فهرست مقالات برحسب موضوع نوآوري و خلاقيت


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری نوآورانه
   فرهاد شاهمیری ناصر امن پور
   یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی مدیران امروزی، مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی، سودآوری، ایجاد رقابت‌پذیری پایدار، محیط‌های کاری فرح‌بخش و جذب و نگهداری نیرو‌های خلاق و بهره‌ور مي‌گردد. مدیریت موفقیت‌آمیز نوآوری فناورانه زمانی روی مي‌دهد که مجموعه گس چکیده کامل
   یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی مدیران امروزی، مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی، سودآوری، ایجاد رقابت‌پذیری پایدار، محیط‌های کاری فرح‌بخش و جذب و نگهداری نیرو‌های خلاق و بهره‌ور مي‌گردد. مدیریت موفقیت‌آمیز نوآوری فناورانه زمانی روی مي‌دهد که مجموعه گسترده‌اي از عناصر و فعالیت‌های سازمانی به خوبی مدیریت شده و در چارچوب راهبرد نوآوری سازمان با یکدیگر یکپارچه گردند. یکی از مفاهیم مورد بحث در راهبرد نوآوری، قابلیت‌های نوآورانه است. قابليت‌هاي نوآورانه، به عنوان مجموعه الگوهاي مهارتي مورد استفاده شركت‌‌ها براي تدوين و پياده‌سازي راهبرد نوآوری تعریف مي‌گردد. در هر مرحله از این فرايند، ابزار‌های گوناگونی مورد استفاده قرار مي‌گیرد. انتخاب نوع ابزار مناسب، با توجه به معیار‌های گوناگونی صورت مي‌پذیرد. برخی از این معیار‌ها عبارتند از: ساده يا پيچيده بودن خدمات و محصولات شرکت و میزان عدم اطمینان نسبت به بازارهاي آتي احتمالي و محيط‌هاي رقابتي براي فناوري جديد. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد یکپارچه در روش تصمیم‌گیری و روش نوآورانه که مبتنی بر نوآوری فنی- مهندسی است ابزار‌های مناسب در هر مرحله از قابلیت‌های نوآورانه، معرفی مي‌شود. برخی از پرکاربردترین این ابزار‌ها عبارتند از ماتریس SWOT، تکنیک دلفی، نظریه خلاقانه حل مسأله (TRIZ)، پیش‌بینی‌هاي آماری، تحلیل سلسله مراتبی، روش تاگوچی، 6 سیگما و ساير. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسي مقايسه اي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي اوپک و کشورهاي منتخب توسعه‌يافته
   ابولفضل شاه آبادی سارا ساری گل
   در دهه‌هاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولت‌ها محسوب مي‌شود. از اين‌رو، توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياست‌هاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. چکیده کامل
   در دهه‌هاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولت‌ها محسوب مي‌شود. از اين‌رو، توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياست‌هاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. از طرفي ديگر امروزه توانايي دستيابي به نوآوري‌ها با بهره‌گيري از منابع انساني خلاق به عنوان نخستين گام براي تبديل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهميت کليدي نوآوري در اقتصادهاي نوين، پژوهش حاضر به بررسي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي OPEC و کشورهاي توسعه‌يافته منتخب OECD طي دوره زماني 2009-1995 مي‌پردازد. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي OPEC در مقايسه با کشورهاي OECD در شاخص‌هاي جيني و نوآوري ضعيف و نامطلوب مي‌باشد که اين امر ناشي از فقدان هماهنگي سياست‌هاي کلان اقتصادي با سياست‌هاي علمي و پژوهشي است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، اکثر کشورهايي که درحمايت از فعاليت‌هاي نوآورانه موفق‌تر عمل کرده‌اند داراي توزيع درآمد بهتري هستند. بنابراين کشورهاي مورد مطالعه در مسير حرکت از اقتصاد منابع و سرمايه‌محور به سوي اقتصاد دانش‌محور، حمايت از فعاليت‌هاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد ضروري است جهت‌گيري سياست‌هاي کلان اقتصادي آنان هماهنگ با سياست‌هاي پژوهشي و آموزشي باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری
   کامران فیضی سید کمال  طباطبائیان حسین  خسرو پور
   یکی از مسائل مهم در کسب و کار سرعت بالای تغییرات و تحولات در محیط فناورانه بوده که، توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه را بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده فناوری، ناممکن ساخته است. از این رو، شناسایی، ایجاد و توسعه شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی با استفاد چکیده کامل
   یکی از مسائل مهم در کسب و کار سرعت بالای تغییرات و تحولات در محیط فناورانه بوده که، توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه را بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده فناوری، ناممکن ساخته است. از این رو، شناسایی، ایجاد و توسعه شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی با استفاده از رویکرد نوآوری باز و بکارگیری هوشمندی فناوری به منظور رصد و دیده‌بانی تحولات فناورانه برای سازمان‌های فناوری‌محور و پیشرفت علم و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه کسب و کار این سازمان‌ها دارد، دارای اهمیت بالایي است. از سوی دیگر، رشد فزاینده اینترنت در افزایش منابع داده برای هوشمندی فناوری تأثیر بسزایی داشته، بکارگیری مناسب و استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای دست‌یابی و تجزیه و تحلیل این داده‌ها به یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری تبدیل شده است. از این رو، راهبرد سازمان در شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون سازمان با مزیت‌های اصلی درون سازمانی به آن نیازمند است. در نتیجه سازمان‌ها با ایجاد پیوند بین هوشمندی فناوری و نوآوری باز از طریق استقرار یک چارچوب نظام‌مند می‌توانند به هدف خود که افزایش ارزش هوشمندی فناوری است کمک کنند. به عبارت دیگر هوشمندی فناوری به عنوان ابزار رویکرد نوآوری باز از طریق ایجاد ارتباط بین دانش و ایده از خارج سازمان و مزیت‌های اصلی در درون سازمان باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه چارچوبي مفهومي براي انتخاب ايده هاي محصول جديد و نوآورانه
   یاسر قاسمی نژاد فرهاد شاهمیری
   در زندگي امروزي، شرايط عدم اطمينان بر کل صنايع حاکم است. تغييرات قيمت کالاهاي اساسي، تغيير نرخ ارز و نيز تغيير قيمت سهام و به طور کلی تغييرات اقتصادی موجود در سراسر دنیا از جمله مواردي هستند که سازمان‌هاي امروزي دائماً با آن روبه‌رو هستند. يکي از وظايف سازمان‌ها اين است چکیده کامل
   در زندگي امروزي، شرايط عدم اطمينان بر کل صنايع حاکم است. تغييرات قيمت کالاهاي اساسي، تغيير نرخ ارز و نيز تغيير قيمت سهام و به طور کلی تغييرات اقتصادی موجود در سراسر دنیا از جمله مواردي هستند که سازمان‌هاي امروزي دائماً با آن روبه‌رو هستند. يکي از وظايف سازمان‌ها اين است که با نوآوري در محصولات، اين مخاطره‌ها را به حداقل برساند. بهره‌‌برداری از فرصت‌های محصول جدید و نوآورانه نیازمند تولید، توسعه و انتخاب بهترین ایده‌ها برای محصولات جدید است. مراحل اساسی این فرایند شامل درک نیاز به محصولات جدید، کشف منابع موجود و بالقوه ایده‌ها، و نهایتاً ارزیابی ایده‌ها است. این مراحل خود شامل تأمل بر اهداف و اولویت‌ها، بررسی راهبردها، ارزیابی ایده‌های محصول جدید و انتخاب بهترین کاندیداها (ایده‌های محصول جدید) برای توسعه بیشتر می‌باشد. در این مقاله یک چارچوب مفهومی‌ برای انتخاب بهترین ایده‌های محصولات نوآورانه ارائه شده است. این مدل بیانگر چارچوبی است که بر مبنای درک نیازهای مشتریان، تعیین نیازمندی‌های بخش بازار حیاتی و مشخصات مشتریان مورد نظر، ارزیابی سهامداران و تحلیل اهداف و راهبرد آنها، مدیریت شبکه‌های تأمین، تحلیل رقابتی، تحلیل زیرساخت و اولویت‌بندی ایده‌های محصولات جدید و نوآورانه بنا نهاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نقش مدیریت خلاقیت و نوآوری و دیده بانی فناوری در شرایط کسب و کار ناپایدار و بقای بلند مدت سازمان ها
