریابی؛ مطالعه موردی شرکت¬های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی
   پیمان اخوان مریم دهقانی
   امروزه دانش به عنوان يک فاکتور رقابتي کليدي در اقتصاد جهاني شمرده شده است. واحدهای بازاریابی در هر سازمان نیز یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان دانش می‌باشند و عموماً بسیاری از بینش‌های مؤثر بازاریابی تحت ویژگی های مشتریان و الگوهای خرید آن ها پنهان شده است. از این رو توسع چکیده کامل
   امروزه دانش به عنوان يک فاکتور رقابتي کليدي در اقتصاد جهاني شمرده شده است. واحدهای بازاریابی در هر سازمان نیز یکی از مهمترین استفاده‌کنندگان دانش می‌باشند و عموماً بسیاری از بینش‌های مؤثر بازاریابی تحت ویژگی های مشتریان و الگوهای خرید آن ها پنهان شده است. از این رو توسعه سیستم‌های مدیریت دانش در کسب و کارها، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری، تقویت خلاقیت، و هماهنگ شدن با تغییرات، کمک کند. و موجب كسب مزيت رقابتي براي كسب و كارها و همچنين تدوين راهبرد‌هاي اثربخش بازاريابي شود. از این رو در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و استفاده از پرسشنامه نقش مدیریت دانش بر عوامل مؤثر در بازاریابی در شرکت های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی به صورت موشکافانه بررسی گردیده است، بررسی از طریق نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است. تعداد نمونه مورد نظر از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل 98 نفر می باشد. جهت تحلیل نقش داده‌ها بدلیل نرمال بودن متغیرها با توجه به تست کولموگوروف- اسمیرنوف از آزمون میانگین یک جامعه (t استیودنت) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش بر اکثر عوامل مؤثر در بازاریابی تأثیرگذار می باشد. از این رو با توجه به افزایش روزافزون دانش موجود در سازمان‌ها، مدیران باید در کل سازمان بویژه در بخش بازاریابی به پیاده‌سازی مدیریت دانش بپردازند. البته نقش مدیریت دانش در عوامل بهبود سياست قيمت‌گذاري، استاندارد كردن پيشنهادات به بازار، توسعه مشترك محصول و راهبرد مشترك توسعه كسب و كار تأیید نگردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان‌های دانش‌بنیان مورد کاوي دانشگاه قم
   هانیه هوشمند سمیه میر افضل جلال رضائي نور
   ارزيابي وضعيت مديريت دانش به سازمان‌های دانش‌بنیان امكان مي‌دهد كه دريابند چگونه فرايند مديريت دانش خود را پياده‌سازي نمايند. از این رو باید شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري فرايند مديريت دانش در اینگونه سازمان‌ها تعریف شود. اين شاخص‌ها کارايی و اثربخشي فرايند مديريت دانش را چکیده کامل
   ارزيابي وضعيت مديريت دانش به سازمان‌های دانش‌بنیان امكان مي‌دهد كه دريابند چگونه فرايند مديريت دانش خود را پياده‌سازي نمايند. از این رو باید شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري فرايند مديريت دانش در اینگونه سازمان‌ها تعریف شود. اين شاخص‌ها کارايی و اثربخشي فرايند مديريت دانش را بيان مي‌نمايند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش برای سازمان‌های دانش‌بنیان است. در مدل توسعه داده شده در این تحقیق، چهار توانمندساز یا عامل مؤثر بر ایجاد و توسعه فرايند مدیریت دانش شامل «منابع انسانی، فناوری اطلاعات، آموزش و فرهنگ» و چهار زیر فرايند اصلی مدیریت دانش شامل «ایجاد، ذخیره‌سازی، اشتراک و کاربرد دانش» شناسایی شدند. سپس مدل توسعه یافته به صورت موردی در جامعه آماری متشکل از کارمندان و اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه قم به عنوان یکی از سازمان‌های دانش‌بنیان مورد ارزیابی واقع شده است. روش تحقیق از نوع توصيفي- پيمايشي است و داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. نتايج حاصل از تحقیق، حاکي از آن است که دانشگاه قم تمرکز زیادی بر مدیریت دانش نداشته و در سطح آمادگی متوسطی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه‌بندی فریدمن گویای آن است که توانمندسازها و زیر فرايندهای مورد بررسی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و عامل «فرهنگ سازمانی» و فرايند «ایجاد دانش» در دانشگاه قم دارای کم‌ترین توجه و عامل «آموزش» و فرايند «کاربرد دانش» دارای بیشترین توجه می‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني
   ساره خزائلی ندا سادات خواسته امیر البدوی
   در عصر حاضر كه دوران رشد و تغييرات سريع و همچنين بهره‌برداري از فناوري است رويكرد جديدي در اقتصاد و مديريت ظهور پيدا كرده كه توجه ويژه‌اي به منابع دانايي نسبت به ديگر منابع سازماني دارد. در اين نگرش به دو نوع منبع توجه ويژه‌اي شده است، يكي منابع سيستمي و فناوري و ديگري چکیده کامل
   در عصر حاضر كه دوران رشد و تغييرات سريع و همچنين بهره‌برداري از فناوري است رويكرد جديدي در اقتصاد و مديريت ظهور پيدا كرده كه توجه ويژه‌اي به منابع دانايي نسبت به ديگر منابع سازماني دارد. در اين نگرش به دو نوع منبع توجه ويژه‌اي شده است، يكي منابع سيستمي و فناوري و ديگري منابع انساني. نوع نگرش به این دو نوع منبع منجر به دوگونه نگاه متفاوت به مديريت دانايي مي‌شود، يكي نگاه فناوري و ديگري نگاه انساني. در بررسی علت عدم موفقيت غالب پروژه‌هاي مديريت دانايي از اين چشم‌انداز که دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و رویکرد منابع فناوری در سازمان‌های دانایی محور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و با این نگرش به دلیل عدم موفقیت سازمان‌ها در پروژه‌های مدیریت دانایی و شناسایی اهمیت این رویکردها در موفقیت فرایند مدیریت دانایی بپردازيم این تحقیق انجام شد. در تحقيق نمونه‌ها در ادبیات دریافتیم كه نمي‌توان فناوري و فوايد آن را نادیده گرفت اما در عین حال برای رهایی از خشك و رسمي بودن محيط سازمان‌ها و صنعت بايستي مديريت منابع دانايي غير فناورانه (انسانی) را در راس امور مدیریت در سازمان قرار داد. برای اینکه هم بتوان از مزایای فناوری استفاده کرده و از مضرات آن در ایجاد روحی خشک در شرکت‌ها متضرر نبود باید مديريت منابع دانايي سازمان به نوع فناوری که در همکاری با منابع انسانی در فرایند مدیریت دانایی باشد توجه داشته باشد و فناوری در تقابل با منابع انسانی نباشد. در تحقیقات انجام شده و مطالعات صورت گرفته نوع فناوری ارتباطات و اطلاعات نوع فناوري است كه با زیرساخت‌های شبكه‌اي (اكسترانت اینترانت و اینترنت) مي‌تواند محیطی مناسب را برای مدیریت منابع انسانی فراهم کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی
   محمد حسین رونقی کامران فیضی
   در عصر ارتباطات استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم‌گیری یاری می‌رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی چکیده کامل
   در عصر ارتباطات استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است. هوشمندی کسب و کار با تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌های سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیم‌گیری یاری می‌رسانند. شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوشمند کسب و کار برای سازمان درجه اهمیت بالایی دارد. این مقاله حاصل پژوهشی است از نوع توصیفی پیمایشی که با هدف ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوشمندی کسب و کار انجام شده است. در این مقاله با استفاده از تکنیک گروه اسمی شاخص‌های مؤثر در ارزیابی عملکرد سیستم‌های هوشمندی کسب و کار مشخص و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص‌ها محاسبه گردیده است. سپس پرسشنامه‌ای برای سنجش شاخص‌ها طراحی گردید. یک شرکت تأمین کننده قطعات خودرو به عنوان مورد مطالعه واقعی انتخاب شد. فرضیه‌هایی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار تدوین شد و سپس مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری از بین کارکنان کاربر سیستم هوشمندی کسب و کار انتخاب شدند. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار و وضعیت مطلوب عملکرد این سیستم در شرکت مورد مطالعه اشاره کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاهها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش
   حسینعلی حسن پور حسین جهانشاهی مسعود احمدی قواقی حمزه دانش پایه
   امروزه دانش سازمانی از مهمترین سرمایه های سازمان ها محسوب می شود که مدیریت بهینه ی آن، موجب ارتقاء همه جانبه سازمان ها می شود. مدیریت دانش، ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شود که تجربه نشان داده است کاربرد آن در محیط های دانشگاهی نیز دارای مزایای چکیده کامل
   امروزه دانش سازمانی از مهمترین سرمایه های سازمان ها محسوب می شود که مدیریت بهینه ی آن، موجب ارتقاء همه جانبه سازمان ها می شود. مدیریت دانش، ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شود که تجربه نشان داده است کاربرد آن در محیط های دانشگاهی نیز دارای مزایای فراوان است، اما مسئله ی مهم قبل از پیاده سازی پروژه مدیریت دانش، شناسایی عوامل موثر در میزان آمادگی سازمان ها برای اجرای این پروژه است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تعیین اولویت این عوامل، در محیط های دانشگاهی است. این تحقیق از دو فاز اصلی تشکیل شده است که در فاز اول با بررسی مدل های پیشین سنجش آمادگی مدیریت دانش و همچنین کسب نظر خبرگان در مورد عواملی که در محیط های دانشگاهی موثرند، 10 عامل اصلی و 37 عامل فرعی، شناسایی کردیم. باتوجه به اینکه عوامل شناسایی شده اولویت یکسانی ندارند، در فاز دوم، در قالب پرسشنامه ای برای تعیین اولویت و اهمیت عوامل از دیدگاه خبرگان تحقیق، از ماتریس تصمیم فازی استفاده می کنیم. مجموعه های فازی نیز برای تفسیر ارزیابی های ذهنی به متغیرهای زبانی مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از اجرای روش پیشنهادی، عوامل "حمایت مدیریت ارشد از پیاده سازی مدیریت دانش" و "اشتراک مناسب دانش میان اعضاء،" از بیشترین اولویت و عوامل "عدم تمرکز" و "عدم رسمی سازی"، از کمترین اولویت برخوردار شدند. عوامل شناسایی شده در این تحقیق و اولویت بندی انجام شده از آنها، می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاههای کشور جهت اولویت بندی و تنظیم فعالیت های مدیریت دانش، مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
   سید محمد میرکمالی زینب ایزدیان هادی  مصدق
   در اقتصاد معاصر، دانش، پایه و اساس رقابت سازمانی است از این رو شرکت های مختلف به ویژه شرکت های کوچک و متوسط برای حفظ بقا و موفقیت خود باید وضعیت روشنی از جریان دانش در سازمان خود داشته باشند تا بتوانند آن را به درستی مدیریت کنند. هدف از انجام این پژوهش ترسیم وضعیت روشن چکیده کامل
   در اقتصاد معاصر، دانش، پایه و اساس رقابت سازمانی است از این رو شرکت های مختلف به ویژه شرکت های کوچک و متوسط برای حفظ بقا و موفقیت خود باید وضعیت روشنی از جریان دانش در سازمان خود داشته باشند تا بتوانند آن را به درستی مدیریت کنند. هدف از انجام این پژوهش ترسیم وضعیت روشنی از چگونگی به کارگیری استراتژی های مدیریت دانش شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. بدین منظور 98 شرکت به روش نمونه گیری ساده انتخاب شد و پرسشنامه 47 سؤالی شامل 4 استراتژی کاربرد دانش، انتقال دانش، دانش سازمانی و تولید و توسعه، در بین مدیران آن ها توزیع گردید. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی غالب مدیریت دانش شرکت های شهرک در زمینه کاربرد دانش، استراتژی انسان محور، درزمینه انتقال دانش، استراتژی اجتماعی، در تولید و توسعه دانش، استراتژی کاربردی و در زمینه دانش سازمانی، استراتژی نوآوران می یاشد. این نتایج نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه تأکید بیشتری بر دانش پنهان نسبت به دانش آشکار وجود دارد و دانش بیشتر ماهیت شخصی دارد که پیشنهاد می شود برای تعدیل وضعیت موجود بخشی از دانش تجربی افراد مستند و مکتوب گردد تا بتواند به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فناوري مديريت دانش مبتني بر وب، مطالعه موردي شرکت مشانير
