• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات یاسر قاسمی نژاد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه چارچوبي مفهومي براي انتخاب ايده هاي محصول جديد و نوآورانه
    یاسر قاسمی نژاد فرهاد شاهمیری
    در زندگي امروزي، شرايط عدم اطمينان بر کل صنايع حاکم است. تغييرات قيمت کالاهاي اساسي، تغيير نرخ ارز و نيز تغيير قيمت سهام و به طور کلی تغييرات اقتصادی موجود در سراسر دنیا از جمله مواردي هستند که سازمان‌هاي امروزي دائماً با آن روبه‌رو هستند. يکي از وظايف سازمان‌ها اين است چکیده کامل
    در زندگي امروزي، شرايط عدم اطمينان بر کل صنايع حاکم است. تغييرات قيمت کالاهاي اساسي، تغيير نرخ ارز و نيز تغيير قيمت سهام و به طور کلی تغييرات اقتصادی موجود در سراسر دنیا از جمله مواردي هستند که سازمان‌هاي امروزي دائماً با آن روبه‌رو هستند. يکي از وظايف سازمان‌ها اين است که با نوآوري در محصولات، اين مخاطره‌ها را به حداقل برساند. بهره‌‌برداری از فرصت‌های محصول جدید و نوآورانه نیازمند تولید، توسعه و انتخاب بهترین ایده‌ها برای محصولات جدید است. مراحل اساسی این فرایند شامل درک نیاز به محصولات جدید، کشف منابع موجود و بالقوه ایده‌ها، و نهایتاً ارزیابی ایده‌ها است. این مراحل خود شامل تأمل بر اهداف و اولویت‌ها، بررسی راهبردها، ارزیابی ایده‌های محصول جدید و انتخاب بهترین کاندیداها (ایده‌های محصول جدید) برای توسعه بیشتر می‌باشد. در این مقاله یک چارچوب مفهومی‌ برای انتخاب بهترین ایده‌های محصولات نوآورانه ارائه شده است. این مدل بیانگر چارچوبی است که بر مبنای درک نیازهای مشتریان، تعیین نیازمندی‌های بخش بازار حیاتی و مشخصات مشتریان مورد نظر، ارزیابی سهامداران و تحلیل اهداف و راهبرد آنها، مدیریت شبکه‌های تأمین، تحلیل رقابتی، تحلیل زیرساخت و اولویت‌بندی ایده‌های محصولات جدید و نوآورانه بنا نهاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - هم‌پایانی در نقش رويکرد ضعيف تمرکززدايي در ارتقاي خلاقيت و نوآوري سازمان‌هاي صنعتي
    یاسر قاسمی نژاد منصور صادقي مال‌اميري
    بروز خلاقيت در سازمان‌ها در حل موفقيت‌آميز مسائل، بقاي اين سازمان‌ها و رسيدن به نقطه مطلوب رقابت‌پذيري و بهره‌وري صنعتي تأثير قابل‌توجهي خواهد داشت. از طرفي سازمان‌هاي صنعتي با رويکرد تمركززدايي سازماني در قالب واگذاري اختيارات از سوي مديران به سطوح پايين‌تر درصدد هستند چکیده کامل
    بروز خلاقيت در سازمان‌ها در حل موفقيت‌آميز مسائل، بقاي اين سازمان‌ها و رسيدن به نقطه مطلوب رقابت‌پذيري و بهره‌وري صنعتي تأثير قابل‌توجهي خواهد داشت. از طرفي سازمان‌هاي صنعتي با رويکرد تمركززدايي سازماني در قالب واگذاري اختيارات از سوي مديران به سطوح پايين‌تر درصدد هستند تا به كارايي اقتصادي، خلاقيت و در نهايت بهره‌وري بالاتر دست يابند. در اين مقاله با توجه به طبقه‌بندي هانسن از راهبردهاي عدم تمرکز، هم‌پاياني (استفاده از فناوري‌ها، روش‌ها و منابع متفاوتي را براي دستيابي به يک نتيجه مشخص برتر و خلاقانه) به‌عنوان يکي از راهبردهاي ضعيف عدم تمرکز محسوب شده است. با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينه خلاقيت و هم‌پاياني مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت هم‌پاياني (رويکردي از مديريت تمرکززدا) به‌عنوان يکي از ويژگي‌هاي سيستم باز براي تقويت خلاقيت، ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در ارتباط با رابطه‌ هم‌پاياني و خلاقيت در موضوع سازمان‌‌هاي صنعتي مشاهده نشده است. در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با «مديريت تمرکززدا و هم‌پاياني» و رابطه‌ «هم‌پاياني و خلاقيت» تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل محتوا يک دسته‌بندي جديدي از کاربردهاي هم‌پاياني در سازمان که منجر به نتايج خلاق و بهره‌وري مي‌گردند، ارائه گردد. با مرور و بررسي نظريات محققين مختلف در ارتباط با موضوع مديريت تمرکززدا، هم پاياني و خلاقيت، نتيجه تحقيق در قالب دو بعد «هم‌پاياني و فرايند کاري» و «هم‌پاياني و ساختار» همراه با مؤلفه‌هاي مربوطه تقسيم‌بندي شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده
    یاسر قاسمی نژاد
    نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزه چکیده کامل
    نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزهاي فناوري مي‌شوند. با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينۀ نوآوري مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت فرآيند نوآوري، در ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري سازمان اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در ارتباط با تبيين مراحل حياتي در فرآيند نوآوري فناورانه و تعيين شاخص‌هاي ضروري جهت پياده‌سازي موفق اين مراحل مشاهده نشده است. در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با فرآيند نوآوري تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل محتواي يک دسته‌بندي جديدي از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي حياتي در فرآيند نوآوري فناورانۀ سازمان، ارائه گردد. با مرور و بررسي نظريات محققين مختلف در ارتباط با موضوع فرآيند نوآوري فناورانه، نتيجه تحقيق در قالب سه بعد «توليد ايده»، «پياده‌سازي ايده» و «تجاري‌سازي و انتشار» همراه با مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي مربوطه تقسيم‌بندي شد. بعد ارزيابي و پياده‌سازي ايده از مهم‌ترين ابعاد (مراحل) فرآيند نوآوري فناورانه است. لذا سازمان‌ها بايد تحقق اين مرحله را مورد توجه بيشتري قرار دهند. نهايتاً شاخص‌هاي وجود فرآيند پرورش مفاهيم ايده به شکل عملي و قابل کاربرد، شناسايي مسائل و نيازهاي سازمان، وجود آزادي عمل براي کارکنان در انجام فرآيند کاري و همچنين استفاده از دانش بازاريابي و مهارت‌هاي فروش و انتشار از عمده‌ترين شاخص‌هاي مؤثر در پياده‌سازي فرآيندهاي نوآوري فناورانه بوده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تطبیقی، کاربردها و چالش‌های فناوری‌های تحلیل بزرگ داده
    یاسر قاسمی نژاد سید عباسعلی کتابچی
    امروزه سازمان‌ها، با به‌کارگیری فناوری بزرگ داده‌، از طریق دریافت و به اشتراک‌گذاری ساده‌تر و ارزان‌تر اطلاعات، قادر به اداره حجم زیادی داده‌ها، با سرعت و تنوع زیاد شده‌اند. فناوری داده‌های عظیم، در صورت حل صحیح مشکلات مرتبط، فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کنند. فناوری‌های چکیده کامل
    امروزه سازمان‌ها، با به‌کارگیری فناوری بزرگ داده‌، از طریق دریافت و به اشتراک‌گذاری ساده‌تر و ارزان‌تر اطلاعات، قادر به اداره حجم زیادی داده‌ها، با سرعت و تنوع زیاد شده‌اند. فناوری داده‌های عظیم، در صورت حل صحیح مشکلات مرتبط، فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کنند. فناوری‌های گذشته، در پردازش داده‌های موجود برای مواجهه با مقادیر زیاد داده‌های تولید شده، مناسب نیستند. درصورتیکه قالب‌های پیشنهادی برای کاربردهای بزرگ داده، به ذخیره، تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌های عظیم کمک می‌کنند. در این تحقیق، ابتدا تعاریف و چالش‌های بزرگ داده، بررسی شده و سپس تعدادی از چارچوب‌های بزرگ دادۀ موجود ( هادوپ، فلینک، استورم، اسپارک و سمزا)، مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. چارچوب بزرگ داده‌های مورد مطالعه، به طور کلی در دو دسته طبقه‌بندی می‌شود: (۱) حالت دسته‌ای و (۲) حالت جریانی.‌ چارچوب ‌ هادوپ،‌ داده‌ها را در حالت دسته‌ای پردازش می‌کند، در حالی که چارچوب‌های دیگر، اجازۀ پردازش جریانی یا بلادرنگ را می‌دهند. نهایتاً مهم‌ترین کاربردهای فناوری بزرگ داده تشریح شده است. مهم‌ترین کاربردهای تحلیل بزرگ داده عبارتند از: کاربردهای برنامه‌های بهداشتی، سیستم‌های توصیه‌گر، شهر هوشمند و تحلیل شبکه‌های اجتماعی. با توجه به رشد دستگاه‌‌ها‌ی متصل به اینترنت، داده‌‌ها‌ی شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده در حال رشد بوده و نیاز بیشتری به فناوری بزرگ داده دارند. همچنین مهم‌ترین چالش‌های کاربرد بزرگ داده‌ها، شامل محرمانگی در سیستم‌های ذخیره‌سازی، كمبودهاي نرم‌افزاري و محدوديت ابزارها و امكانات سخت‌افزاری موجود، لزوم سرمايه‌گذاري بزرگ اوليه و فقدان مهارت‌هاي تكنيكي و نيروي كار خبره می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش مدیریت کلان داده در بهبود تصمیم‌گیری سازمان‌های بانکی (مورد مطالعه بانک سپه)
    یاسر قاسمی نژاد پیمان حاجی زاده حامد  کردی