   سعید صمدی
   مؤسسات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی معمولاً در شرایط کسب و کار پیچیده، پر تلاطم و ناپایدار فعالیت می‌کنند. به دلیل پیشرفت‌های فناوری، جهان با سرعتی غیر قابل پیش‌بینی در حال تغییر است. برای بیشتر کسب و کارها، توانایی پایش، شناسایی و تسلط بر فناوری‌ها و توانمندی‌های فن چکیده کامل
   مؤسسات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی معمولاً در شرایط کسب و کار پیچیده، پر تلاطم و ناپایدار فعالیت می‌کنند. به دلیل پیشرفت‌های فناوری، جهان با سرعتی غیر قابل پیش‌بینی در حال تغییر است. برای بیشتر کسب و کارها، توانایی پایش، شناسایی و تسلط بر فناوری‌ها و توانمندی‌های فناورانه امری ضروری است. فناوری و نوآوری در ترکیب با سرمایه و استعدادهای انسانی می‌توانند در شرایط بحران‌های اقتصادی به مثابه موتور رشد و توسعه‌ مؤسسات عمل نمایند. در این مقاله، اهمیت مدیریت خلاقیت و نوآوری و دیده‌بانی فناوری برای سازمان‌ها در شرایط کاری متلاطم و ناپایدار مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که برندگان آنهایی خواهند بود که بتوانند هر چه بیشتر با ابزارهای فناوری و نوآوری راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و توان رقابتی بیابند. در این مقاله تأکید می‌شود که نوآوری در دنیای امروز یک کار گروهی است و مدیریت موفق گروه‌های نوآوری، یک هنر است. مدیران نمی‌توانند خلاقیت را سفارش دهند بلکه تنها باید محیطی برای رشد و بروز خلاقیت فراهم سازند. اولین گام مهم و اساسی به سوی نوآوری، باز بودن یک سازمان در برابر ایده‌ها و مفاهیم جدید است. در نتیجه در این مقاله بر اهمیت فرهنگ سازمانی و ضرورت باز بودن آن و راه‌های دستیابی به این هدف با اشاره به چند نمونه از تجربیات جهانی تأکید خاصی شده است. پایش مدام تغییرات فناوری‌ها یا دیده‌بانی فناوری یک فعالیت مهم کسب و کار است که می‌تواند به عنوان سامانه هشدار و اعلام خطر عمل کند. شناسایی سریع و به موقع فناوری‌های نو ظهور به یک سازمان فرصت زمانی لازم برای آمادگی و یا حتی جذب و به دست آوردن این فناوری‌ها را قبل از آن که تأثیر منفی بر کسب و کار مؤسسه بگذارند، می‌دهد. در این مقاله تأکید می‌شود که سازمان‌ها باید از طریق به کارگیری درست فرایند دیده‌بانی فناوری به دقت روند تغییرات در حوزه‌های فناوری که می‌تواند بر کسب و کار آنها تأثیر بگذارد را زیر نظر بگیرند. به طور کلی در این مقاله نتیجه‌گیری شده است که ایجاد و توسعه محیطی که پرورش دهنده خلاقیت و نوآوری باشد، یک گام مهم در تضمین بقای بلندمدت سازمان‌ها و مؤسسات در شرایط کاری ناپایدار است. عدم انجام این کار می‌تواند به معنای مرگ مؤسسه باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارتباط فرايند نوآوري باز و توانمندی جذب بنگاه ها
   غزاله  جاوید جعفر باقری نژاد
   نوآوری باز و توانمندی جذب دو مفهوم قابل توجه در تحقیقات مدیریت نوآوری به شمار می‌آیند. توانمندی جذب شرکت‌ها، تعیین کننده توانمندی آنها برای گسترش ایده‌ها یا فناوري خارجی است. در این مقاله دو مفهوم توانمندی جذب و نوآوری باز را به یکدیگر ارتباط داده و با استفاده از دیدگاه چکیده کامل
   نوآوری باز و توانمندی جذب دو مفهوم قابل توجه در تحقیقات مدیریت نوآوری به شمار می‌آیند. توانمندی جذب شرکت‌ها، تعیین کننده توانمندی آنها برای گسترش ایده‌ها یا فناوري خارجی است. در این مقاله دو مفهوم توانمندی جذب و نوآوری باز را به یکدیگر ارتباط داده و با استفاده از دیدگاه‌های نوین درباره نوآوری باز به تشریح مفهوم توانمندی جذب پرداخته شده است. با توجه به عواملی مانند چرخه عمر کوتاه فناوري، فناوری‌های در حال ظهور، هزینه‌ها و خطرات مرتبط با فناوري‌ها، جهانی شدن فرایندهای تحقیق و توسعه، افزایش رقابت بین بنگاه‌ها در بازار محصولات خود و اهمیت رو به رشد سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ایده‌های کسب و کار، منابع فناوري خارجی اهمیت بسیار دارند و جریانات دانش برای رقابت امری الزامی است اما این جریانات به طور خودکار جامه عمل نمی‌پوشند و شرکت‌ها باید مهارت‌های خود را برای حرکت به سمت آنها گسترش دهند. بنابراین توانمندی جذب امری بسیار مهم در توضیح این مطلب است که چرا بعضی بنگاه‌ها در خلق و کسب ارزش از فناوري توسعه یافته خارجی بهتر از دیگران هستند. هدف از این مقاله تحلیل این مطلب است که دریابیم: "ارتباط توانمندی جذب و نوآوری باز چگونه است؟"و نقش تکمیلی فناوري‌های داخلی و خارجی در فرایند نوآوری باز وتوانمندی جذب در شرکت‌های نوآور تشریح شوند. در واقع مقاله حاضر قصد دارد با بهره‌گیری از تحقیقات پیشین با تفکیک نوآوری باز به دو بعد کلیدی آن (بعد انسانی که شامل رهبری، کارتیمی و انگیزه و بعد سازمانی که شامل فرایند نوآوری باز، ساختار، ظرفیت‌ها و مدل تجاری می‌باشد) به تحلیل ارتباط نوآوری باز و توانمندی جذب بپردازد و یک مدل مفهومی ارائه کند. سپس در این پژوهش از روش سوات به تحلیل اجزا مدل مفهومی پیشنهادی برای بررسی ارتباط این دو عامل مبادرت شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارزيابي وضعيت رقابت‌پذيري کشورهاي عضو اوپک، با تأکيد بر مؤلفه‌هاي نوآوري محور
   ابولفضل شاه آبادی حامد صادقی
   رقابت پذيري از جمله مباحثي است که طي چند دهه اخير توجه بسياري از محققان و سياستگذاران را به سمت خود معطوف کرده است. در دنياي امروز و با گسترش پديده جهاني شدن، کشورها تمامي تلاش خود را به کار مي گيرند و از همه ظرفيت هاي خود استفاده مي کنند تا بتوانند با ارتقاء توان رقابت چکیده کامل
   رقابت پذيري از جمله مباحثي است که طي چند دهه اخير توجه بسياري از محققان و سياستگذاران را به سمت خود معطوف کرده است. در دنياي امروز و با گسترش پديده جهاني شدن، کشورها تمامي تلاش خود را به کار مي گيرند و از همه ظرفيت هاي خود استفاده مي کنند تا بتوانند با ارتقاء توان رقابت پذيري به کسب سهم بيشتر از بازارهاي بين المللي نائل آيند. در ميان عواملي که موجب افزايش قدرت رقابت پذيري کشورها مي شود، مي توان به شاخص هاي نيازهاي اساسي، کارايي محور و نوآوري محور اشاره نمود که همگي در گزارش رقابت پذيري جهاني مجمع جهاني اقتصاد مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مطالعه به بررسي وضعيت شاخص کلي رقابت پذيري و همچنين مؤلفه هاي نيازهاي اساسي و نوآوري محور اثرگذار بر رقابت پذيري در بين کشورهاي عضو اوپک براساس گزارش رقابت پذيري جهاني 2011-2010 پرداخته مي شود. نتايج نشان مي دهند وضعيت رقابت پذيري در بين کشورهاي مورد بررسي چندان نامناسب نيست، اما بايد خاطر نشان ساخت توان رقابتي آنان وابستگي زيادي به زيرساخت ها و محيط کلان اقتصادي که خود تابع صادرات نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن مي باشد، دارد. در عين حال، وضعيت رقابت پذيري آنان از منظر مؤلفه هاي نوآوري نامناسب است. بنابراين به تصميم گيران اقتصادي اين کشورها پيشنهاد مي شود توان رقابتي شان را به سمت اتکاء بر مؤلفه هاي نوآوري محور که قدرت انعطاف بيشتري داشته و ارزش افزوده بالاتري به دنبال دارد، سوق دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز
   ابولفضل شاه آبادی نیما نیلفروشان
   در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال چکیده کامل