   ایمان مخلصی مصطفی ترابی
   امروزه فناوری های پیچیده، مثل سیستم‌های فناوری اطلاعات تقاضاهای جدیدی را برای درک ما از تکنولوژی‌ها و تغییر آنها به ‌‌وجود می‌آورند. با افزایش تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب برای پیشتیبانی و افزایش عملکرد شغلی، سیستم‌های فناوری اطلاعات به یک بخش حیاتی از چکیده کامل
   امروزه فناوری های پیچیده، مثل سیستم‌های فناوری اطلاعات تقاضاهای جدیدی را برای درک ما از تکنولوژی‌ها و تغییر آنها به ‌‌وجود می‌آورند. با افزایش تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب برای پیشتیبانی و افزایش عملکرد شغلی، سیستم‌های فناوری اطلاعات به یک بخش حیاتی از عملیات‌ کسب و کار بدل شده اند. در این پژوهش، نتایج بدست آمده از لحاظ توسعه سازمانی درباره فاکتورهای تعیین کننده در رابطه با دست‌یابی به انتقال اثر بخش تکنولوژی ‌مدیریت دانش مبتنی بر وب مورد توجه واقع شده است. دو فرآیند، گسترش و انتشار از طریق پذیرفتن اثربخشی تکنولوژی‌ مدیریت دانش مبتنی بر وب در سیستم‌های سازمانی برای تغییر ارزیابی می‌شوند. انتقال و پذیرش آغازین یک ابزار فناوری اطلاعات در فرایندهای کسب و کار سیستم در حال پذیرش، لزوماً تغییر را به شکل مقصود طراحان یا کاربرانش تضمین نمی‌کند. این مهم فقط هنگام گسترش آشکار می‌شود که سیستم‌های فناوری اطلاعات سبب تغییر شوند. با یک‌بار مستقر شدن این تکنولوژی، نیاز برای به‌دست آوردن و سپس اندازه‌گیری یکپارچگی به‌وجود می‌آید؛ این موضوع اشاره می دارد که نیازی برای اندازه‌گیری درجه گسترش به عنوان منبع تغییر در این سیستم وجود دارد. هر یک از این فرآیندها (انتشار و گسترش) توسط مجموعه‌های تعیین‌کننده‌ تحت تاثیر واقع می‌شوند. در این پژوهش، از مدل‌های تجربی انتشار و گسترش در تکنولوژی‌ مدیریت دانش مبتنی بر وب استفاده می‌شود. منشا تغییر در انتقال این تکنولوژی‌ها در این مطالعه بررسی می‌شود. این مطالعه همچنین برای انتقال اثربخش تکنولوژی مدیریت دانش مبتنی بر وب در سازمان‌ها، توصیه‌هایی را ارایه می‌دهد. این پژوهش به دنبال این است که چه عواملی بر روی فرایند انتقال تکنولوژی و پذیرش تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات تاثیر می‌گذارد و چه‌کاری باید به منظور تسهیل انتقال موفق این تکنولوژی‌ها انجام شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - مديريت استرس مبناي ارتقاء بهره‌وري دانشگران
   اسداله  نجفی
   اغلب ما از اين نکته که استرس کارکنان، مسأله فزاينده‌اي در سازمانهاست، اطلاع داريم، معمولا آنها بر اثر تراکم و پيچيدگي کاري بالا، و الزام به ساعتهاي کار طولاني تر به دليل کوچکي در سازمانشان، پريشان مي‌شوند. اين پريشاني در قالب استرس در بين افرادي که کار دانشي مي‌کنند (دا چکیده کامل
   اغلب ما از اين نکته که استرس کارکنان، مسأله فزاينده‌اي در سازمانهاست، اطلاع داريم، معمولا آنها بر اثر تراکم و پيچيدگي کاري بالا، و الزام به ساعتهاي کار طولاني تر به دليل کوچکي در سازمانشان، پريشان مي‌شوند. اين پريشاني در قالب استرس در بين افرادي که کار دانشي مي‌کنند (دانشکار) بيشتر است چرا که ماهيت کار دانشي مبتني بر پيچيدگي و تمرکز بالا است، از طرفي ديگر روز به روز تعداد دانشکاران بيشتر مي‌شود بطوريکه چالش هزاره سوم مربوط به دانشکاران و بهره‌وري آنها مي‌باشد. ازآنجائيکه تنش ايجاد شده در دانشکاران باعث برهم زدن توازن بين شغل و شاغل در سازمان مي‌شود، بطور مستقيم در توليد و ارتقا سطح دانشي کارکنان و سازمان تاثير دارد لذا مي‌توان گفت با بهره‌وري دانشکاران نيز رابطه دارد که در اين مقاله سعي بر آنست تا ضمن بررسي علل و پيامدهاي استرس و در پي آن تمرکز بر اين مطلب که دانشکاران و سازمانها در جهت کاهش اين استرس چه تمهيداتي را به کار ببرند، تا بتوان بهره‌وري دانشکاران را ارتقاء داد، نگاهي خواهيم داشت. در نهايت موارد فوق در شرکت آلوپن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملكرد؛ سيستم موثر منابع انساني
   سعید حسین رفعتی
   مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان‌ها مي‌باشند. علي‌رغم ادبيات گسترده‌اي كه در خصوص هر يك وجود دارد، كاربردي نمودن آن‌ها همچنان محل چالش است. از يك‌سو در بسياري از سازمان‌ها به مديريت دانش به‌عنوان يك روال كاري جانبي نگري چکیده کامل
   مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان‌ها مي‌باشند. علي‌رغم ادبيات گسترده‌اي كه در خصوص هر يك وجود دارد، كاربردي نمودن آن‌ها همچنان محل چالش است. از يك‌سو در بسياري از سازمان‌ها به مديريت دانش به‌عنوان يك روال كاري جانبي نگريسته مي‌شود كه اين نگاه عمدتا ناشي از عدم ملموس بودن ارزش افزوده‌هاي مديريت دانش در كوتاه مدت است و از سوي ديگر مديريت منابع انساني در اغلب سازمان‌ها به مديريت پرسنلي و انجام امور اداري كاركنان محدود شده‌ است و اركان مهم آن، مانند ارزيابي عملكرد در بسياري از موارد بيش از آن‌كه موجبات ارتقاء سطح دست‌يابي به اهداف سازماني را فراهم آورد، به‌عنوان ابزاري براي تشويق و تنبيه كاركنان شناخته مي‌شود. در اين مقاله تلاش بر آن است تا با بررسي ابعاد مختلف مديريت دانش و مديريت منابع انساني چارچوبي معرفي شود كه در آن، اين دو مقوله به‌گونه‌اي در تعامل با يكديگر قرار گيرند كه با ايجاد يك سيستم مجتمع، موجبات كارايي و موفقيت هر دو مقوله فراهم گشته و با ايجاد هم‌افزايي ميان آن‌ها، نقاط ضعف هر يك با قوت ديگري پوشانده شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - نقش نيروهاي رقابتي پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو(مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
   محسن شفیعی نیک آبادی اعظم جلیلی بولحسنی
   هدف اصلي مقاله بررسي نقش نيروهاي پنجگانه پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو ميباشد. در اين تحقيق پنج نيروي رقابتي پورتر كه عبارتند از تهديد رقباي تازه وارد، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين، قدرت چانهزني خريداران، قدرت چانهزني تأمين كنندگان و رقابت در م چکیده کامل
   هدف اصلي مقاله بررسي نقش نيروهاي پنجگانه پورتر در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو ميباشد. در اين تحقيق پنج نيروي رقابتي پورتر كه عبارتند از تهديد رقباي تازه وارد، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين، قدرت چانهزني خريداران، قدرت چانهزني تأمين كنندگان و رقابت در ميان شركتهاي موجود در صنعت خودرو، در ميان دو شركت ايران خودرو و سايپا كه داراي بيشترين سهم بازار در كشور هستند، مورد ارزيابي قرار گرفته اند. بعد از پيمايش صورت گرفته و شناسايي عوامل مهم (همه عوامل در انتخاب كسب و كار الكترونيك در صنعت خودرو نقش داشتند)، به صورت موردي به اندازهگيري اين نيروها در شركت ايران خودرو پرداخته شد تا قدرت اين شركت از نظر محيط صنعتي در انتخاب مدل كسب و كار الكترونيك مورد بررسي قرار گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - مديريت دانش و راهبرد رقابتي شركت; نقش نقاط مرجع راهبردي
   امید مهدیه
   شيوه تدوين و طراحي راهبرد كه در ده يا پنج سال قبل استفاده ميشد، ديگر كارايي نخواهد داشت. اين پديده تا حد زيادي به علت تغييراتي است كه در جهت افزايش اهميت اطلاعات و دانش به وجود آمده است. شركتها با تغيير جهت رقابت در بازار به سمت افزايش نرخ نوآوري دريافتند كه دانش، داراي چکیده کامل
   شيوه تدوين و طراحي راهبرد كه در ده يا پنج سال قبل استفاده ميشد، ديگر كارايي نخواهد داشت. اين پديده تا حد زيادي به علت تغييراتي است كه در جهت افزايش اهميت اطلاعات و دانش به وجود آمده است. شركتها با تغيير جهت رقابت در بازار به سمت افزايش نرخ نوآوري دريافتند كه دانش، دارايي كليدي آنها است. دراكر به درستي خاطر نشان ساخت كه ارزشمندترين دارايي شركتها در قرن بيست و يكم، دانش و دانشگران آنها ميباشند. در چنين محيطي، توانايي شركت در بهرهگيري از داراييهاي ناملموس، بسيار مهمتر و حياتيتر از توانايياش در مديريت و سرمايهگذاري پيرامون داراييهاي ملموس و فيزيكي ميباشد. پيش فرض اصلي مديريت دانش اين است كه اقدامات آن موجب خلق نوعي مزيت رقابتي ميشود. اما اين موضوع چگونه تحقق مييابد؟ يك احتمال اين است كه شركتها نياز به نوعي راهبرد مديريت دانش دارند كه به تحقق اين هدف كمك كند. اما ماهيت راهبرد مديريت دانش چيست و چگونه در طي زمان تغيير ميكند؟ دو قطب اصلي مديريت دانش، فناوري و منابع انساني هستند. چه تركيبي از اين دو عامل ميتواند منجر به اثربخشي چنين راهبردهايي شود؟ اين وضعيت، مبهم و نامشخص است. زيرا مباني و چارچوب نظري مربوط به راهبرد مديريت دانش، نسبتاً جوان و نوپا بوده و طي چند سال اخير توسعه يافتهاند. در اين مقاله ابتدا به طور مختصر به راهبرد مديريت دانش پرداختهايم و سپس رابطه ميان راهبرد رقابتي و راهبرد مديريت دانش را با استفاده از مرور مباني نظري و تئوري نقاط مرجع راهبردي مورد بررسي قرار دادهايم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش
   نوشین کاظمی نژاد فائزه مهرانفر سیده صبا باقری
   امروزه دانش به عنوان سرمايه سازماني تلقي ميشود و مديريت آن از اهميت روزافزوني برخوردار است. توسعه دانايي محور، سرلوحه برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور قرار داده شده است. بنابراين انتظار ميرود سازمانهاي آموزشي نيز دانش را به عنوان سرمايه سازماني تلقي كنند و نس چکیده کامل
   امروزه دانش به عنوان سرمايه سازماني تلقي ميشود و مديريت آن از اهميت روزافزوني برخوردار است. توسعه دانايي محور، سرلوحه برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور قرار داده شده است. بنابراين انتظار ميرود سازمانهاي آموزشي نيز دانش را به عنوان سرمايه سازماني تلقي كنند و نسبت به مديريت آن اقدام نمايند. در مقاله حاضر كه بخشي از يافتههاي يك طرح تحقيقاتي در سطح دانشكده علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت دانشگاه الزهرا(س) را گزارش مينمايد، تلاش شده است تا وضعيت موجود مديريت دانش در اين دانشكده بررسي گرديده و نشان داده شود. بررسي وضعيت موجود مديريت دانش، ميتواند افقهاي روشني را براي برنامهريزيهاي آتي در حوزه مديريت دانش، به ويژه در دانشگاه الزهرا(س) ترسيم كند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
   محمدرضا موسی خانی مهشید سعیدی
   هدف اين مقاله بررسي رابطه KM1 و BI2 ميباشد. نوعي ابهام در مورد ارتباط بين KM و BI وجود دارد. BI بر روي دانش صريح تأكيد دارد، درحالي كه KM هم بر دانش صريح و هم دانش ضمني تأكيد دارد. هر دو نگرش يادگيري، تصميمگيري و ادراك را توسعه ميدهند. KM بر BI تأثيرگذار ميباشد، چکیده کامل
   هدف اين مقاله بررسي رابطه KM1 و BI2 ميباشد. نوعي ابهام در مورد ارتباط بين KM و BI وجود دارد. BI بر روي دانش صريح تأكيد دارد، درحالي كه KM هم بر دانش صريح و هم دانش ضمني تأكيد دارد. هر دو نگرش يادگيري، تصميمگيري و ادراك را توسعه ميدهند. KM بر BI تأثيرگذار ميباشد، چرا كه تأثيرگذاري KM بر BI در ارتباط با ايجاد دانش سازماني، انتقال دانش و يادگيري ميباشد. بنابراين اين مقاله با بررسي اهميت همبستگي KM و BI، BI را به عنوان زير مجموعهاي از KM مطرح نموده است. اين رابطه از اين نظر حائز اهميت است كه باعث تصميمگيري درست در سازمانها ميشود. چرا كه در دنياي پر تلاطم امروز شركتها بيش از پيش ميبايستي مزيت رقابتي خود را از طريق سياستها و راهبردهاي سازماني، واكنش مناسب به رقبا، مصرف كنندگان، تأمين كنندگان خود حفظ كنند. اطلاعات به عنوان مهمترين عامل براي شركتها و سازمانها شناخته شده است. بنابراين تركيب KM و BI نه تنها باعث ذخيره اطلاعات مفيد براي شركتها ميشود، بلكه عملكرد سازمانها و شركتها و فرايندهاي آنان را بهبود ميبخشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - شناسايي ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين
   سعید حسین رفعتی
   مديريت دانش به‌عنوان يك راه‌كار مديريتي چند سالي است كه مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گرفته و بهره‌گيري از ابزارهاي آن در جهت ارتقاء بهره‌وري بنگاه‌ها به مديران توصيه مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه سطوح مختلف مديريت دانش و بهره‌گيري از ابزارهاي آن، پيش از آن‌كه ادبيات چکیده کامل
   مديريت دانش به‌عنوان يك راه‌كار مديريتي چند سالي است كه مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گرفته و بهره‌گيري از ابزارهاي آن در جهت ارتقاء بهره‌وري بنگاه‌ها به مديران توصيه مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه سطوح مختلف مديريت دانش و بهره‌گيري از ابزارهاي آن، پيش از آن‌كه ادبيات آن به شكل امروزي توسعه يابد به شكل سنتي در بنگاه‌ها وجود داشته است. مسلما توسعه موثر ابزارهاي نوين مديريت دانش در اين بنگاه‌ها نيز مي‌بايد اولا مبتني بر اين ابزارهاي سنتي بوده و در جهت توسعه و بهينه كردن آن‌ها مستقر شوند و ثانيا متناسب و هماهنگ با ساختار سازماني اين بنگاه‌ها - و عناصر اين ساختار- باشند. يكي از مهم‌ترين عناصر ساختار، سطح تكنولوژي بنگاه است. بديهي است ابزارهاي مديريت دانش بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين و بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي بالا متفاوت است. در اين مقاله با انجام يك پژوهش آماري در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعال در حوزه صنعت فلزي، - با سطح تكنولوژي پايين- ابزارهاي مديريت دانشي كه به‌طور سنتي در اين بنگاه‌ها به‌كار گرفته مي‌شود بررسي شده و مورد شناسايي قرار مي‌گيرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران
   علی ربیعی زینب  خواجوی
   مدیریت دانش ، یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. سودمندی پروژه مدیریت دانش بستگی زیادی به هماهنگی موفق موضوعاتی مثل فرهنگ سازمان، فرایند دانشی، مدیریت منابع انسانی وفناوری اطلاعات دارد. این تحقیق از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی می باشد چکیده کامل
   مدیریت دانش ، یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. سودمندی پروژه مدیریت دانش بستگی زیادی به هماهنگی موفق موضوعاتی مثل فرهنگ سازمان، فرایند دانشی، مدیریت منابع انسانی وفناوری اطلاعات دارد. این تحقیق از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی می باشد. بررسی وضعیت شاخص های ساختار، فرهنگ، فناوری، منابع انسانی، فرایندهای دانشی و رهبری در شهرداری تهران برای استقرار مدیریت دانش، با تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است و بر اساس آزمون فریدمن (بالاترین میانگین)، اولویت بندی شده است. .جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان شهرداری تهران می باشد که شامل 1057 نفر می باشند و از این تعداد 285 نفر به عنوان نمو نه مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت مدلی کاربردی برای استقرار مدیریت دانش طراحی شده است. پس از تحلیل مشخص شد وضعیت رهبری در شهرداری تهران برای استقرار مدیریت دانش مناسب ارزیابی شده و شاخص های منابع انسانی، ساختار، فرایندهای دانشی، فناوری و فرهنگ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش
   بهروز  ارباب شیرانی محسن فتح اله بیاتی
   سازمان ها همواره به حل مسائل و مشكلات پيش روي خودکه دارای دامنه بسيار گسترده ای بوده و طيفي از مواردكوچك تا بسيار بزرگ را شامل مي شوند توجه خاص دارند. چگونگي حل آنها براي ادامه تلاش هاي ثمر بخش به مدد نیروی های دانشی سازمان، از اهميت ويژه اي برخوردار است. ماهيت برخي از چکیده کامل
   سازمان ها همواره به حل مسائل و مشكلات پيش روي خودکه دارای دامنه بسيار گسترده ای بوده و طيفي از مواردكوچك تا بسيار بزرگ را شامل مي شوند توجه خاص دارند. چگونگي حل آنها براي ادامه تلاش هاي ثمر بخش به مدد نیروی های دانشی سازمان، از اهميت ويژه اي برخوردار است. ماهيت برخي از آنان به گونه اي است كه گاه موجوديت سازمان را تحت تاثير قرار داده و تهديد مي كند. حل گستره وسيعي از مشکلات پديدآمده، تنها با به کارگيري روش هاي موجود ميسر نيست؛ به همين دليل به کار گيري خلاقيت و استفاده از روش هاي خلاقانه در سازمان ها درخور اهميت ويژه است. به همين دليل ضروري به نظر مي رسد، مديران تدابيري بيانديشند تا نيروي کار دراختيار خويش را با دقت بيشتري با فرآيندحل خلاقانه مسايل و مشکلات که نيازمند سطحي از دانش انساني است همراه سازند. براي تحقق اين مهم و به ميدان آوردن تيم دانش، نقش مدير ارشد دانش موسوم به سي کي او (CKO ) حياتي، بسيار مهم، تاثير گذار و قابل توجه است. مقاله جاري با تکيه بر تجارب اجرايي از ميدان عمل در ايفاي نقش تبادل دانش و نيز عنايت به مستندات انتشاريافته اين حوزه پژوهشي به به بررسي نقش مدير ارشد دانش در به ميدان آوردن تيم دانش و بهره گيري ثمربخش آنان در فرآيند خلاقيت پرداخته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی
   شمس السادات زاهدی حسن بودلایی رضا ستاری نسب علیرضا کوشکی جهرمی
   تغييرات سريع محيطي سازمانها را وادار مي سازد تا براي سازگاري با محيط به سازوكارهاي مديريتي مختلفي روي بياورند . توانمندسازي يكي از اين سازوكارهاست و نقش كليدي در حيات سازمانهاي نوين در عصر دانش دارد. از سویی ، امروزه با سرعت فزاينده تغيير در سازمانها، مديران به دنبال را چکیده کامل
   تغييرات سريع محيطي سازمانها را وادار مي سازد تا براي سازگاري با محيط به سازوكارهاي مديريتي مختلفي روي بياورند . توانمندسازي يكي از اين سازوكارهاست و نقش كليدي در حيات سازمانهاي نوين در عصر دانش دارد. از سویی ، امروزه با سرعت فزاينده تغيير در سازمانها، مديران به دنبال راههايي براي افزايش تعهد سازماني كاركنان هستند تا از اين طريق با حصول اطمینان از تعهد کارکنان و وفاداری آنها در روزهای سخت، به مزيت رقابتي دست يابند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است و به اين منظور از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (125نفر)انتخاب شدند. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معنی دار میان توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی بود. اما ابعاد شایستگی،معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تایید گردید.هر چند نتایج حاصل از آزمون رگرسیون اثرات معکوس این دو متغیر بر یکدیگر را نشان داد.به این معنی که هر چقدر افراد توانمندی روانشناختی بیشتری را احساس می نمودند تعهد آنان به سازمان کمتر می گردید.آزمون رتبه بندی ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب شایستگی،موثر بودن،معنی دار بودن و انتخاب را نشان داد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري
   حسین رحمان سرشت نسترن سیمار اصل
   در اقتصاد دانش– محور، قابليت کسب دانش و توسعه، تسهيم و کاربرد آن در سازمان‌ها مي‌تواند منجر به خلق مزيت رقابتي پايدار براي آنها شود. به نظر مي‌رسد نخستين گام ورود به دنياي مديريت دانش، بررسي رويکردهاي موجود در رابطه با آن باشد. پس از آن بررسي شکاف‌هاي مديريت دانش، لازم چکیده کامل
   در اقتصاد دانش– محور، قابليت کسب دانش و توسعه، تسهيم و کاربرد آن در سازمان‌ها مي‌تواند منجر به خلق مزيت رقابتي پايدار براي آنها شود. به نظر مي‌رسد نخستين گام ورود به دنياي مديريت دانش، بررسي رويکردهاي موجود در رابطه با آن باشد. پس از آن بررسي شکاف‌هاي مديريت دانش، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد، زيرا ناتواني سازمان‌ها در شناسايي و برطرف کردن اين شکاف‌ها پيش از پياده سازي برنامه‌هاي مديريت دانش، تاثيرات نامطلوبي بر مرحله پياده سازي آن مي‌گذارد. در اين مقاله، ابتدا، شرح کوتاهي از مديريت دانش و ضرورت پياده سازي آن بر اساس مقايسه آمار و ارقام کشورهاي پيشرو در مديريت دانش و شاخص‌هاي اقتصادي آنها ارائه شده است. همچنين در راستاي توجيه ضرورت مديريت دانش، به مقايسه ميزان سرمايه گذاري شرکتهاي پيشروي جهاني در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به عنوان شاخصي از مديريت دانش با سودآوري و درآمد آنها پرداخته شده است. در بخش بعد، وضعيت رشد دانش در ايران از طريق ارائه رتبه ايران در رابطه با توليد علم در مقايسه با شانزده کشور ديگر ارائه شده است. در ادامه، پس از توضيح مختصري در رابطه با اقتصاد دانش- محور، کشورهايي با سطوح درآمدي بالا، از نظر رتبه اقتصاد دانش- محور با کشورهايي با سطح درآمد پايين و متوسط مقايسه شده‌اند. در بخش بعد، پيشينه مديريت دانش و سپس رويکردهاي مديريت دانش شامل رويکردهاي مکانيکي، سيستمي، مبتني بر شايستگي‌هاي کليدي و رفتاري- فرهنگي و در نهايت، دو الگوي شکاف‌هاي مديريت دانش شامل الگوي لاوريچ و پيرس( Lovrich, Pierce, 1984) و الگوي شکاف‌هاي دانشي لين و همکارانش( Lin et al., 2005) ارائه شده است. در بخش نتيجه گيري، اولويت اتخاذ رويکردهاي سيستمي، فرهنگي / رفتاري و مبتني بر شايستگي‌هاي کليدي بر اتخاذ رويکرد سنتي مکانيکي و همچنين قابليت کاربرد مدل مبتني بر شرايط اجتماعي-اقتصادي و انگيزشي افراد در سطح کلان و مدل مبتني برشش شکاف مديريت دانش در سطح خرد عنوان شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - اصول و مباني مديريت دانش
   مصطفی تقوی حمید شفیع زاده
   نقش «دانش» در جهت رسيدن به رشد و توسعه همواره چشمگير بوده است. امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهمترين سرمايه‌هاي آنها تلقي مي‌شود که مي‌تواند در شرايط رقابتي معاصر به موفقيت و کسب مزيت‌هاي رقابتي کمک کند. بسياري از سازمان‌ها بخوبي دريافته‌اند که براي کسب موفقيت و حتي چکیده کامل
   نقش «دانش» در جهت رسيدن به رشد و توسعه همواره چشمگير بوده است. امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهمترين سرمايه‌هاي آنها تلقي مي‌شود که مي‌تواند در شرايط رقابتي معاصر به موفقيت و کسب مزيت‌هاي رقابتي کمک کند. بسياري از سازمان‌ها بخوبي دريافته‌اند که براي کسب موفقيت و حتي بقاء به چيزي بيش از دستيابي اتفاقي و کوتاه مدت به دانش نياز دارند و راهي جز به کارگيري سيستم مناسب مديريت دانش ندارند. در اين مقاله ابتدا به تعاريف دانش، مديريت دانش و خاستگاه آن اشاره مي‌شود و سپس اصول مديريت دانش و نقش فناوري در آن بررسي شده و در نهايت به عوامل مؤثر در شکست و موفقيت برنامة مديريت دانش پرداخته مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها
   طهمورث حسنعقلی‌پور حسن عابدی جعفری ندا خطیبیان
   امروزه دانش به عنوان "منبعي" ارزشمند و راهبردي و نيز يک "دارايي" مطرح است و مهمترين متغير رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در عصر حاضر است. مديريت دانش به عنوان يكي از اقدامات اصلي سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالش‌هاي جديد كسب وكا چکیده کامل
   امروزه دانش به عنوان "منبعي" ارزشمند و راهبردي و نيز يک "دارايي" مطرح است و مهمترين متغير رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در عصر حاضر است. مديريت دانش به عنوان يكي از اقدامات اصلي سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالش‌هاي جديد كسب وكار مطرح است. بنابراين براي هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان يك مزيت راهبردي و رقابتي و نيز سازماندهي مراحل توسعه مديريت دانش در سازمان‌ها، تعيين عوامل مؤثر بر تصميم‌گيري يك سازمان براي به‌‌‌كارگيري و بهبود مديريت دانش ضروري به نظر مي‌رسد. از اينرو مطالعه عوامل مؤثر در موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش امري ضروري است. شناخت اين عوامل مي‌تواند سازمان‌ها را در نيازسنجي، طراحي، برنامه‌ريزي، اجرا و پياده‌سازي پروژه‌هاي مديريت دانش و ارزيابي سطح بلوغ سازمان در مديريت دانش ياري دهد. اين مقاله به بررسي و شناخت عوامل و شاخص‌‌هاي مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها مي‌پردازد، و در نهايت عوامل و شاخص‌هاي كليدي مؤثر بر موفقيت پروژه‌هاي مديريت دانش را شناسايي و ارائه مي‌دهد، اين عوامل که دسته‌بندي آن‌ها با توجه به ادبيات موضوع صورت گرفته است، حوزه‌هاي اساسي و مهم مورد نياز براي اجراي موفق مديريت دانش را نشان مي‌دهند. سازمان‌ها مي‌توانند با شناخت و اهميت دادن به اين عوامل و استفاده درست از منابع دانشي خود به يك مزيت رقابتي پايدار و موفق دست يابند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - مديريت دانش و ديدگاه‌هاي اقتصادي