    در سالهاي اخیر، اندازه داده‌ها در جهان به طور چشم‌گیري به صورت نمایی به چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها نیز در فرایندهای خود مقادیر زیادی داده ایجاد و گاه هزینه‌های گزافی برای جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها صرف می‌کنند. برخی از کارشناسان صنعت بانکی رشد هفت برابری حج چکیده کامل
    در سالهاي اخیر، اندازه داده‌ها در جهان به طور چشم‌گیري به صورت نمایی به چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها نیز در فرایندهای خود مقادیر زیادی داده ایجاد و گاه هزینه‌های گزافی برای جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها صرف می‌کنند. برخی از کارشناسان صنعت بانکی رشد هفت برابری حجم موجود داده‌ها را تا سال ۲۰۲۰ برآورد می‌کنند. امروزه فناوری کلان‌داده به ‌عنوان راه‌حلی برای بهره‌برداری و استفاده این حجم از اطلاعات مطرح است. اما بررسی و پردازش داده‌های بزرگ و نیز بررسی اثربخشی به کارگیری آن در حوزه بانکداری به عنوان یک چالش تلقی می‌گردد. از این رو، در این تحقیق به بررسی نقش مدیریت کلان داده در بهبود تصمیم گیری سازمان های بانکی (مطالعه موردی بانک سپه) پرداخته شد. بدین منظور جامعه آماری این تحقیق شامل 130 نفر از کلیه کارشناسان بخش اداره فناوری اطلاعات بانک سپه میباشد که به دلیل محدودیت جامعه آماری نمونه‌گیری صورت نگرفت. پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت کلان داده 20 گویه‌ای، پرسشنامه توانمندسازی بهبود تصمیم‌گیری 22 گویه‌ای و پرسشنامه کیفیت تصمیم‌گیری10 گویه‌ای با استناد بر تحقیقات شمیم و همکاران (2019)، بعد از بومی‌سازی مبنای تحقیق قرار گرفت. نتایج توصیفی و استنباطی داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS وPLS ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن بوده است که فرهنگ سازمانی با ضریب 0.446 بیشترین رابطه مثبت و معناداری را بر توانمندسازی دارد. همچنین توانمندسازی رابطه مثبت و معنادار با ضریب 0.645 با اثربخشی تصمیم گیری و ضریب 0.884 با کارایی تصمیم‌گیری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نقش ویژگی‌های فناوری اینترنت اشیاء در ارزش‌آفرینی مشتریان بانک سپه
    یاسر قاسمی نژاد حمیدرضا فلاح لاجیمی سیداحمد شیخ الاسلامی‌تنکابنی
    استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداري منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوري‌‌هاي دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را براي بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌هاي خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از ای چکیده کامل
    استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداري منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوري‌‌هاي دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را براي بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌هاي خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی ارزش‌آفرینی با فناوری اینترنت اشیاء، در بانک سپه پرداخته شد. بدین منظور جامعه آماری این تحقیق شامل 130 نفر از کلیه کارکنان بخش اداره فناوری اطلاعات بانک سپه که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری این تحقیق 86 نفر لحاظ شد. جهت تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌‌های استاندارد، با استناد به تحقیقات بالاجی و روی (2017)، از روش همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نیز نرم‌افزارهای SPSS وSmartPLS استفاده شد. نتایج بررسی‌ صورت گرفته حاکی از آن بوده است که عملکرد عالی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده و قصد ادامه دریافت خدمات از اینترنت اشیاء تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همچنین تقاضای زیباشناختی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی ادراک شده و عمکلرد عالی از اینترنت اشیاء و قصد ادامه دریافت خدمات و قصد تبلیغ کلامی‌تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همین‌طور قصد ادامه دریافت خدمات بر قصد تبلیغ کلامی‌مشتریان نیز تأثیر مثبت داشته است، اما سادگی کاربرد ادراک شده و موجودیت ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده تأثیر مثبت و معنی داری نداشته است. پرونده مقاله