   در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه مي توانند از طريق جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقدام به جذب منابع مالي، انتقال فناوري و ايجاد بستر مناسب براي گسترش نوآوري نمايند. لذا با توجه به اهميت كليدي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در افزايش قدرت رقابت پذيري، مطالعه حاضر به بررسي رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري در اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز طي دوره زماني 2008- 1995 مي پردازد. نتايج مطالعات تجربي بيانگر وجود رابطه دو طرفه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نوآوري در اکثر کشورهاي سند چشم انداز مي باشد. تركيه، ايران و عربستان در بين کشورهاي سند چشم انداز در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه مولفه هاي نوآوري موفق تر عمل کرده اند، درحاليکه كشورهاي يمن و تاجيكستان از نظر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مولفه هاي نوآوري ضعيف ترين عملكرد را داشته اند. هم چنين بر اساس نتايج بدست آمده وضعيت کشورهاي سند چشم انداز در مقايسه با كل جهان در شاخص هاي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم مطلوب نمي باشد. که اين امر ممکن است ناشي از مشکلات آنان در خصوص ظرفيت جذب، ناهماهنگي مابين سياستهاي کلان اقتصادي با سياستهاي آموزش و پژوهشي و... دانست پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - دسترسی عمومی به اطلاعات اختراع در ايران: چرايي و چگونگی
   سید کامران باقری مریم کبریایی حمید عزیزی مرادپوری
   نظام ثبت اختراع در سطح ملی داراي کارکردها و اهداف گوناگونی است که تشويق افشاي اطلاعات اختراعات ثبت شده برای عموم مردم جامعه از جمله آنهاست. در تمامی کشورهای پيشرو در زمينه علم و فناوری، اطلاعات اختراعات با فاصله زمانی مشخصی از زمان درخواست ثبت، فارغ از اين‌که با ثبت آن چکیده کامل
   نظام ثبت اختراع در سطح ملی داراي کارکردها و اهداف گوناگونی است که تشويق افشاي اطلاعات اختراعات ثبت شده برای عموم مردم جامعه از جمله آنهاست. در تمامی کشورهای پيشرو در زمينه علم و فناوری، اطلاعات اختراعات با فاصله زمانی مشخصی از زمان درخواست ثبت، فارغ از اين‌که با ثبت آن موافقت شود يا خير، در اختيار عموم مردم قرار می‌گيرد. بنابراين بايد پرسيد که چرا دسترسی عمومی به اطلاعات نهفته در دل اختراعات ثبت شده در سطح ملی امری مطلوب است؟ جامعه چگونه از اين اطلاعات بهره‌مند می‌شود؟ در اين مقاله چرايي لزوم افشای اختراعات ثبت شده به عنوان يکی از کارکردهای اصلی نظام ثبت اختراع مورد کاوش قرار می‌گيرد. در ادامه چگونگی افشای اختراعات در ايران بر اساس قانون و همچنين در عمل بررسی و تحليل می‌شود. اين مقاله با ارائه نتايج يک پژوهش انجام شده در اين زمينه نشان می‌دهد که اگر چه در طراحی نظام ثبت اختراعات ايران و تدوين قانون مربوطه، تشويق افشای اطلاعات اختراع مورد توجه بوده است اما اين کارکرد مهم در ايران در مقايسه با آنچه که بر پايه استانداردها و معاهدات پذيرفته‌شده بين‌المللی انجام می‌شود تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. اين پژوهش بيان می‌دارد که در صورت بهبود ندادن کارکرد افشای اختراعات در ايران، پايه‌های نظام ثبت اختراع ملی همچنان متزلزل مي ماند و اين نظام جايگاه شايسته خود را در راه پيشرفت علم و فناوری کشور پيدا نمی‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارائه‌ی الگویی برای گونه‌شناسی انواع نوآوری سازمانی
   حمیدرضا رضوانی رزا گرایلی نژاد
   سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تدوام رشد و حیاتشان همواره به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند و نوآوری از مهم ترین روش-های اصلی کسب آن است. حال سؤال اصلی این است که مهم ترین نوآوری ها در یک سازمان چه چیزی می تواند باشد؟ به همین دلیل محققین بر نوآوری و انواع آن تمرکز ب چکیده کامل
   سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تدوام رشد و حیاتشان همواره به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند و نوآوری از مهم ترین روش-های اصلی کسب آن است. حال سؤال اصلی این است که مهم ترین نوآوری ها در یک سازمان چه چیزی می تواند باشد؟ به همین دلیل محققین بر نوآوری و انواع آن تمرکز بسیاری نموده و مدل ها و الگوهای متعددی را ارائه نمودند. مرور ادبیات تحقیق نشان دهنده ی وجود تعدد و گاهی تعارض در این دید گاه‌ها است. این مقاله، از طریق تلفیق دیدگاه های صاحب‌نظران قبلی، الگویی جامع برای دسته بندی انواع نوآوری سازمانی پیشنهاد می نماید. روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و روش تحقیق، مقایسه ی نتایج تحقیقات قبلی و یک تحقیق ترکیبی است. از مقایسه و جمع بندی دیدگاه های قبلی سه بعد اصلی حاصل گردید که عبارتند از: 1) محور تمرکز (نتایج یا فرایند)، 2) نوع رویکرد (فعلی یا جدید)، و 3) نوع تغییر (بنیادی یا تدریجی). با استفاده از این سه بعد، یک الگو ارائه گردید که تمامی انواع نوآوری را در خود جای داده و نظرات مختلف محققین قبلی را در خود یکپارچه کرده است. مدیران سازمان ها می توانند با استفاده از این الگو تصمیم بگیرند که چه نوع نوآوری را در دستور کار قرار دهند و کار را از کجا آغاز کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - مديريت نوآوري با رويکرد بنگاهي؛ همراه با تحليل مقايسه‌اي شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي
   جعفر  باقری نژاد فهیمه سادات حسینی بهارانچی
   نوآوري توانايي شناسايي فرصت‌ها، مشاهدة روابط و استفاده از مزاياي آنهاست كه اين فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهاي جديد، بلكه شامل روش هايي نوآورانه براي بازارهاي موجود نيز شامل هست. نوآوري ذاتاً امري پرمخاطره و داراي ريسك است و حتي شركت‌هاي رشد يافته و قوي نيز نمي ت چکیده کامل
   نوآوري توانايي شناسايي فرصت‌ها، مشاهدة روابط و استفاده از مزاياي آنهاست كه اين فرصت ها نه تنها در خصوص گشودن بازارهاي جديد، بلكه شامل روش هايي نوآورانه براي بازارهاي موجود نيز شامل هست. نوآوري ذاتاً امري پرمخاطره و داراي ريسك است و حتي شركت‌هاي رشد يافته و قوي نيز نمي توانند ريسك هاي نامحدود انجام دهند. در واقع سوال اين نيست كه آيا بايد نوآوري صورت گيرد يا نه، بلكه چگونه اين نوآوري به شكل موفقيت-آميزي انجام شود و چه درس هايي از موفقيت يا شكست آن می توان دریافت و اینکه آيا الگويي را مي توان براي آن به وجود آورد كه در فعاليت هاي آتي مورد بهره برداری قرار گیرد ؟ ازطرفی همواره اين پرسش بزرگ مطرح بوده است كه آيا مي توان آنچه را كه به عنوان نوآوري شناخته شده است، كنترل و مديريت كرد يا خير؟ در نگاه اول ممكن است مديريت نوآوري، فرايندي بسيار پيچيده و غيرممكن به نظر برسد؛ اما ما برين باوريم كه عليرغم ماهيت غيرقابل پيش بيني و تصادفي نوآوري، امكان يافتن يك الگوي اساسي موفقيت وجود دارد. چرا كه نوآوري، خود يك مسئله مديريتي است؛ از آن لحاظ كه بايد در خصوص منابع، جابجايي، تركيب و هماهنگي ميان آن ها تصميماتي اتخاذ گردد. در اين مقاله پس از شرح مطالبي پيرامون مفاهيم نوآوري و مديريت آن، يك مدل مفهومي و چگونگي استفاده از آن براي تمركز بر جنبه هاي كليدي مديريت نوآوري تشریح شده است. در ادامه، خلق و حفظ يك بافت سازماني خلاق مورد بحث قرار گرفته و در نهايت به تحليل مقايسه اي پيرامون مديريت نوآوري در شركت‌هاي ژاپني و كره اي پرداخته مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - نگاه به علم و فناوری از منظر توسعه: بررسی رابطه نوآوری و نابرابری
   پریسا ریاحی محمد امین قانعی راد
   مفهوم توسعه در نزد سیاستگذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تأثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی "بهبود اقتصاد ملی" هستند، علم کلید ثروت -اندوزی است. لذا سیاستگذار در چکیده کامل