   غلامرضا ملک زاده
   يکي از چالش‌هاي مهم پياده‌سازي و پذيرش مديريت دانش به عنوان فلسفه مديريتي در سازمان‌هاي، دانش محور و فناورانه اين است که نرخ برگشت سرمايه احتمالي (ROI) اقدامات مديريت دانش چيست؟ و در ادامه ابزارهاي محاسبه ROI وعوامل اقتصادي مديريت دانش که هزينه‌هاي مشاوره اوليه تا سرما چکیده کامل
   يکي از چالش‌هاي مهم پياده‌سازي و پذيرش مديريت دانش به عنوان فلسفه مديريتي در سازمان‌هاي، دانش محور و فناورانه اين است که نرخ برگشت سرمايه احتمالي (ROI) اقدامات مديريت دانش چيست؟ و در ادامه ابزارهاي محاسبه ROI وعوامل اقتصادي مديريت دانش که هزينه‌هاي مشاوره اوليه تا سرمايه‌گذاري در ساختارهاي مديريتي جديد و آموزش کارکنان را شامل مي گرددچه هستند؟ در اين مقاله به بررسي جوانب مالي مديريت دانش از ديدگاه اقتصادي و برگشت سرمايه و نيز ارزش زماني و ارزش تدريجي اقدامات مديريت دانش پرداخته مي‌شود. هزينه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، هزينه‌هاي سربار، پيمانکاري و هزينه‌هاي آشکار و پنهان مديريت دانش و اينکه چگونه هزينه سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد بايد توجيه شوند از مواردي هستند که در اين بررسي مورد توجه قرار مي‌گيرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - مديريت دانش؛نظريه‌ها، فناوري‌ها و رويکردها
   حمید شفیع زاده
   مديريت دانش به عنوان يک رشتة علمي حاصل تفکر متخصصاني همچون پيتر دراکر در دهة 1970، کارل- اريک اسويبي در دهة 1980 و نوناكا و تاكاچي در دهة 1990 بوده است. اين مقاله مديريت دانش را از يک چشم انداز تاريخي مورد توجه قرار مي‌دهد، فناوري‌ها و رويکردهاي مهم آن را بررسي مي‌کند چکیده کامل
   مديريت دانش به عنوان يک رشتة علمي حاصل تفکر متخصصاني همچون پيتر دراکر در دهة 1970، کارل- اريک اسويبي در دهة 1980 و نوناكا و تاكاچي در دهة 1990 بوده است. اين مقاله مديريت دانش را از يک چشم انداز تاريخي مورد توجه قرار مي‌دهد، فناوري‌ها و رويکردهاي مهم آن را بررسي مي‌کند و برخي فرصت‌هاي جديد در مديريت دانش را برجسته مي‌کند. چنانچه مديران اهميت اين راهبردهاي مديريت دانش را ناديده بگيرند، سازمان آنها توفيق چنداني به دست نخواهد آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - بررسي دلايل شكست مديريت دانش در سازمان ها
   مونا گلچین پور
   مديريت دانش ، مديريت سرمايه هاي پنهان سازمان مي باشد . اين فرآيند شامل خلق ، كسب ، ذخيره سازي ، انتشار ، به اشتراك گذاري و بالاخره بكارگيري دانش مي باشد . در بازار هاي جهاني با تغييرات سريع امروزي ، موفقيت در گرو نهاده هاي نيروي کار سنتي ، سرمايه و زمين نمي باشد بلكه چکیده کامل
   مديريت دانش ، مديريت سرمايه هاي پنهان سازمان مي باشد . اين فرآيند شامل خلق ، كسب ، ذخيره سازي ، انتشار ، به اشتراك گذاري و بالاخره بكارگيري دانش مي باشد . در بازار هاي جهاني با تغييرات سريع امروزي ، موفقيت در گرو نهاده هاي نيروي کار سنتي ، سرمايه و زمين نمي باشد بلكه منبع حياتي نوين ، در افکار نيروي کاريعني همان دانش ، موجود خواهد بود. اين مقاله به دنبال آن است كه با بررسي مطالعه موردي خاص، به اين سوال پاسخ گويد كه آيا همواره پياده سازي مديريت دانش با موفقيت همراه است و اين كه ،دلايل اصلي شكست مديريت دانش در سازمانها چه مي باشند ؟ پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - رتبه¬بندی عوامل مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت¬های دانش¬بنیان؛ مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
   محبوبه حقی مرتضی راستی برزکی حمید مهدوی
   مدیریت دانش یکی از راه‏حل‏های مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازمان‏ها به شمار می‏آید. روند اوج یافتن نقش دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش و شناخت مهم ترین عو چکیده کامل
   مدیریت دانش یکی از راه‏حل‏های مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازمان‏ها به شمار می‏آید. روند اوج یافتن نقش دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت دانش و شناخت مهم ترین عوامل مؤثر در اجرای موفق آن از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد .در این تحقیق با مطالعه مقالات مختلف 30 عامل فرعی در قالب 7 عامل اصلی رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع و نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، راهبرد ها ، فرایندها و فعالیت ها که همان عوامل مؤثر در اجرای موفق مدیریت دانش در شرکت های دانش‌بنیان می‌باشند شناسایی شده است و توسط مدیران شرکت های مختلف دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رتبه بندی شده‌اند. بر این اساس اولویت عوامل اصلی در اجرای موفق مدیریت دانش به صورت منابع و نیروی انسانی، رهبری، راهبرد ها، فرهنگ سازمانی، فرایندها و فعالیت ها، فناوری اطلاعات و ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تعیین شده است. از بین عوامل فرعی مؤثر در موفقیت اجرای مدیریت دانش به ترتیب استخدام کارکنان واجد شرایط، برخورداری از یک چشم‌انداز مشترک، ایجاد فضا و زمان مناسب برای بارش افکار و برخورداری از اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شفاف برای مدیریت دانش بالاترین اهمیت را در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان کسب کرده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - محك‌زني الگوهاي دانش سازماني از طريق استقرار نظام توليد و توسعه دانش
   محمدرضا حمیدی زاده
   شناخت‌شناسي فعاليت‌هاي دانشي سازمان‌ها گامي در راستاي نيل به مهندسي ارزش منابع و دارايي‌هاي دانشي سازمان است. براي دستيابي به اين هدف، بر اساس رويكرد محك‌زني، نوزده شركت شاخص بين‌المللي در حوزه‌هاي تبيين سازماني، مديريت دانش، محيط دانش پايه‌اي سازمان‌ها و رويكردهاي تولي چکیده کامل
   شناخت‌شناسي فعاليت‌هاي دانشي سازمان‌ها گامي در راستاي نيل به مهندسي ارزش منابع و دارايي‌هاي دانشي سازمان است. براي دستيابي به اين هدف، بر اساس رويكرد محك‌زني، نوزده شركت شاخص بين‌المللي در حوزه‌هاي تبيين سازماني، مديريت دانش، محيط دانش پايه‌اي سازمان‌ها و رويكردهاي توليد و توسعه دانش طي سال 1384 مورد بررسي قرار گرفت. الگوهاي موفق شركت‌هاي مذكور بر اساس ساز و كار حوزه‌هاي مورد تحليل از ديگر هدف‌هاي مقاله است. توجه به منابع و شناخت دارايي‌هاي دانشي سازمان‌ها، توانمندي بهره‌گيري از فرصت‌هاي آتي و گذر موفق از تنگناها و ارتقاي مهارت رويارويي با تهديدها و تبديل آنها را به فرصت ارتقا مي‌بخشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالی
   محمد علی نعمتی
   امروزه اغلب صاحب نظران آموزش عالی معتقدند که دانشگاه ها به عنوان اصلی ترين نهاد اشاعه دهنده فرايند ياددهی- يادگيری در جامعه، به منظور مقابله با چالش های هزاره جديد، ناگزير از انتقال و دگرديسی به جوامع يادگيری، ايجاد فرهنگ تسهيم دانش و بهره گيری از استراتژی کارآمد مديريت چکیده کامل
   امروزه اغلب صاحب نظران آموزش عالی معتقدند که دانشگاه ها به عنوان اصلی ترين نهاد اشاعه دهنده فرايند ياددهی- يادگيری در جامعه، به منظور مقابله با چالش های هزاره جديد، ناگزير از انتقال و دگرديسی به جوامع يادگيری، ايجاد فرهنگ تسهيم دانش و بهره گيری از استراتژی کارآمد مديريت دانش هستند. بزرگترين چالش فراروی مديريت دانش در آموزش عالی، يک مسئله فنی نيست، بلکه چالش اصلی مسئله فرهنگ است. فرهنگ سازمانی، نقش بارزی در توليد و تسهيم دانش و تسهيل فرآيند اجرای مديريت دانش در دانشگاه ايفا می نمايد. در مقاله حاضر ابتدا تلاش شده است، تعاريف، کارکردها، فرآيندها و انواع دانش و اهميت روز افزون ايجاد، گسترش و مديريت اين دارايي ارزشمند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آشكار گرديده، سپس به مفهوم سازمان يادگيرنده به مثابه مطلوبترين محيط، بمنظور اجرای اثربخش استراتژی مديريت دانش و وجوه تمايز آن با يادگيری سازمانی پرداخته شود. پس از آن ضرورت ايجاد فرهنگ تسهيم دانش در جوامع کوچک يادگيری و تعاملات آزاد علمی ميان دانشجويان با يکديگر و با اعضاء هيئت علمی مورد مداقه قرار گيرد و در پايان عناصر ايفا كننده نقش در فرايند اجرای مديريت دانش از جمله فناوري اطلاعات، منابع انساني و فنون مديريت دانش و تعامل ميان آنان بررسی گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - شناسایی و رتبه‌ بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)
   ناصر  صفایی فرشته طالقانی نیا احمد کیامنش
   امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک گزینه کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال‌توسعه، وظیفه تبیین و مدل‌سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه را بر عهده دارند و در اشاعه نوآوری کمک شایانی به صنعت می‌کنند. درواقع شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و چکیده کامل
   امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک گزینه کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال‌توسعه، وظیفه تبیین و مدل‌سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه را بر عهده دارند و در اشاعه نوآوری کمک شایانی به صنعت می‌کنند. درواقع شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و کلید تحقق آن به شمار می آیند و رشد و بالندگی آن ها می‌تواند مقاومت در برابر هجمه‌های اقتصادی را رقم بزند. ازاین‌رو شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار در اجرای مدیریت دانش در این گونه شرکت ها یکی از ضرورت های تحقیقاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. در حال حاضر تعداد 33 پارک علم و فناوری و بیش از 2700 شرکت دانش‌بنیان در پارک‌ها مستقر هستند. پرسشنامه‌ای بین 70 شرکت دانش‌بنیان واقع در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران به‌عنوان دومین پارک برتر کشور توزیع شد. در این تحقیق، روش‌های مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی بکار گرفته‌شده است. پرسشنامه با استفاده از تکنیک لیکرت طراحی‌شده و مشتمل بر 3 عامل اصلی سازمان، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و 11 زیر معیار زیر است؛ اهداف و چشم‌انداز، رهبری، اجرایی، کاربرد، نرم‌افزاری، زیرساخت، فرهنگ‌سازمانی، ایجاد انگیزه مالی و غیرمالی، الگوبرداری و ارزیابی. با تحلیل اطلاعات، آلفای کرون باخ 78/0 به دست آمد و با استفاده از آزمون‌های فریدمن و T تک آزمونی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق مدیریت دانش می‌توان به اهداف و چشم‌اندازهای سازمان به‌عنوان مهم‌ترین عامل و به ایجاد انگیزه مالی به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین معیار، اشاره نمود، این نتیجه‌گیری با توجه به ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان قابل توجیه است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی
   مرتضي جبله حسينعلي  حسن‌پور مسعود مصدق خواه
   امروزه، استفاده از مباحث زنجیره‌‌ تأمین و مدیریت آن نقش کلیدی در سازمان‌‌های خدماتی دارد؛ اما یک سازمان، زمانی دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری از اجزای توانمند و رقابت‌‌پذیر، دارای ویژگی‌‌های چابکی و ارزشی باشد. توجه به معیارهای چابکی و بهبود روابط سازمانی چکیده کامل
   امروزه، استفاده از مباحث زنجیره‌‌ تأمین و مدیریت آن نقش کلیدی در سازمان‌‌های خدماتی دارد؛ اما یک سازمان، زمانی دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری از اجزای توانمند و رقابت‌‌پذیر، دارای ویژگی‌‌های چابکی و ارزشی باشد. توجه به معیارهای چابکی و بهبود روابط سازمانی براساس نظام ارزشی سازمان مورد نیاز هر سازمان خدماتی و از ضرورت‌های این تحقیق است. اگر فرایندهای چابک یک سازمان بر روی خط‌مشی‌های ارزشی حرکت کند؛ رضایت مشتری خروجی مورد انتظار یک سازمان خواهد بود. برای تعیین اولویت و اهمیت معیارها از دیدگاه محققان، از تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه استفاده می‌شود. در این مقاله به‌منظور رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری از یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شده است، اما مسأله مهم قبل از رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام در سازمان‌ها، شناسایی و تعیین معیارهای چابکی و ارزشی در سطح سازمان‌ها و زنجیره‌های آن است. در این زمینه، پس از بررسی پیشینه تحقیق، معیارهای "پاسخگویی نسبت به بازار، امانت‌داری، صرفه‌جویی، خدمت‌گزاری، دقت، مراقبت و خودکنترلی و عدالت‌محوری" شناسایی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، "صرفه‌جویی" و "مراقبت و خودکنترلی" بیش‌ترین تأثیر را در انتخاب تأمین‌کنندگان اقلام عمومی دارند. پس از آن معیارهای "خدمت‌گزاری، عدالت‌محوری، دقت، حساسیت و پاسخگویی نسبت به بازار و امانت‌داری" در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند، سپس با انجام یک تحقیق میدانی، اوزان مناسب تأمین‌کنندگان اقلام عمومی احصا و براساس آن تأمین‌کننده برتر انتخاب شد. برای تأیید روائی و پایایی تحقیق از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهي
   عباس  حسین پور محمد باقر علی پور
   دنياي رقابتي امروز، ايجاب مي‌كند تا دانش به‌عنوان ارزشمندترين منبع راهبردی شناخته شده و توانايي سازمان به منظور كاربرد دانش براي استفاده از فرصت‌‌هاي بيشتر مورد اهتمام قرار گرفته و در مقايسه با رقبا، مهم‌ترين عملكرد را داشته باشد. هدف از اجراي اين تحقيق، شناسايي و وارسی چکیده کامل
   دنياي رقابتي امروز، ايجاب مي‌كند تا دانش به‌عنوان ارزشمندترين منبع راهبردی شناخته شده و توانايي سازمان به منظور كاربرد دانش براي استفاده از فرصت‌‌هاي بيشتر مورد اهتمام قرار گرفته و در مقايسه با رقبا، مهم‌ترين عملكرد را داشته باشد. هدف از اجراي اين تحقيق، شناسايي و وارسی برخي از عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش در جهاد دانشگاهي است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پيمايشی و ابزار گردآوري داده‌ها، پرسش‌نامه است. براي اعتبار و روايي از صاحب‌نظران حوزه مديريت و آشنا به فناوري اطلاعات استفاده شد و پس از تجميع نظرات، پرسش‌‌نامه براي سنجش پايايي در نمونه 60 نفری مورد آزمون مقدماتی قرار گرفت. در اين مرحله ضريب آلفاي كرونباخ متغير فناوري اطلاعات برابر با 82%، متغير ساختار سازماني برابر با 81% ، متغير فرهنگ سازماني برابر با 92%، متغير انگيزش برابر با 91% و متغير عوامل مديريتي برابر با 93% به دست آمد كه بيانگر قابل اعتماد بودن ابزار سنجش است. جامعه آماری این پژوهش یعنی مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی شامل 200 نفر بودند که حجم نمونه 132 نفر بدست آمد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد، عوامل تأثيرگذار بر پياده‌سازي مديريت دانش شامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزش و عوامل مدیریتی ارتباط مستقيم با پياده‌سازي مديريت دانش دارد. بيشترين اثر به بعد انگیزش اختصاص داشته و بعد از آن ابعاد فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی قرار دارند و كمترين اثربخشی در بین متغیرهای این پژوهش نيز به بعد ساختار سازمانی اختصاص دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌ بنیان
   در زمینه‌ی کسب و کارهایدانش‌بنیان کمتر پژوهش کاربردی انجام شده است. از طرفی با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه‌ی کسب و کارهایدانش‌بنیان می‌توان بسترهای لازم را برای ایجاد و توسعه‌ی این شرکت‌ها شناسایی کرده و در راستای پیاده‌سازی آنها گام برداشت. بر این اساس چکیده کامل
   در زمینه‌ی کسب و کارهایدانش‌بنیان کمتر پژوهش کاربردی انجام شده است. از طرفی با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه‌ی کسب و کارهایدانش‌بنیان می‌توان بسترهای لازم را برای ایجاد و توسعه‌ی این شرکت‌ها شناسایی کرده و در راستای پیاده‌سازی آنها گام برداشت. بر این اساس هدفپژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی فعالیت‌های کلیدی قابل اجراتوسط دولت در راستای کمک به بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهایدانش‌بنیان می‌باشد. اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماریپژوهش، همه شرکت‌هایدانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های شهر تهران است. از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در اینپژوهش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون خی-دو و برای رتبه‌بندیشاخص‌ها از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر اهمیت زیاد نقش دولت در کمک به بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهایدانش‌بنیان است، که این مهم از طریق فعالیت‌هایی که در صدر آنها حمایت‌های مالی دولت قرار دارد امکانپذیر می‌باشد. از این رو می‌توان گفت دولت باید در این راستا اقدامات گسترده‌ای را آغاز کند و این امر مورد توجه مسئولین دولتی ذیربط قرار گیرد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایجاین پژوهش ارائه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تحليل سياست‌هاي پارک تحقيقات و فناوري و مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن مطالعه موردي: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن
   علی حاجی غلام سریزدی منوچهر منطقی سید سعید هاشمی
   پارك تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن در ایالت نیوجرسی آمریکا در پاسخ به نیازهای رو به افزایش صنعت هوایی در آمریکا و لزوم پیشرفت در این صنعت تأسیس گردیده است. پارک طی تفاهم‌نامه‌ای با جامعه توسعه اقتصادی نیوجرسی جنوبی و با واگذاری5/23 هکتار زمین از دارایی‌های اداره هوایی ف چکیده کامل
   پارك تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن در ایالت نیوجرسی آمریکا در پاسخ به نیازهای رو به افزایش صنعت هوایی در آمریکا و لزوم پیشرفت در این صنعت تأسیس گردیده است. پارک طی تفاهم‌نامه‌ای با جامعه توسعه اقتصادی نیوجرسی جنوبی و با واگذاری5/23 هکتار زمین از دارایی‌های اداره هوایی فدرال در سال 2008 ساخته شده است. در این راستا، این مقاله به معرفی پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن پرداخته و سپس سیاست‌های اتخاذ شده توسط پارک را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. همچنین بر اساس این تحلیل‌ها، نقاط و اهرم‌های مثبت و اثربخشی را به سیاستگذاران و مدیران عالی متولی مدیریت پارک فناوری هوایی ارائه می‌نماید. در این مقاله تصویر غنی ذینفعان و مؤلفه‌های اصلی پارک هوایی ترسیم و تشریح شده است. سپس به بررسی اثر اداره هوایی فدرال و مرکز فنی هوگز و اعضا، اثر مرکز رشد و ایجاد مؤسسات دانش و فناور بنیان نوپا، اثر توسعه پارک بر توسعه منطقه نیوجرسی، کشور و صنعت هوایی، اثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بر پارک پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از این تحلیل‌ها نکات مهم و اهرمی مؤثر بر پارک استخراج گردیده است که شامل مکان و محیط بیرونی پارک، همکاری، کمک‌های دولتی، تأمین مالی و برنامه‌ریزی و مطالعه دقیق می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - ارزش‌گذاري دانش در انتقال دانش بين‌سازماني مطالعه موردي: خوشه صنعتي سفال لالجين
   پروانه سموئی حمیدرضا دزفولیان
   امروزه دانش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به صورت روزافزون «دانش‌محور» شده، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و مهم‌ترین عامل برای ایجاد ارزش و درآمد پایدار در سازمان‌هاست، بنابراین چکیده کامل
   امروزه دانش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به صورت روزافزون «دانش‌محور» شده، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و مهم‌ترین عامل برای ایجاد ارزش و درآمد پایدار در سازمان‌هاست، بنابراین لازم است هر سازمانی نسبت به کسب دانش‌های مورد نیازش اقدام نماید. محدودیت منابع سازمانی امکان کسب کلیه نیازهای دانشی را بطور همزمان نمی‌دهد، بنابراین با ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی نیازهای دانشی می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که منابع محدود سازمانی را در ابتدا صرف ضروری‌ترین و ارزش‌آفرین‌ترین نیازهای دانشی نمود و بدین ترتیب از منابع به بهترین شکل بهره برد. براین اساس در مدل پیشنهادی در مقاله پس از شناسایی کلیه دانش‌های صنعت مورد نظر، نیازهای دانشیِ سازمان مورد مطالعه استخراج می‌شود و با توجه به اهداف و شرایط سازمان، معیارهای مناسبی جهت اولویت‌بندی دانش‌ها برگزیده می‌شوند. در مرحله آخر با توجه به معیارهای منتخب، دانش‌های مورد نیاز اولویت‌بندی می‌شوند. نیازسنجی دانش‌های ضروری برای سازمان با کمک ماتریس SWOT صورت می‌گیرد تا بتوان دانش‌هایی که موجب تقویت نقاط قوت و بهترین استفاده از فرصت‌ها و همچنین رفع نقاط ضعف و گذر از تهدیدات می‌شوند را بدرستی شناسایی کرد. مطالعه موردی مقاله در صنعت سفالگری انجام شده و نتایج حاصل از اجرای آن در یک کارگاه سفالگری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نیازسنجی منجر به انتخاب 10 دانش از 24 دانش صنعت سفال گردید که با انتخاب پنج معیار و سه زیرمعیار دانش‌ها ارزش‌گذاری شده و برحسب اهمیتشان به منظور انتقال به کارگاه اولویت‌بندی شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه)
   سحر سرخوندی راحله زینی وند سید حامد فیض جوادیان
   شناسایی نیازها و خواسته‌های کارکنان و مشتریان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است، در این میان مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان‌هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند و عملکرد مطل چکیده کامل
   شناسایی نیازها و خواسته‌های کارکنان و مشتریان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است، در این میان مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان‌هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند و عملکرد مطلوب را بیشینه کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات در بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه می‌باشد. روش تحقیق از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش بانک‌های خصوصی (پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان و بانک آینده) شهر کرمانشاه بوده، حجم نمونه در این پژوهش برابر با 100 نفر و روش نمونه‌گیری در این پژوهش تمام شماری می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها براساس ماهیت داده‌ها و شیوه‌ی بیان فرضیات در قالب آماره‌های پراکندگی مرکزی و مدل‌های رگرسیونی با متغیر پنهان با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که؛ مدیریت دانش بر عملکرد و کیفیت خدمات بانک‌های خصوصی مؤثر بوده، کیفیت خدمات نیز بر عملکرد بانک‌های خصوصی تأثیر مثبت و معناداری داشته و با توجه به بحث میانجی‌گری متغیر کیفیت خدمات، مدیریت دانش هم به‌طور مستقیم بر عملکرد بانک‌های خصوصی و هم به‌واسطه متغیر کیفیت خدمات می‌تواند بر عملکرد بانک‌های خصوصی تأثیر بگذارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - شناسایی شاخص‌هاي مؤثر بر خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي (مرور ادبيات نظام‌مند)
   قاسم آذري آراني جلال رضائي نور