   مفهوم توسعه در نزد سیاستگذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تأثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی "بهبود اقتصاد ملی" هستند، علم کلید ثروت -اندوزی است. لذا سیاستگذار در سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان دارایی های با ارزش، سرمایه گذاری می کند. از آنجا که بنگاه های اقتصادی رشد و ثروت را ایجاد می کنند، سیاستگذاران موظفند شرایط عمل را برای بنگاه ها فراهم کنند. ادبیات این حوزه اشاره به وجود رابطه مثبت بین نوآوری و نابرابری دارد. با افزایش نوآوری، نابرابری افزایش می یابد، لیکن ثروت حاصل از آن را بعداً می توان برای کاهش نابرابری استفاده کرد. در مقابل، "رویکرد توسعه انسانی" از بهبود کیفیت زندگی انسانها صحبت کرده و از نوآوری به خاطر فقرا، با فقرا و توسط فقرا سخن می گوید. برخی نیز اهمیت آزادی را در توسعه مطرح کرده و "رویکرد قابلیت" را در پیش می گیرند. این رویکرد در مورد بهبود فرصت ها و شکوفایی استعدادهای انسانی، رفع نابرابری و دستیابی به عدالت سخن می گوید. انسان به شرط توانمندی و آزادی است که می تواند خلاق باشد. این نوشتار با توجه به پارادوکس موجود در رویکردهای چندگانه توسعه در خصوص رابطه نوآوری و نابرابری، به بررسی این ارتباط پرداخته و رابطه منفی بین نوآوری و نابرابری را نشان داده است. از آنجا که پایین بودن قابلیت های انسانی و اجتماعی، کاهش نوآوری و تشدید نابرابری ها در ابعاد مختلف مادی و انسانی را درپی خواهد داشت، تأکید این مقاله بر لزوم توجه بیشتر به ارتقاء قابلیت های انسانی در سیاستگذاری ها است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - نقش نوآوري سازماني در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو
   محسن شفیعی نیک آبادی اعظم  جلیلی ابوالحسنی علی خاتمی فیروزآبادی
   در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاع چکیده کامل
   در زمانيکه همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق کسب مزيت رقابتي هستند، توجه به ابعاد نوآوري که يکي از راهکارهاي افزايش مزيت رقابتي در محيط پوياي تجارت است، امري ضروري است. از طرف ديگر با ظهور اينترنت و فناوري‌هاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي، مدلهاي کسب و کار براي کسب مزيت رقابتي را تغيير داده است و کسب و کارهاي الکترونيک را به عنوان ابزار ارزشمندي براي ايجاد روابط پايدار و مستحکم با مشتريان و نيروهاي بازار تبديل کرده است. همچنين براي شرکت‌هاي مادر به علت ويژگي‌هاي خاصي که دارند، مي‌توان آن‌ها را از ديگر شرکت‌هاي موجود در مدل‌هاي کسب و کار متمايز کرد. در اين تحقيق با شناسايي ابعاد متفاوت نوآوري، آن‌ها را به چهار عامل عمده 1) توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات، 2) شدت قيمت رقابتي، 3) شدت تمرکز در صنعت (سهم بازار) و 4) تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وطايف تقسيم کرده و به ارزيابي ميزان اهميت آن‌ها در پياده سازي کسب و کار‌هاي الکترونيک در شرکت‌هاي مادر در صنعت خودرو مي‌پردازيم. با پيمايش صورت گرفته تنها مورد تمرکز گزايي و ميزان انعطاف پذيري در وظايف عامل مهمي در پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکتهاي مادر در صنعت خودرو شناخته نشد. در نهايت به اندازه گيري عوامل مهم شناخته شده، در شرکت مادر ايران خودرو مبادرت شده است تا از اين طريق ميزان آمادگي شرکت ايران خودرو از لحاظ ميزان عوامل ايجاد کننده نوآوري در پياده سازي کسب و کار الکترونيک مورد ارزيابي قرار گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - پيشنهاد ايجاد سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي ايران با توجه به بهينه گزيني کشور‌هاي روسيه‌، ژاپن و برزيل
   امین ترکمان
   جهت رشد و شكل‌گيري هر فناوري لازم است که نظام نوآوري در سطح ملي فعال گردد و عوامل و نهاد‌هاي گوناگون را براي کمک به رشد تکنولوژي همسو نمايد‌. صنايع هواپيمايي نيز از اين امر مستثني نيستند‌. صنايع هواپيمايي يکي از هفت صنعت کليدي جهان در سال‌هاي آينده خواهد بود و توانمندي چکیده کامل
   جهت رشد و شكل‌گيري هر فناوري لازم است که نظام نوآوري در سطح ملي فعال گردد و عوامل و نهاد‌هاي گوناگون را براي کمک به رشد تکنولوژي همسو نمايد‌. صنايع هواپيمايي نيز از اين امر مستثني نيستند‌. صنايع هواپيمايي يکي از هفت صنعت کليدي جهان در سال‌هاي آينده خواهد بود و توانمندي در اين زمينه ميتواند موجب توسعه در اين بخش و همچنين در ساير بخش‌هاي صنعتي کشور گردد. در سوي ديگر روش بهينه گزيني يکي از روش‌هاي رسيدن به فناوري مي‌باشد در اين روش با توجه به نمونه‌هاي موفق و الگو گيري از انها ميتوان مسير دستيابي به فناوري را هموار نمود. صنعت هواپيمايي شامل سه بخش اصلي رسيدن به مزيت نسبت به مقياس– ساختار صنعتي– سامانه توسعه بر اساس انتظار مشتري، است‌. در اين تحقيق با توجه به اين سه بخش عمده که بر اساس تحقيقات انجام شده مهمترين سهم را در موفقيت صنايع هواپيمايي دارند، به بررسي سياست‌هاي سه کشور برزيل، ژاپن و روسيه در فعال سازي نظام نوآوري ملي، مي‌پردازيم و به اين طريق اهميت سيستم نوآوري ملي را با مقايسه پيشرفت اين کشورها در صنايع هواپيمايي خاطر نشان مي‌سازيم. سپس با انتخاب مدل بهينه از ميان اين سه کشور پيشنهادي در زمينه سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي کشور عزيزمان ايران ارائه مي‌دهيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري
   فاطمه ثقفی کلثوم  عباسی شاهکوه اکبر  کاری دولت آبادی
   ظهور فناوريهاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوريهاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين است چکیده کامل
   ظهور فناوريهاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوريهاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين استراتژي نواوري به عنوان یک ضرورت سازمان مطرح باشد. به این منظور در اين مقاله ابتدا فرايند هاي معتبر نوآوري بررسي مي شود. با توجه به اینکه تفکر استراتژيک و کشف فرصتهای آینده نیازمند شناخت روندهاي آينده و آينده نگاري است. لذا در گام دوم آينده نگاري و کاركردهاي آن معرفی می شود. سپس با استفاده از روش فراتلفيق ميزان تاثير گذاري کارکردهاي آينده نگاري در فرآيندهاي نوآوري تحلیل میشود. در گام سوم، چارچوبي فرايندي براي نوآوري در سازمانها مبتنی بر ساختار فرآيندي استراتژي اثربخش ارائه و گامهاي آن تشريح مي شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - كاربرد فريمينگ در ايجاد مشاركت نخبگان در بانك ايده الكترونيكي
   بهروز زارعی فاطمه ثقفی امیر امامی
   ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي دريافت ايدههاي نخبگان و خبرگان در خصوص حل مشكلات مختلف جامعه باعث كارآيي سرمايهگذارهاي دولتي روي پروژهها ميشود. در اين مقاله يك نظريه مبتني بر روانشناسي ذهني خبرگان (نخبگان) به نام فريمينگ براي ايجاد همكاري بهينه آنها با بانك ايده معرفي خواهد چکیده کامل
   ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي دريافت ايدههاي نخبگان و خبرگان در خصوص حل مشكلات مختلف جامعه باعث كارآيي سرمايهگذارهاي دولتي روي پروژهها ميشود. در اين مقاله يك نظريه مبتني بر روانشناسي ذهني خبرگان (نخبگان) به نام فريمينگ براي ايجاد همكاري بهينه آنها با بانك ايده معرفي خواهد شد. براي اين منظور مدل ذهني خبرگان از طريق مصاحبه با آنها مبتني بر روش فريمينگ استخراج شد. سپس شبيهسازي قالب مسائل فريمينگ در مورد نخبگاني كه توانايي ارائه ايده در بانك ايده الكترونيكي را دارند، با استفاده از پرسشنامه انجام شد. يافتهها صحت وجود اثر فريمينگ را بر نخبگان تأييد كرد. نتايج نشان دهنده قابل پيشبيني بودن رفتارهاي خبرگان بر مبناي اثرات فريمينگ است. استفاده از نتايج اين مقاله براي قالببندي پاداشهاي افراد با نظريه فريمينگ، باعث كاهش هزينههاي بانك ايده الكترونيكي خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - بررسي تطبيقي رويكردها و چارچوبهاي سنجش نوآوري
   سید نورالدین درونکلایی حسین رضا علیزاده ولوکلایی