   نقش دانش و مديريت دانش در شكوفايي اقتصاد كشور‌ها غيرقابل انكار است و از آن به‌عنوان عامل مهمی در افزایش بهره‌وري و تولید ناخالص داخلی کشورها مي‌توان نام برد. هوش نيز به‌عنوان عنصری كه بر خلق دانش تأثیرگذار است، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب كرده است. بر اين اساس ا چکیده کامل
   نقش دانش و مديريت دانش در شكوفايي اقتصاد كشور‌ها غيرقابل انكار است و از آن به‌عنوان عامل مهمی در افزایش بهره‌وري و تولید ناخالص داخلی کشورها مي‌توان نام برد. هوش نيز به‌عنوان عنصری كه بر خلق دانش تأثیرگذار است، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب كرده است. بر اين اساس اين مقاله به دنبال شناسايي شاخص‌هاي مؤثر در هر يك از ابعاد خلق دانش ملي، هوش ملي و توليد ناخالص داخلي است. اين مقاله از نوع تحقيق كيفي و بصورت مرور ادبيات نظام‌مند در حوزه‌های خلق دانش، تولید ناخالص داخلی و هوش ملی انجام شده است. در این راستا، جستجوي مقالات انگلیسی در پایگاه‌هاي اطلاعات علمي نظير ساينس دايركت، امرالد، تيلور و فرانسيس، اسپرينگر و IEEE در بازه زمانی سال‌هاي 1992 تا 2017 و جستجوي مقالات فارسی در پرتال جامع علوم انساني و پايگاه مجلات تخصصي نور و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در بازه زمانی سال‌هاي 1384 تا 1395 صورت گرفته است. در مجموع، 186 مقاله براي شروع مورد بررسی قرار گرفتند كه پس از جستجو، غربالگري و ارزیابی اين تعداد به 114 مقاله تقليل يافت. اين مطالعه در مقالات مختلف با حجم نمونه و روش‌های پژوهش متفاوت و نيز مدل‌های گوناگون انجام شده‌ است. در نهايت چهار شاخص با شش بعد در حوزه خلق دانش سازمانی، چهار شاخص با هفت بعد در حوزه تولید ناخالص داخلی و شش شاخص با بیست بعد در حوزه هوش ملی شناسایی شدند كه براي پژوهش‌هاي آتي و ارزيابي تأثير اين شاخص‌ها بر يكديگر مفيد خواهند بود. نتایج نشان داد که چهار شاخص با شش بعد استخراج شده از مقالات بررسی شده در حوزه خلق دانش سازمانی بوده و قابل تعمیم به حوزه خلق دانش ملی نیستند و نیاز به بررسی عمیق‌تر ابعاد خلق دانش در سطح ملی با استفاده از روش‌های کیفی و کمی در پژوهش‌های آتی خواهیم بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت‌دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)
   سیمین محبی آشتیانی پیمان اخوان
   شناسایی خواسته‌ها و نیازهای مشتریان و کارکنان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است. در این میان یادگیری سازمانی ابزار سودمندی برای سازمان‌ها تا عملکرد خود را ارتقاء دهند و به عملک چکیده کامل
   شناسایی خواسته‌ها و نیازهای مشتریان و کارکنان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است. در این میان یادگیری سازمانی ابزار سودمندی برای سازمان‌ها تا عملکرد خود را ارتقاء دهند و به عملکرد مطلوب برسند. لذا به ضرورت بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کارمندان 9 شعبه از شعبات بانک کشاورزی ایران در تهران بودند که براساس جدول مورگان 52 پرسشنامه در بین کارمندان بانک توزیع شد. روش تحقيق، توصیفی- پيمايشي و ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. در اين پژوهش، هدف بررسي و تبيين تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی‌گری مدیریت دانش بود. آلفای کرونباخ حاصل از پایایی کل سه پرسشنامه برابر 970/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم‌افزار SPSS 16 و Smart PLS3 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده نشان داد که یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و مدیریت دانش تأثیر مثبت مستقیم و معنی‌داری دارد. نتایج نشان می‌دهد که ارتقاء یادگیری سازمانی نقش مهمی بر شکل‌گیری بهبود عملکرد سازمانی دارد. لذا با تلاش همه کارکنان در جهت مدیریت دانش نوین و یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی بهبود می‌یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - اولویت‌بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدیریت‌دانش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران
   ناصر  صفایی فاطمه غلامیان فرشته طالقانی نیا
   امروزه موفقیت سازمان‌ها تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش می‌باشد. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت‌دانش با چالش‌هایی روبرو می‌باشد که باعث عدم کارایی مدیریت دانش در سازمان‌ها خواهد شد. از این‌رو شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار در اجرای موفق مدیریت‌دانش یکی از ضرو چکیده کامل
   امروزه موفقیت سازمان‌ها تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش می‌باشد. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت‌دانش با چالش‌هایی روبرو می‌باشد که باعث عدم کارایی مدیریت دانش در سازمان‌ها خواهد شد. از این‌رو شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار در اجرای موفق مدیریت‌دانش یکی از ضرورت‌های مدیریت دانش است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. در حال حاضر تعداد 7 پارک علم و فناوری در شهر تهران و 1400 شرکت دانش‌بنیان در پارک‌ها مستقر می‌باشند. در این تحقیق روش‌های مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی به‌کار گرفته شده است. به‌منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه با استفاده از تکنیک لیکرت استفاده شده است که مشتمل بر ۳ عامل اصلی سازمان، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و ۱۱ معیار به‌ شرح زیر می‌باشد؛ اهداف و چشم‌انداز، رهبری و راهبرد، چرخه مدیریت دانش، کاربرد، نرم‌افزاری، زیرساخت، فرهنگ و جو سازمانی، ایجاد انگیزه مالی، تشویق روحیه کارکنان، الگوبرداری از بهترین‌ها و مدیریت عملکرد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار ۷۸/۰ بدست آمد. آزمون‌های فریدمن و One sample T test با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برازش مدل با استفاده از نرم‌افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفت، براساس نتایج این عوامل برحسب میزان اهمیت، بدین ترتیب اولویت‌بندی می‌شود: 1- اهداف و چشم‌اندازهای سازمان 2- کاربرد فناوری اطلاعات 3- زیرساخت فناوری اطلاعات 4- چرخه مدیریت‌دانش سازمان 5- فرهنگ و جو سازمانی‌ 6- ایجاد انگیزه مالی 7- رهبری و راهبرد سازمان 8- تشویق روحیه کارکنان 9- مدیریت عملکرد 10- الگوبرداری از بهترین‌ها 11- نرم‌افزار فناوری اطلاعات. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها
   حسین عباسی اسفنجانی مینو  سلیمی باهر محمدتقی خدایی گرگری
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش‌های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژو چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش‌های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سپس، با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری و با آزمون‌های همبستگی کرامر، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویه‌های شرکت با شاخص شدت بین‌المللی‌شدن کسب و کارها ارتباط دارند. لیکن قوی‌ترین ارتباط میان بین‌المللی‌شدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود بازدهی اقتصادی مصرف برق (مورد مطالعه: کشورهای منتخب در حال توسعه)
   موسی خوشکلام
   وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت‌ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه‌ای بر مصرف یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات از يكسو باعث جانشين‌نمودن فناوری‌‌هاي جديد چکیده کامل
   وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بکارگیری این پیشرفت‌ها توسط جوامع بشری، دارای آثار دوگانه‌ای بر مصرف یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی یعنی انرژی الکتریسیته است. بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات از يكسو باعث جانشين‌نمودن فناوری‌‌هاي جديد با فناوری‌هاي قديمي شده و لذا منجر به بهبود بهره‌وري و كارايي مصرف انرژی الکتریسیته و در نتيجه كاهش مصرف آن مي‌شود (اثر جانشيني) از سوي ديگر نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري از تجهيزات جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش تقاضا براي مصرف انرژی الکتریسیته مي‌شود (اثر درآمدي). بنابراين اثر كلي فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی الکتریسیته تابعي از قدرت نسبي يكي از اثرات جانشيني و درآمدي است. بر همین اساس در مقاله حاضر، رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی الکتریسیته در 15 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2015-1994 مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از روش‌شناسی مبتنی بر الگوی پانل پویا با رویکرد PMG استفاده گردید. داده‌های مربوط به مصرف برق، رشد اقتصادی، تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت و تعداد مشترکین تلفن‌همراه نیز از پایگاه‌های آماری WDI و داده‌هاي سازمان ملل اقتباس شدند. نتایج تحقیق در قالب دو مدل جداگانه نشان می‌دهند که افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می‌شود تا مصرف سرانه انرژی الکتریسیته هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در کشورهای منتخب در حال توسعه افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در كشورهاي منتخب در حال توسعه، رشد اقتصادي علت مصرف انرژی الکتریسیته بوده ضمن اینکه رابطه عليت يك‌طرفه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مصرف برق و رشد اقتصادي وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - مروری سیستماتیک بر عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی
   امینه  زیوری محسن محمدی خیاره رضا مظهری
   در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی درخصوص تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه وجود دارد که دلیل آن‌را می‌توان در رشته‌های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. به‌عنوان یک مطالعه بین رشته‌ای، کارآفرینی متشکل از جنبه‌های پژوهش‌های اقتصادی، تاریخی، روان‌شناسی، س چکیده کامل
   در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی درخصوص تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه وجود دارد که دلیل آن‌را می‌توان در رشته‌های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. به‌عنوان یک مطالعه بین رشته‌ای، کارآفرینی متشکل از جنبه‌های پژوهش‌های اقتصادی، تاریخی، روان‌شناسی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه‌ی این پژوهش‌ها از نقطه‌نظرها و جنبه‌های مختلفی بر کارآفرینی تمرکز می‌کنند. از آنجایی‌که کارآفرینی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحریک و رشد اقتصادی شناخته شده است، شناسایی عوامل تعیین‌کننده فعالیت کارآفرینی امکان می‌دهد تا سیاست‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی در یک اقتصاد طراحی شود. به دلیل گستردگی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های کارآفرینانه، پژوهش‌های متعددی از جنبه‌های مختلفی عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی در سطح کلان است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه تأثیرگذاری بیشتری را نسبت به سایر عوامل دارد. در این پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه از روش مرور نظام‌مند ادبیات استفاده شده است. در نهایت منابع گردآوری شده در دو دسته فاکتورهای سمت عرضه و سمت تقاضا دسته‌بندی گردید. نتایج نشان داد که عوامل مورد بررسی در طرف عرضه شامل توسعه اقتصادی، توسعه فناورانه، جهانی‌شدن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی است و فاکتورهای طرف تقاضا شامل تحصیلات، رشد جمعیت، تراکم جمعیت، سطح درآمد، شکاف درآمدی، دسترسی به تأمین مالی، مالیات، قوانین انعطاف‌ناپذیر بازار کار، ساختار سیاسی، مهاجرت، نرخ بیکاری، ویژگی‌های نهادی و محیط اقتصاد کلان می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - ارائه چارچوب رتبه‌بندی معیارهای انتخاب تأمین‌کننده راهبردی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی یزد)