   ادبيات موجود در سنجش نوآوري را از دو طريق ميتوان بررسي كرد: 1) سنجش نوآوري در سطح شركت 2) سنجش نوآوري در سطح ملي. سنجش نوآوري در سطح شركت جهت تصميمگيري در مورد مقدار تخصيص منابع به فعاليتهاي نوآوري و براي انتخاب حوزههايي كه نوآوري نويد بخش بازده اقتصادي بالايي است، و هم چکیده کامل
   ادبيات موجود در سنجش نوآوري را از دو طريق ميتوان بررسي كرد: 1) سنجش نوآوري در سطح شركت 2) سنجش نوآوري در سطح ملي. سنجش نوآوري در سطح شركت جهت تصميمگيري در مورد مقدار تخصيص منابع به فعاليتهاي نوآوري و براي انتخاب حوزههايي كه نوآوري نويد بخش بازده اقتصادي بالايي است، و همچنين مديريت راهبردهاي نوآوري درون بنگاهي، مورد نياز ميباشد. در سطح ملي نيز سياستگذاران براي شناخت وضعيت موجود، روند تحولات آينده، دريافت بازخورد از تأثيرات مثبت و منفي سياستهاي موجود و تدوين سياستهاي مناسب به اطلاعات حاصله از سنجش نوآوري نيازمند هستند. در مقاله حاضر سعي شده است تا مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط به عنوان تحقيق، با استفاده از بررسي تطبيقي برخي تحقيقات انجام شده در مورد سنجش نوآوري، به شباهتها و تفاوتهاي آنها اشاره شود. در بخش شباهتها به دو مورد فرايند نوآوري، سنجش تغييرات فناورانه و در بخش تفاوتها نيز به دو مورد: سطح تحليل و ارائه شاخصها براي سنجش هر سه حوزه فرايند سيستمي نوآوري اشاره شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران
   محمدرضا عباسی منوچهر  مکی
   در عصر حاضر لزوم توجه به "مديريت دانش" و "مديريت فن آوري اطلاعات" براي مديران سازمانها به موضوعي چالشي تبديل شده است. اين امر بدون توجه به اهميت کاربردي بودن آنها بحثي ناقص به نظر مي رسد، لذادراين مقاله فرضيات اساسي" مديريت دانش "و ارتباط آن با "فن آوري اطلاعات" از جنب چکیده کامل
   در عصر حاضر لزوم توجه به "مديريت دانش" و "مديريت فن آوري اطلاعات" براي مديران سازمانها به موضوعي چالشي تبديل شده است. اين امر بدون توجه به اهميت کاربردي بودن آنها بحثي ناقص به نظر مي رسد، لذادراين مقاله فرضيات اساسي" مديريت دانش "و ارتباط آن با "فن آوري اطلاعات" از جنبه تئوريک و کاربردي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. روند شكل گيري‌، تعاريف، تاريخچه‌، فرآيند و موضوعات مرتبط با مديريت دانش از جمله موارد مورد بحث مي باشد. ضمن اينكه اين مطلب عنوان مي شود كه عليرغم ارتباط نزديك فن آوري اطلاعات و مديريت دانش نمي توان فن آوري را جايگزين دانش انسان نمود . در خاتمه پس از بررسي اصول و موانع مديريت دانش محققان راهكارهايي نوآورانه براي پياده سازي برنامه‌هاي مديريت دانش به کمک فن آوري اطلاعات در ايران پيشنهاد مي کنند . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - جستجوي حرفه اي و پيشرفته اسناد اختراع
   پایان  امینی مرتضی راستی برزکی کیوان  اصغری
   اختراع يکي از مهمترين دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري مي‌باشد. دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري توسط حقوق مالکيت‌ فکري (Intellectual Property Rights) محافظت مي شوند. اختراعات و اسناد مربوط به اختراعات حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در اغلب زمينه‌هاي علمي و فناوري مي چکیده کامل
   اختراع يکي از مهمترين دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري مي‌باشد. دستاوردهاي مربوط به فعاليت‌هاي فکري توسط حقوق مالکيت‌ فکري (Intellectual Property Rights) محافظت مي شوند. اختراعات و اسناد مربوط به اختراعات حاوي اطلاعات بسيار ارزشمندي در اغلب زمينه‌هاي علمي و فناوري مي‌باشند که متاسفانه در کشور ما کمتر به عنوان يک منبع ارزشمند دانش مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مسائل مربوط به استفاده از اين دانش گسترده، جستجوي حرفه اي اسناد اختراع مي‌باشد. در اين مقاله با توجه به اهميت جستجوي پيشرفته اسناد اختراع و نيز با توجه به تجارب دفتر انتقال فناوري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. جستجوي اسناد اختراع يک فن تخصصي و نيازمند کسب دانش، تجربه و مهارت مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs )
   پیمان حاجی زاده سید رضا سلامی
   اشتغال از مسائل اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از راه کارهای مناسب برای توسعه اشتغال پایدار، توسعه SMEs نوآور برای جذب نیروی کار با تحصیلات بالا می باشد. بنابراین SMEs امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده اند اما افزایش تحولات بازار، نیاز به نوآوری در SMEs را بیشتر نمو چکیده کامل
   اشتغال از مسائل اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از راه کارهای مناسب برای توسعه اشتغال پایدار، توسعه SMEs نوآور برای جذب نیروی کار با تحصیلات بالا می باشد. بنابراین SMEs امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده اند اما افزایش تحولات بازار، نیاز به نوآوری در SMEs را بیشتر نموده است. به تبع برای پیاده سازی نوآوری در این شرکت ها نیازمند برنامه ریزی می باشیم. به همین دلیل در این مقاله ابتدا نوآوری و انواع مختلف آن و مدل پیاده سازی آن در سازمان تشریح گردیده، سپس به مسئله SMEs پرداخته شده و مدلی برای تدوین برنامه استراتژیک آنها ارائه گردیده است، در نهایت برای پیاده سازی نوآوری انقلابی در SMEs یک مدل برنامه‌ریزی سناریو هفت مرحله ای که بطور خلاصه مراحل مختلف آن عبارتند از "تعریف محدوده برنامه ریزی، شناسایی موضوعات مهم و کانونی، شناسایی نیرو محرکه های اصلی، دسته بندی و درجه بندی عدم اطمینانها، توسعه و شکل دهی چارچوب، آزمون معقول بودن و سازگاری، برنامه‌ریزی قابلیت و انتخاب" ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها
   عباس  خمسه محیا علیمرادیان
   امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی ، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها ، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحب چکیده کامل
   امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی ، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها ، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره کاری در تحقیقات و ایجاد دانش های جدید را از بین برده است. برای تولید دانش، پول هزینه می شود. در حالی که فرآیند توسعه و نوآوری ، از دانش تولید شده، پول و ثروت می آفریند و منجر به توسعه تکنولوژی و اقتصاد می شود. در اين مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه و نوآوری، به بیان اهمیت آن در توسعه تکنولوژی و اقتصاد بپردازیم. همچنین تفاوت بین تحقيق، توسعه و نوآوری و مراکز آنها، و نیز ویژگی های منابع انسانی مورد نیاز این مراکز را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به برخی نکات مهم که در مدیریت این واحدها موثر می باشد، خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - چشم اندازهاي مديريت نوآوري در شبکه‌ها
   فاطمه عبدی
   شبکه‌هاي ارتباطات همکارانه در بين بنگاه‌هاي اقتصادي از انواع مهم سازمان‌هايي با فعاليت خلاق هستند؛ به ويژه در صنايع نوآور و فناور، بنگاه‌ها هر روز بيشتر به اين نکته پي مي‌برند که به منظور بهره برداري از تکنولوژي‌هاي جديد و آشنايي با نحوه کاربرد آنها، لازم است که توسعه د چکیده کامل
   شبکه‌هاي ارتباطات همکارانه در بين بنگاه‌هاي اقتصادي از انواع مهم سازمان‌هايي با فعاليت خلاق هستند؛ به ويژه در صنايع نوآور و فناور، بنگاه‌ها هر روز بيشتر به اين نکته پي مي‌برند که به منظور بهره برداري از تکنولوژي‌هاي جديد و آشنايي با نحوه کاربرد آنها، لازم است که توسعه داخلي را با همکاري‌هاي استراتژيک همراه سازند. شبکه‌هاي استراتژيک به طور بالقوه: • امکاناتي چون (الف) دسترسي به اطلاعات، منابع، بازارها و تکنولوژي‌ها و (ب) مزاياي آموزشي و توليد انبوه را براي بنگاه‌ها فراهم مي‌آورند • به بنگاه‌ها اجازه مي‌دهند که به اهداف استراتژيک از قبيل مشارکت در ريسک پذيري و مراحل زنجيره ارزش تأمين از خارج و امور سازماني دست يابند. از طرف ديگر، نوآوري که سنگ بناي پايداري هر سازماني است، اغلب به عنوان کليد رقابت‌هاي بين شرکتي شناخته مي‌شود و از طريق سياست‌هاي ابتکاري گوناگون، در بسياري از کشورها در حال رشد است. نوآوري، ديگر در شرکت‌هاي منفرد به وقوع نمي‌پيوندد اما غالباً به شکل شبکه‌هاي نوآوري، مرزها را در مي‌نوردد. با اين حال مطابق با يافته‌هاي دمانپور، تئوري‌هاي توسعه يافته کنوني که در دهه‌هاي اخير مطالعه و پيشنهاد شده اند، فرآيندهاي نوآورانه و شرايط مناسب ولازم براي موفقيت آنها را به تفصيل شرح نمي‌دهند. شرايط کاري تغيير يافته در شرکت‌ها به بازانديشي در رويکردهاي مناسب نياز دارد که خود موضوع اين مقاله نيز مي‌باشد. به رغم تلاش‌هاي بسيار شرکت‌ها در مديريت نوآوري و ارتباط با تأمين کنندگان، شرکا و مؤسسات تحقيقاتي براي انجام بهتر اين مديريت بهتر، اطلاعات و آمارها نشان مي‌دهند که هنوز راهکارهاي مناسب و منسجمي انديشيده نشده است. بنابراين اين مقاله به چشم اندازهاي موجود براي مديريت نوآوري در شبکه‌ها و ارزش آنها براي دست اندرکاران مي‌پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقويت نوآوري و نظام ملي نوآوري در ايران
   رضا رادفر عباس  خمسه
   تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌ چکیده کامل
   تغييرات سريع فناوري در دهه‌هاي اخير موجب شده است تا کشورها به نوآوري و اهميت آن بيش از پيش پي ببرند. روابط پيچيده فناوري و نوآوري باعث پديد آمدن نظام نوآوري گرديده است. نظام ملي نوآوري، در سطح ملي در جهت تجاري نمودن ايده‌ها و انتقال مستمر دانش از سطح توليد دانش تا بهره‌برداري و تجاري سازي آن ايفاي نقش مي‌نمايد. اجزاء کلي اين نظام عبارتند از سازمانها و عرف‌ها. اين نظام وظيفه توليد، انتشار و استفاده از نوآوري‌ها را برعهده دارد. به‌عبارت ديگر نظام ملي نوآوري، نظامي جامع و فراگير است که از سياست‌گذاران دولتي، خلق‌کنندگان دانش جديد، استفاده‌کنندگان دانش و انواع روابط متقابل آنها شکل گرفته است. در اين مقاله سعي شده است تا به وظايف دولت، دانشگاه و صنعت در نظام ملي نوآوري پرداخته و نحوه روابط متقابل آنها را مورد بررسي قرار دهيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - نوآوري، راهبرد، توسعه
   علیرضا آیت الهی
   توسعه ملي بنا بر رشد فناوري است. رشد فناوري بنابرنوآوري است؛ و نوآوري بنابر اختراع فني است. تحقيق اساسي، مبدأ اختراع فني، و به عبارت ديگر محصول جديد يا روش فني جديد است. اختراعي پذيرفته است كه نقشي در رشد، توسعه و رفاه جامعه ايفاء كند. در واقع، اختراع فني با تجاري شدن چکیده کامل
   توسعه ملي بنا بر رشد فناوري است. رشد فناوري بنابرنوآوري است؛ و نوآوري بنابر اختراع فني است. تحقيق اساسي، مبدأ اختراع فني، و به عبارت ديگر محصول جديد يا روش فني جديد است. اختراعي پذيرفته است كه نقشي در رشد، توسعه و رفاه جامعه ايفاء كند. در واقع، اختراع فني با تجاري شدن و كمك به زيربناي جامعه معني مي‌يابد. ساير نوآوري‌ها يا نوآوري مجازي است يا حتي فقط وسيله آوازه‌گري. نظريه‌ها و قوانين نوآوري، قوانين اجتماعي را پديد مي‌آورند و به رشد و توسعه مبتني بر دانايي ختم مي‌شوند. نوآوري مبناي اصولي رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي كشور است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - نظام ارزيابي توسعه ايده‌هاي نو به منظور استفاده در دوره‌هاي رشد مقدماتي
   حمید  مهدوی مرتضی راستی برزکی قاسم مصلحي
   در دنيايي به سر مي‌بريم كه پيچيدگي رابطه ‌علّي و معلولي به شدت افزايش يافته است و كماكان اين روند ادامه دارد. صاحبان ايده، حاميان آنها و ذينفعان به منظور آغاز يك فعاليت تجاري جديد با سؤال‌هاي متعددي روبرو هستند. سؤال‌هايي نظير "آيا اين ايده به موفقيت مي‌رسد يا نه؟" و "چ چکیده کامل
   در دنيايي به سر مي‌بريم كه پيچيدگي رابطه ‌علّي و معلولي به شدت افزايش يافته است و كماكان اين روند ادامه دارد. صاحبان ايده، حاميان آنها و ذينفعان به منظور آغاز يك فعاليت تجاري جديد با سؤال‌هاي متعددي روبرو هستند. سؤال‌هايي نظير "آيا اين ايده به موفقيت مي‌رسد يا نه؟" و "چه نوع توجه و حمايتي براي موفقيت اين ايده لا‌زم است؟" ارزيابي ايده براي نوآوران به منظور آشنايي با نقاط ضعف و قوت ممكن و نيز براي مديران مراكز رشد به منظور پذيرش صاحبان ايده براي استقرار در آن مراكز و شروع حمايت‌هاي متناسب با نيازهاي آنها در ابتداي فرايند نوآوري موضوعي بسيار لا‌زم و در عين حال جذاب است. "نظام ارزيابي اوليه امكان‌سنجي توسعه ايده‌هاي نو" به منظور ارزيابي امكان‌سنجي تجاري‌سازي ايده‌ها در ابتداي فرايند نوآوري تدوين شده است. اين مقاله ضمن معرفي اين نظام به توسعه و بهبود آن به عنوان ابزاري براي كمك به مديران مراكز رشد در فرايند جذب و پذيرش و پي‌بردن به حمايت‌هاي لا‌زم در طي مدت استقرار آنها و نيز آشنا شدن صاحبان ايده با موانعي كه ممكن است به شكست آنها منجر شود، پرداخته است. بهبود نظام با در نظر گرفتن شرايط موجودتيم كاري متقاضيان استقرار در مركز رشد صورت گرفته است. از جمله بخش‌هاي اين مقاله، ارائه يك مطالعه موردي و تجزيه و تحليل نتايجبه دست آمده از نظام مذكور است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري كشور
   بهزاد سلطانی
   يك مطالعه تطبيقي بين نظام ملي نوآوري ، نظام پژوهشي و نظام فناوري در مورد ورودي ها ، خروجي ها ، فرايندها، اهداف و راهبردها نشان مي دهد كه تفاوت بسياري بين آنها وجود دارد . نگاه نظام ملي نوآوري كامل تر و جامع تر است و خطاي كم تري خواهد داشت . اين مطالعات در مورد كشور انجا چکیده کامل
   يك مطالعه تطبيقي بين نظام ملي نوآوري ، نظام پژوهشي و نظام فناوري در مورد ورودي ها ، خروجي ها ، فرايندها، اهداف و راهبردها نشان مي دهد كه تفاوت بسياري بين آنها وجود دارد . نگاه نظام ملي نوآوري كامل تر و جامع تر است و خطاي كم تري خواهد داشت . اين مطالعات در مورد كشور انجام شده اند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی
   مصطفی ابراهیم پور ازبری میلاد هوشمند چایجانی محسن اکبری
   صادرات یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی تأثیرگذار بر موفقیت شرکت‌های مختلف است، که مرکز توجه بسیاری از محققان و استراتژیست‌ها بوده است. این میزان توجه به‌ واسطه سهولت استفاده از این راهبرد برای ورود به عرصه رقابت بین‌المللی و همچنین به سبب ویژگی‌های سودمندی که صادرات در تو چکیده کامل
   صادرات یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی تأثیرگذار بر موفقیت شرکت‌های مختلف است، که مرکز توجه بسیاری از محققان و استراتژیست‌ها بوده است. این میزان توجه به‌ واسطه سهولت استفاده از این راهبرد برای ورود به عرصه رقابت بین‌المللی و همچنین به سبب ویژگی‌های سودمندی که صادرات در توسعه و پیشرفت شرکت‌ها دارد، بسیار حائز اهمیت است. از این‌رو همواره شرکت‌ها به دنبال کسب اطلاعات و ترویج دانش صادراتی در زیر مجموعه‌‌های مختلف خود بوده‌اند تا بتوانند عملکرد موفق خود را در زمینه صادرات تضمین نمایند. از جمله رویکردهایی که می‌تواند در ایجاد دانش صادراتی مؤثر باشد، دوسوتوانی در سازمان است. دوسوتوانی با ایجاد دو قابلیت کلیدی (اکتشاف و بهره‌برداری) در شرکت‌های صادراتی، موجبات استفاده اثربخش و کارا از دانش بازار صادراتی را فراهم کرده و بدین ترتیب زمینه‌ساز توسعه نوآوری در محصولات شرکت می‌باشد. در واقع دوسوتوانی با توانمند کردن سازمان‌ها، به آنها در تولید محصولات جدید مناسب برای محیط رقابتی بین‌المللی کمک می‌نماید. لذا مقاله حاضر با ارئه مدلی نظری براساس پیشینه پژوهش و با تأکید بر استفاده از اطلاعات و دانش صادراتی در عرصه بین‌المللی، نقش دوسوتوانی را در ایجاد دانش صادراتی مؤثر به‌منظور رقابت کارآمدتر و توسعه و تولید محصولات جدید مورد بررسی قرار داده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن؛ مورد مطالعه کشور ايران