   محمد علی  سنگبر فاطمه جاویدی کریم  گل محمدی رسول  عباسی
   امروزه با توجه به تشدید رقابت و پویایی حاکم بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها، اتخاذ رویکرد راهبردی در مدیریت زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تأمین‌کنندگان یکی از اساسی‌ترین قسمت‌های زنجیره‌ تأمین هستند و مسائل مربوط به گزينش تأمين‌کننده چکیده کامل
   امروزه با توجه به تشدید رقابت و پویایی حاکم بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها، اتخاذ رویکرد راهبردی در مدیریت زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تأمین‌کنندگان یکی از اساسی‌ترین قسمت‌های زنجیره‌ تأمین هستند و مسائل مربوط به گزينش تأمين‌کننده، مسائلي پيچيده هستند که ممکن است دغدغه‌هاي کمي و کيفي بسياري را به همراه داشته باشند. چارچوب‌های ارائه‌شده در تحقیقات گذشته برآورنده نیاز راهبردی بنگاه‌ها در انتخاب تأمین‌کننده نبوده است، بر همین اساس در این تحقیق از طریق تلفیق رویکردهای راهبردی توسعه همکاری بین ‌شرکتی و معیارهای انتخاب تأمین‌کننده چارچوب مناسب جهت انتخاب تأمین‌کننده راهبردی ارائه شده است. بدین منظور براساس روش گسترش کارکرد کیفیت ارتباط بین مؤلفه‌های راهبرد همکاری و معیارهای انتخاب تأمین‌کننده مشخص شده و با استفاده از روش تودیم فازی وزن راهبردی هر مؤلفه محاسبه شد. با توجه به اینکه زنجیره تأمین نقشی حیانی در زنجیره تأمین دارد، جامعه آماری تحقیق متشکل از متخصصان و مدیران زنجیره تأمین شرکت فولاد آلیاژی یزد انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش نمونه‌گیری نظری بهره گرفته شده و نمونه‌ای غیر‌آماری متشکل از ده نفر خبره انتخاب شده است. در نتیجه تحلیل داده‌ها چارچوب انتخاب تأمین‌کننده راهبردی، و وزن راهبردی هر مؤلفه مشخص شده است. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از میان 20 معیار تصمیم پنج معیار «کیفیت محصول»، «برنامه‌ریزی راهبردی»، «سابقه‌ی تأمین‌کننده»، «میزان ریسک پیش‌بینی شده» و «مدیریت واحد تحقیق و توسعه» به ترتیب از نظر اهمیت در اولویت‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. در انتهای پژوهش راهکارهایی برای انتخاب زنجیره تأمین شرکت فولاد آلیاژی یزد ارایه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - نقش پیش‌بینی‌کننده ابعاد سیستم مدیریت اطلاعات بر افزایش بهره‌وری شرکت‌های مهندسی تجهیزات برق و الکترونیک
   محمدرضا  زاهدی مینا  حاجیلو میثم  امیری‌کیا
   امروزه پیشرفت در زمینه بهره‌وری و افزایش عملکرد در تمامی کشورهای جهان یک مسأله مهم پیش روی هر سازمان است. تلاش برای بهبود عملکرد و بهره‌وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد جامعه است، از این‌رو جهان از نظر پیشرفت در مدیریت بهره‌وری به دو دسته تقسیم می‌گردد یعنی کشورهایی که س چکیده کامل
   امروزه پیشرفت در زمینه بهره‌وری و افزایش عملکرد در تمامی کشورهای جهان یک مسأله مهم پیش روی هر سازمان است. تلاش برای بهبود عملکرد و بهره‌وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد جامعه است، از این‌رو جهان از نظر پیشرفت در مدیریت بهره‌وری به دو دسته تقسیم می‌گردد یعنی کشورهایی که سرعت پیشرفتشان در مدیریت بهره‌وری زیاد و یا کم است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیستم‌های مدیریت اطلاعات با پنج بُعد در بهره‌وری شرکت‌های حوزه صنعت برق است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسانی است که در شرکت‌های حوزه تجهیزات برق و الکترونیک به نحوی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات در ارتباط هستند. بنابراین پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بهره‌وری و سیستم‌های مدیریت اطلاعات میان 4۰ نفر از آنها توزیع گردید و پس از تکمیل پرسشنامه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده وارد نرم‌افزار SPSS گردید و تحلیل یافته‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که هر چه از سیستم‌های مدیریت اطلاعات استفاده شود بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و این ارتباط از طریق ضریب همبستگی پیرسون بود. همچنین از میان ابعاد سیستم‌های مدیریت اطلاعات به ترتیب افزایش صحت و اعتبار در تبادل اطلاعات، افزایش سرعت پردازش و کنترل، افزایش سرعت ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاهش هزینه‌های سازمانی، حفظ امنیت اطلاعات و داده‌ها سهم معناداری در پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان شرکت برق داشته‌اند. در کل نتایج این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت توجه به سیستم‌های مدیریت اطلاعات در افزایش بهره‌وری است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش جهت پیاده‌سازی مدیریت‌دانش مطالعه موردي: سازمان مرکزي يکی از بانک هاي کشور
   ناصر  صفایی پریسا جمالی
   امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است.حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین استراتژی‌های کلان سازمان و استراتژی مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت ر چکیده کامل
   امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است.حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین استراتژی‌های کلان سازمان و استراتژی مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای امروزه دانش جزئی اساسی از سرمایه هر سازمانی است. حتی رقابت در بازار وابسته به توسعه دانش فردی و سازمانی است مدیریت‌دانش در پی آن است تا بتواند با پیوند بین راهبردهای کلان سازمان و راهبرد مدیریت دانش به کسب دانش مناسب در زمان مناسب و به فرد مناسب و همچنین حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان برای به اشتراک‌گذاشتن دانش خود با سایر کارکنان است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه ‌شده است. نمونه‌گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام ‌گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده ‌شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 4/82 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسميرنف براي تشخيص نرمال و غيرنرمال‌بودن داده‌ها استفاده شد که نتيجه آن غیرنرمال‌بودن داده‌ها شده است. جهت آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون همبستگی اسپيرمن براي داده‌های غيرنرمال استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که از دید کارکنان و مدیران بانک انگیزش بر تسهیم دانش کارکنان مؤثر است. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش‌های مالی و غیرمالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است.به اشتراک گذاشتن دانش خود با سایر پرسنل است. در این پژوهش، که مبتنی بر روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان مرکزی بانک مورد مطالعه به تعداد 191 نفر بوده که تعداد نمونه برابر با 128 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی ساده انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به استادان و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 82.4 درصد محاسبه گردید. از آزمون کولموگورف اسميرنف براي تشخيص نرمال و غيرنرمال بودن داده ها استفاده شده که نتيجه آن غيرنرمال بودن داده ها شده است. جهت آزمودن فرضيات تحقيق از آزمون همبستگی اسپيرمن براي داده هاي غير نرمال استفاده شده است. نتایج نشان دادکه ازدید کارکنان و مدیران بانک انگیزش برتسهیم دانش کارکنان موثراست. از طرفی رابطه بین عوامل انگیزشی در ایجاد انگیزه کارکنان بانک یکسان نبوده و بیشترین نقش مربوط به پاداش های مالی و غیر مالی و کمترین نقش مربوط به ساختار سازمانی بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - توسعه مدل مبتنی بر کاربردهای پورتال اطلاعاتی سازمانی در فضای کاری شرکت‌های ‌فعال در تجارت‌الکترونیک
   لیلا ملک پور امیررضا کنجکاومنفرد سعید سعیدا اردکانی
   امروزه با توجه به گسترش پهنای ارتباطی آنلاین و توجه به مدیریت‌اطلاعات در سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و قدرت ‌رقابتی، استفاده اثربخش و کارآ از پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‌سازمانی در کسب‌وکارهای آنلاین ضروری است. به همین منظور، هدف از این پژوهش شناسایی و ایجاد رابطه بین چکیده کامل
   امروزه با توجه به گسترش پهنای ارتباطی آنلاین و توجه به مدیریت‌اطلاعات در سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و قدرت ‌رقابتی، استفاده اثربخش و کارآ از پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‌سازمانی در کسب‌وکارهای آنلاین ضروری است. به همین منظور، هدف از این پژوهش شناسایی و ایجاد رابطه بین کارکردهای ‌پورتال ‌اطلاعاتی‌ سازمان در جهت افزایش بهره‌وری از اطلاعات در فضای ‌کاری کسب‌وکارهای آنلاین است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. در گام اول این پژوهش ابعاد تشکیل‌دهنده مدل از ادبیات‌نظری و مصاحبه با خبرگان (اساتید و متخصصان) این حوزه (مدیریت و IT) شناسایی شدند. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بهره گرفته‌ شد که در این روش با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین آن‌ها می‌پردازد، که براساس مُد نظرات خبرگان و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، مدل پژوهش ارائه گردید. نتیجه تحقیق بیانگر فرایند دستیابی به مدیریت‎‌دانش از طریق دیگر کارکردهای شناسایی شده پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‎‌سازمانی در فضای‌ کاری است که نشان می‌دهد ارتباط با متخصصان منجر به سه بعد همکاری، دسترسی سریع‌تر و ساختاریافته‌تر به اطلاعات می‌شود که این سه بعد باعث ایجاد اطلاعات ‌یکپارچه خواهند شد و در نهایت مدیریت‌دانش در سازمان از طریق فرایندی کارآ شکل می‌گیرد. به‌طور کلی پژوهش حاصل نشان داد، می‌توان با استفاده از پورتال‌های اطلاعاتی سازمانی و بهینه‌سازی کاربردهای اطلاعاتی آن در سطح شرکت به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قابل توجه در مدیریت شرکت‌های تجاری آنلاین که مدیریت‌دانش است، دست‌ یافت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - ارائه مدلی برای پذیرش سیستم آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین
   حسن رشیدی مرضیه  موحدين
   با گسترش اینترنت و شیوع ویروس کرونا، محیط‌های یادگیری الکترونیکی و آموزش مبتنی بروب، رشد و تکامل زیادی در سال‌ها و ماه‌های اخیر تجربه کرده است، لیکن این نوع آموزش با چالش‌های زیادی مواجه است. مهم‌ترین این چالش‌ها به استفاده از الگوهاي یادگیری، مدل‌سازی رفتار دانشجویی، ا چکیده کامل