   بیتا کمالی حجت‌اله حاج حسینی مهدی  الیاسی
   هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در خارج و داخل کشور مي باشد که با رويکرد تحقيقات ترکيبي و با استفاده از مطالعه موردي، انجام شده است. با توجه به اينکه صنعت مخابرات یكی از صنایع كلیدی كشور از منظر اقتصادي و فناوري است و می‌تواند چکیده کامل
   هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر نوآوری پذیری صنعت اپراتوري تلفن همراه در خارج و داخل کشور مي باشد که با رويکرد تحقيقات ترکيبي و با استفاده از مطالعه موردي، انجام شده است. با توجه به اينکه صنعت مخابرات یكی از صنایع كلیدی كشور از منظر اقتصادي و فناوري است و می‌تواند موتور محرك بسیاری از فناوری‌های پیشرفته دیگر در كشور باشد اين بررسي می تواند يافته‌هاي مناسبي براي صنعت مخابرات کشور به صورت عام و شرکت هاي اپراتوري کشور به صورت خاص داشته باشد. در نتيجه در اين تحقيق به بررسی عوامل موثر بر نوآوری پذیری اپراتورهاي کشور در گذار نسلي از نسل 2 به سمت موبايل باند پهن پرداخته شده است. در ابتدا با مرور ادبيات تحقيق اهميت نوآوري در صنعت بيان شده و سپس عوامل موثر بر نوآوري پذيري در قالب چاچوب مفهومي نشان داده شده است که شامل عوامل دروني؛1) ساختار زنجيره ارزش 2) مدل کسب و کار 3) همگرايي و هم سويي سازماني و 4) همگرايي فني(تجهيزات قديم و جديد) و عوامل بيروني؛ 1) پذيرش تکنولوژي توسط بازار و 2) نهادهاي تنظيم مقررات مي باشد. و در نهايت از طريق مصاحبه با خبرگان صنعت صحت مدل و عوامل آن سنجيده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل
   عطیه حقیقت
   در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای رشد و توسعه موقعیت خود باید شیوه جدید مقتضی با این میزان تغییرات و پیشرفت سریع را اتخاذ کنند. یکی از الزامات توسعه بخشیدن و پیشرو بودن در صنعت، برخورداری از رویکرد و نگاه نوآوری باز در سازمان است. نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ا چکیده کامل
   در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای رشد و توسعه موقعیت خود باید شیوه جدید مقتضی با این میزان تغییرات و پیشرفت سریع را اتخاذ کنند. یکی از الزامات توسعه بخشیدن و پیشرو بودن در صنعت، برخورداری از رویکرد و نگاه نوآوری باز در سازمان است. نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط متغیر پیچیده کنونی بنگاه‌ها به حساب می‌آید. نوآوری باز با تاکید بر از بین بردن مرزهای سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش آفرین خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را بالا برده و ریسک ناشی ازخطرات سرمایه گذاری‌ را کاهش می‌دهد. از آنجا که در دهه اخیر، توجه و تمرکز از صنایع پیشرفته به صنایع متوسط و از سطح کلان به سطح صنعت و بنگاه معطوف شده است، ضروری است پژوهش‌هایی به منظور بکارگیری رویکرد نوآوری باز در بنگاه و صنایع مختلف توسعه یابد. به همین منظور، در این پژوهش با بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوآوری باز ، با استفاده از روش دیمتل به اولویت‌بندی این عوامل پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و ابزار گرد آوری آن با کمک مرور ادبیات پژوهشی این حوزه و گردآوری اطلاعات پرسشنامه در بین مدیران نوآوری و خبرگان و کارشناسان این حوزه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد آمادگی سازمانی، مدیریت مالکیت فکری و توانمندی مشارکتی از اثرگذارترین عوامل بر نوآوری باز و ظرفیت جذب، واسطه‌های نوآوری و مدل کسب و کار از تاثیرپذیرترین عوامل نوآوری باز در بنگاه‌ها هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - طراحی سازمان های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور
   الناز سیاوشی نجمه جوریان یهناز سیاوشی
   صنایع خلاق اخیرا به عنوان یک مجموعه در حال رشد و مهم در صنایع شناخته شده است که در رویه های سیاست گذاری مورد توجه قرار گرفته است. ارزش اقتصادی صنایع خلاق فراتر از تولید آشکار کالاهای فرهنگی و یا به کارگیری افراد خلاق است و می تواند به عنوان نقش محرک و تسهیلگر فرایند تغی چکیده کامل
   صنایع خلاق اخیرا به عنوان یک مجموعه در حال رشد و مهم در صنایع شناخته شده است که در رویه های سیاست گذاری مورد توجه قرار گرفته است. ارزش اقتصادی صنایع خلاق فراتر از تولید آشکار کالاهای فرهنگی و یا به کارگیری افراد خلاق است و می تواند به عنوان نقش محرک و تسهیلگر فرایند تغییر درکل اقتصاد گسترش یابد. به نظر محققین نوآوري و خلاقیت بستر لازم براي اجراي اقتصاد مقاومتی و پویایی شرکت هاي صنعتی جهت کسب دانش فنی و تکنولوژي تولید پایدار می باشد. نوآوری ایجاد شده توسط کاربران شاید مهم ترین تغییر در فرآیند نوآوری از زمان انقلاب صنعتی بوده و در حال تبدیل به یک رویکرد بسیار قدرتمند و به سرعت در حال رشد است. این رویکرد دارای مزایایی بیش از نوآوری تولیدکننده محور (که مورد توجه تجارت برای صدها سال بوده است ) می باشد. هنگامی که کاربران بتوانند برای خود نوآوری داشته باشند، آنها میتوانند دقیقا آن چه می خواهند (به جای اتکا به تولید کنندگان که اغلب ناقص عمل می کنند) توسعه دهند .کاربران یک منبع مهم از ایده های خلاق برای محصولات و خدمات جدید هستند. در این مقاله برای بیان رابطه پویای بین صنایع خلاق و اقتصاد مدرن از چهار مدل صنایع خلاق استفاده شده است؛که با تکیه بر مدل نوآوی، تلاش بر آن است که با مرور ادبیات مربوط به صنایع خلاق، ابتدا چالش های مربوط به صنایع خلاق شناسایی شوند سپس با توجه به این چالش ها به طراحی سازمآن‌های صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور پرداخته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده
   یاسر قاسمی نژاد
   نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزه چکیده کامل
   نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزهاي فناوري مي‌شوند. با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينۀ نوآوري مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت فرآيند نوآوري، در ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري سازمان اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در ارتباط با تبيين مراحل حياتي در فرآيند نوآوري فناورانه و تعيين شاخص‌هاي ضروري جهت پياده‌سازي موفق اين مراحل مشاهده نشده است. در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با فرآيند نوآوري تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل محتواي يک دسته‌بندي جديدي از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي حياتي در فرآيند نوآوري فناورانۀ سازمان، ارائه گردد. با مرور و بررسي نظريات محققين مختلف در ارتباط با موضوع فرآيند نوآوري فناورانه، نتيجه تحقيق در قالب سه بعد «توليد ايده»، «پياده‌سازي ايده» و «تجاري‌سازي و انتشار» همراه با مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي مربوطه تقسيم‌بندي شد. بعد ارزيابي و پياده‌سازي ايده از مهم‌ترين ابعاد (مراحل) فرآيند نوآوري فناورانه است. لذا سازمان‌ها بايد تحقق اين مرحله را مورد توجه بيشتري قرار دهند. نهايتاً شاخص‌هاي وجود فرآيند پرورش مفاهيم ايده به شکل عملي و قابل کاربرد، شناسايي مسائل و نيازهاي سازمان، وجود آزادي عمل براي کارکنان در انجام فرآيند کاري و همچنين استفاده از دانش بازاريابي و مهارت‌هاي فروش و انتشار از عمده‌ترين شاخص‌هاي مؤثر در پياده‌سازي فرآيندهاي نوآوري فناورانه بوده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری
   رضا سلامی حسین میزرایی عاطيه صفردوست
   در دهه ی حاضر، اقتصاد دانش بنیان واژه ای رایج و جذاب در محافل علمی کشور می باشد. این واژه توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب نموده است. شاخص جهانی اقتصاد دانش بنیان دارای چهار پایه بوده و نوآوری یکی از این پایه ها می باشد. در حوزه نوآوری، کشور ایران از چکیده کامل