   با گسترش اینترنت و شیوع ویروس کرونا، محیط‌های یادگیری الکترونیکی و آموزش مبتنی بروب، رشد و تکامل زیادی در سال‌ها و ماه‌های اخیر تجربه کرده است، لیکن این نوع آموزش با چالش‌های زیادی مواجه است. مهم‌ترین این چالش‌ها به استفاده از الگوهاي یادگیری، مدل‌سازی رفتار دانشجویی، ارزیابی پشتیبانی و بازخورد دانشجو، برنامه‌ریزی درسی، تعیین توالی و پشتیبانی مدرسان، بر می‌گردد. یكی از راه‌های مقابله با این چالش‌ها، یافتن عوامل مؤثر در پذیرش و ارتقاء كیفیت آموزش در سیستم‌های یادگیری، كشف قوانین و الگوهای آموزشی و استفاده از آنها در پیشگویی نتایج آینده است. هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی عوامل مؤثر در پذیرش آموزش الکترونیکی بر‌اساس مدل پذیرش فناوری است. بدین منظور با بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه، متغیرهایی از جمله خودکارآمدی کامپیوتر، کیفیت محتوا، پشتیبانی از سیستم، طراحی رابط کاربری، ابزارهای فناوری و اضطراب کامپیوتر به‌عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم آموزش الکترونیک، استخراج شدند و بر‌اساس آنها، مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت. برای سنجش مدل و ارتباط‌های بین متغیرهای مدل، پرسشنامه‌ای در اختیار کاربران سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار داده شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری درستی تمام فرضیه‌‌ها، به جز تأثیر ابزارهای فناوری بر پذیرش سیستم آموزش الکترونیک را تأیید کرد. یافته‌های این تحقیق به مدیران آموزشی دانشگاه و همچنین اساتید مرتبط با این سیستم کمک می‌کند با ایجاد زمینه‌های لازم در‌خصوص اعمال فاکتورهای مؤثر، دانشجویان را به استفاده بهینه از سیستم ترغیب نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - نقش صادرات و مدیریت تحول بر چابکی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش با رویکرد تحلیل مؤلفه‌هاي اصلی (PCA) در شرکت فولاد خوزستان
   محمد صادق سبط الشیخ انصاری سارا هوشمندی مجید طولابی
   دنیاي کنونی، جهان تغییر و تحول و دگرگونی‌هاست با توجه به جایگاه ویژه صنعت فولاد در ایران و سراسر دنیا، نیاز است به منظور رشد فولاد خوزستان گسترش صادرات در اولویت سازمان قرار گیرد. در راستای برآورده‌سازی اولویت‌های سازمان نیاز است که برای ایجاد چابکی سازمانی گام برداشته چکیده کامل
   دنیاي کنونی، جهان تغییر و تحول و دگرگونی‌هاست با توجه به جایگاه ویژه صنعت فولاد در ایران و سراسر دنیا، نیاز است به منظور رشد فولاد خوزستان گسترش صادرات در اولویت سازمان قرار گیرد. در راستای برآورده‌سازی اولویت‌های سازمان نیاز است که برای ایجاد چابکی سازمانی گام برداشته شود زیرا تحولات جهانی با سرعت و پیشرفت چشمگیری مواجه است و اگر فولاد خوزستان از این تحولات عقب بماند نمی‌تواند محصولات خود را در بازارهای خارجی به خوبی ارائه دهد. بنابراین با تکیه بر دانش‌آفرینی و آموزش پرسنل، در تغییرات پرسرعت در بازار رقابت و تقاضای مشتریان از رقبا پیشی خواهد گرفت. در این پژوهش سعی شده، تأثیر صادرات و مدیریت تحول بر چابکی سازمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش با رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) مورد نقد و بررسی قرار بگیرید. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد خوزستان که 389 نفر می‌باشد. که همگی از اول فروردین 1398 تا اول اردیبهشت 1399 مشغول به‌کار می‌باشند. در این پژوهش برای تعیین اندازه نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1960) 300 نفر در نظر گرفته شده است. برای تأیید روایی ابزار‌ اندازه‌گیری از سه نوع روایی ارزیابی استفاده شده، روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگر. روش گردآوری اطلاعات پژوهش روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی )میدانی) می‌باشد. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از SPSS و معادلات ساختاری بهره گرفته است. که تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید و پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیات ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - ارائه مدلی جهت ارزیابی سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت پارس خودرو
   بهزاد حسنی رکسانا فکری
   هدف از این پژوهش شناسایی و الویت بندی معیار های سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی ونوع تحقیق توسعه ای کاربردی و روش تعقیق رتبه بندی فریدمن و AHP است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ارشد و مدیران شرکت پارس خودرو به ت چکیده کامل
   هدف از این پژوهش شناسایی و الویت بندی معیار های سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی ونوع تحقیق توسعه ای کاربردی و روش تعقیق رتبه بندی فریدمن و AHP است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ارشد و مدیران شرکت پارس خودرو به تعداد 157 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 111 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها با طراحی پرسشنامه توسط مطالعات پیشین و نظر خبرگان استفاده شد. براي تعیین روایی پرسشنامه ها از شاخص روایایی محتواییCVR و جهت سنجش ميزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0.728 استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EXPERT CHOICE تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: الویت منظر های BSC به ترتیب منظر مالی ، مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی می باشد . در منظر مالی دانش مالی مدیر عامل بالاترین و اجتناب از تکرار هزینه ها پایین ترین و از منظر مشتری معیار افزایش کیقیت خدمات برای مشتری بیشترین و دانش از مشتری کمترین اولویت را داشته.از منظر رشد یاد گیری گویه توسعه و پرورش نیروی انسانی پر اهمیت ترین و تغییرات سامنه در جهت بهبود کم اهمیت ترین بوده و در آخرین منظر، منظر فرایند داخلی میزان اثربخشی سامانه در تحقق اهداف سازمانی دارای بیشترین اقبال و حجم اسناد داوری شده دارای کمترین توجه را داشته اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - مدل تحلیل محتوایی بومی‌شده چهار ستون مدیریت دانایی بر‌اساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات
   طاهره تشیعی نژاد محسن قدمی محمدتقی  ضیایی بیگدلی حمیده رشادت جو مریم  خلیلی عراقی
   هدف از این پژوهش ارائه مدل تحلیل محتوایی بومی شده چهار ستون مدیریت دانایی براساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری در حیطه تحقیقات کاربردی می‏باشد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری است. خبرگان نظری، شامل اساتید دان چکیده کامل
   هدف از این پژوهش ارائه مدل تحلیل محتوایی بومی شده چهار ستون مدیریت دانایی براساس رویکرد تغییر مستمر در بانک توسعه صادرات می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری در حیطه تحقیقات کاربردی می‏باشد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و خبرگان نظری است. خبرگان نظری، شامل اساتید دانشگاهی است که در زمینه مدیریت دانایی صاحب نظر می‌باشند. خبرگان تجربی، نیز شامل مدیران با تجربه بالای 15 سال در بانک توسعه صادرات هستند. برای نمونه‌گیری از روش‌های غیراحتمالی و به صورت هدفمند استفاده شده است. فرایند نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 11 خبره در این مرحله شرکت کرده‌اند. با استفاده از تحلیل کیفی، تعدادی مفاهیم استخراج و کدگذاری شاخص‌ها انجام پذیرفت. در ادامه روند پژوهش و بخش کمی‌آن، با اجرای تکنیک دلفی فازی در 3 دور مبادرت به غربالگری و اعتبارسنجی معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش شد. در ادامه جهت شناسایی روابط مدل بومی شده چهار ستون مدیریت دانایی براساس رویکرد تغییر مستمر و جهت انعکاس روابط درونی میان معیارها از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری1 استفاده گردید. با استناد به تجزیه و تحلیل داده‌‌ها در بخش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، مدیریت دانایی سطح اول یا وابسته است. متغیرهای رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری سازمانی، یادگیری سازمانی سطح دوم هستند. متغیر تغییرات مستمر سطح سوم است. در نهایت نیز متغیرهای شایستگی شخصی، الگوهای ذهنی، چشم‌انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی در سطح چهارم قرار دارند. در نهایت مؤلفه‌های بومی‌شده مدیریت دانایی و تغییر مستمر به همراه مدل تدوین گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - طراحی مدل مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی درون نگری
   حمزه امین طهماسبی سیّد سینا معصومی
   کیفیت نمایانگر یک فلسفه، ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌ها و همچنین تعهد به تعالی است و به‌عنوان یک محرک مهم مزیت رقابتی پایدار، مورد توجه در تحقیقات نظری بوده است. در طی زمان مفهوم کیفیت دچار تکامل شده و اکنون زمان مناسبی برای تأمل در فلسفه کیفیت است. مفاهیم مدیریت کیفیت امرو چکیده کامل
   کیفیت نمایانگر یک فلسفه، ترکیبی از روش‌ها و شیوه‌ها و همچنین تعهد به تعالی است و به‌عنوان یک محرک مهم مزیت رقابتی پایدار، مورد توجه در تحقیقات نظری بوده است. در طی زمان مفهوم کیفیت دچار تکامل شده و اکنون زمان مناسبی برای تأمل در فلسفه کیفیت است. مفاهیم مدیریت کیفیت امروزی همان یافته های انسان در طول تاریخ است که در مسیر رشد و بهبود تجربه شده و به خاطره سپرده شده است؛ لذا استفاده از کهن الگوها می تواند منجر به درک بهتر داده های بی واسطه، حاصل از تجربه روانی شود و فهم بهتر جریان های نرم و سخت مدیریت کیفیت ممکن شود. جهت تجزیه و تحلیل کهن الگوهای مرتبط با این دو رویکرد مسلط از روش کیفی درون نگری استفاده شد. از این رو با دوازده تن از خبرگان دانشگاهی در خصوص مفهوم مدیریت کیفیت نرم مصاحبه به عمل آمد و در نهایت مدلی بومی برای مدیریت کیفیت نرم ارائه شد. جهت سنجش مدل، از روش کمی تحلیل مسیر استفاده شده و مطابق با مؤلفه های استخراجی پرسشنامه ای تدوین گردید و در اختیار مدیران 64 واحد اقتصادی فعال در استان گیلان قرار گرفت. مؤلفه های استخراجی از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه متغیر «هنجاری» (بیانگر تعبیرها، تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها) «رابطه ای» (توصیف کننده روابط انسانی در داخل و خارج سازمان) و «ساختاری» (تعیین کننده الگوها در داخل سازمان) تبیین شد. طبق نظر خبرگان روابط علی-معلولی میان متغیرها تعریف شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر تأیید متغیر ساختاری بر متغیرهای رابطه ای و هنجاری است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش میانجی هم‌آفرینی ارزش
   محمد باشکوه اجیرلو ایمان قاسمی همدانی
   در قرن بیست ویکم رشد فناوری‌های نوین به ویژه در گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم موجب تحولات چشم گیر در رفتارهای گردشگری شده است. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل موثر بر هم آفرینی ارزش از طریق فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش در ص چکیده کامل
   در قرن بیست ویکم رشد فناوری‌های نوین به ویژه در گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم موجب تحولات چشم گیر در رفتارهای گردشگری شده است. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل موثر بر هم آفرینی ارزش از طریق فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش در صنعت گردشگری پرداخته می‌شود. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از کارکنان و خبرگان صنعت گردشگری است که بصورت تصادفی تعداد ۱۹۰ نفر از اعضای نمونه در دسترس قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. عوامل مبتنی بر مشتری با ضریب ۳۶۴/۰ بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش، فناوری مجهز به هوش مصنوعی با ضریب ۸۰۲/۰ بر عوامل مبتنی بر مشتری و با ضریب ۰۹۷/۱ بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش، و نهایتا مدیریت دانش با ضریب ۵۴۰/۰ بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش تأثیر معنادار دارد. و عوامل مبتنی بر مشتری با ضریب ۲۹۲/۰ توانست رابطه بین فناوری مجهز به هوش مصنوعی و اثربخشی هم آفرینی ارزش را میانجی گری کند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر معنادار عوامل مبتنی بر مشتری، فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش بر اثربخشی هم‌آفرینی ارزش مورد تأیید قرار گرفت. و عوامل مبتنی بر مشتری توانست رابطه بین فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی و اثربخشی هم‌آفرینی ارزش را میانجی‌گری کند. نهایتا فناوری‌های مجهز به هوش مصنوعی توانست رابطه بین عوامل مبتنی بر مشتری و اثربخشی هم‌آفرینی ارزش را میانجی‌گری نماید. پرونده مقاله