   در دهه ی حاضر، اقتصاد دانش بنیان واژه ای رایج و جذاب در محافل علمی کشور می باشد. این واژه توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب نموده است. شاخص جهانی اقتصاد دانش بنیان دارای چهار پایه بوده و نوآوری یکی از این پایه ها می باشد. در حوزه نوآوری، کشور ایران از امتیاز کمتری، نسبت به متوسط جهانی، برخوردار می باشد. در این نوشتار، با به منظور ارتقای سطح نوآوری و به طبع آن، سطح اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از آمارهای جهانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآوری و با تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، ابتدا شاخص های ورودی مهم و اثرگذار بر نوآوری شناخته شده و سپس وضعیت این ورودی ها با متوسط جهانی مقایسه شده است. پس از مشخص شدن نقاط ضعف در سنجه های ورودی، وضعیت این سنجه ها در سند برنامه ششم توسعه بررسی شده است. با توجه به یافته ها، مشخص شد که در برنامه ششم توسعه تنها به سنجه درآمد ناخالص داخلی به ازای هر واحد مصرف انرژی اشاره شده است و اشاره مستقیمی به سایر سنجه های مهم نشده است. تفاوت و نوآوری این نوشتار در این است که در این پژوهش سعی شده است ریشه های مهم و اثرگذار نوآوری متناسب با شاخص جهانی نوآوری شناسایی و در سطح ورودی های اولیه اقتصاد دانش بنیان مقایسه انجام گیرد. مقایسه سنجه ها با متوسط جهانی نشان داد که جهت بهبود خروجی های نوآوری، کشور نیازمند به ارتقای سطح سنجه های تحقیق و توسعه، کارکنان دانشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط سیاسی و پایداری بوم شناختی می-باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - ارائه یک دیدگاه شناخت شناسی به مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری
   سينا لاله احسانه نظری
   از آنجایی که در خصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد و بر اساس آن، فرضیه های قابل آزمون ساخته و آن ها را امتحان نمود، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با ن چکیده کامل
   از آنجایی که در خصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد و بر اساس آن، فرضیه های قابل آزمون ساخته و آن ها را امتحان نمود، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با نوآوری و تدوین سیاست های نوآوری مطالب بسیار متعددی توسط دانشمندان علم نوآوری بیان شده است، در این مقاله ابتدا تعاریف دیگری از نوآوری و خلاقیت و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر را ارائه نموده و سپس مفهوم "شناخت مبتنی بر موقعیت" را به همراه عناصر اساسی مرتبط با آن بیان می کنیم. سپس، نوآوری را با توجه به این مفهوم و در کنار مفهوم سیستم های ارزش تعریف می نماییم. پس از آن، به بررسی اثرگذاری موقعیت و تغییر موقعیت بر شناخت و درک تولید کنندگان و پذیرندگان خلاقیت و نوآوری، بر سیستم های ارزش سازمان ها و پذیرندگان نوآوری می پردازیم. در ادامه با بیان تعاریف مربوط به حافظه ساختارمند و تاثیر و تاثر ناشی از تعاملات بر آن و پس از بررسی عوامل موثر بر تغییر سیستم های ارزش و به وجود آمدن ارزش های اورژانسی و تاثیراتی که این تغییرات می توانند داشته باشند، مفهوم نوآوری و سیاست گذاری های نوآوری را شرح می دهیم. در نهایت، پس از معرفی روش FBS، به عنوان یکی از راهکارهای شناخت نوآوری، مفهوم workbench را به منظور آزمون سیاست گذاری های نوآوری معرفی می نماییم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان
   مریم درویشی علیرضا  ضیایی
   در سیستم اقتصادی جهانی و رقابت روزافزون موجود، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمان‌ها است. در چنین شرایطی، کسب و کارها دریافته‌اند که کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر سرمایه‌های فکری آن‌هاست و موفقیتشان تا حد زیادی به توانایی آن‌ها در مدیریت این دارایی ارزشمن چکیده کامل
   در سیستم اقتصادی جهانی و رقابت روزافزون موجود، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمان‌ها است. در چنین شرایطی، کسب و کارها دریافته‌اند که کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر سرمایه‌های فکری آن‌هاست و موفقیتشان تا حد زیادی به توانایی آن‌ها در مدیریت این دارایی ارزشمند بستگی دارد. در کنار موارد یاد شده و با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی از طرف مصرف‌کنندگان، دولت‌ها و جوامع مختلف در سراسر جهان، شرکت‌های تولیدی در صدد توسعه‌ی برنامه‌های دوستدار محیط‌زیست مانند توسعه‌ی محصول سبز، برند سبز، فناوری و نوآوری سبز برآمده‌اند. مرور پیشینه نشان می‌دهد که علی‌رغم پژوهش‌های متعددی که در حوزه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری در سازمان‌ها انجام شده است به مفاهیم نوآوری فناورانه سبز و ارتباط آن با سرمایه فکری سبز توجه بسیار محدودی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را تمام شرکت‌های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان تشکیل می‌دهند، چرا که توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در صنایعی که در ارتباط مستقیم با محیط‌زیست قرار دارند از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در پژوهش حاضر از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش PLS جهت آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تمام ابعاد سرمایه فکری سبز شامل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه‌ای سبز به شکل مستقیم بر نوآوری فناورانه سبز اثرگذار هستند. همچنین براساس نتایج نهایی این پژوهش سرمایه انسانی سبز بیشترین تأثیر را هم به شکل مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق تقویت سایر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز دارد. در نتیجه ضروری است که توسعه و تقویت این بعد از سرمایه فکری سبز در اولویت قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - معماری نوين آینده: مدلی نوآور برای کسب‌وکار بر بستر یکپارچگی رایانش ابری و اینترنت اشیاء
   صدف زرین مهرداد علي محمدي سيد حسين  سيادت
   اینترنت اشیاء یک نوآوری جدید در دنیای فناوری است و تاکنون با پشتیبانی بسیاری از شرکت‌ها، پیشرفت‌های زیادی نموده است؛ اما این تازه نقطه شروع رشد آن است. مقاله‌ي‌ حاضر، به بررسی اینترنت اشیاء از دیدگاه کسب‌وکار و یکپارچگی آن با فناوری رایانش ابری با تمرکز بر جنبه‌های نظری چکیده کامل
   اینترنت اشیاء یک نوآوری جدید در دنیای فناوری است و تاکنون با پشتیبانی بسیاری از شرکت‌ها، پیشرفت‌های زیادی نموده است؛ اما این تازه نقطه شروع رشد آن است. مقاله‌ي‌ حاضر، به بررسی اینترنت اشیاء از دیدگاه کسب‌وکار و یکپارچگی آن با فناوری رایانش ابری با تمرکز بر جنبه‌های نظری و عملی می‌پردازد. با ورود اینترنت اشیاء به حوزه‌های مختلف دانش و گستردگی و حجم بالای داده‌ها و نیاز به تحلیل و مدیریت این اطلاعات، رایانش ابری به‌عنوان تنها راه‌حل برای تأمین نیازهای نرم‌افزاري و سخت‌افزاري معرفی شده و معماری‌های مطرح آن، در این مقاله معرفی و ارزیابی خواهند شد. این یکپارچه‌سازی در عین اینکه فواید بسیاری دارد و موجب بهبود بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌شود، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که در رابطه با آن بحث خواهد شد. در ابتداي مقاله اکوسیستم کسب‌‌وکارهای اینترنت اشیاء با هدف شناخت نقش‌های این اکوسیستم معرفی شده، سپس تأثیر اینترنت اشیاء بر اجزای مدل کسب‌ و کار شرکت‌ها بررسی شده و گونه‌شناسی مدل‌های کسب‌وکار اینترنت اشیاء صورت می‌گیرد. در ادامه مهم‌ترین معماری و پلتفرم‌های این حوزه تشریح می‌شوند و در نهایت با توجه به رویکرد مقاله، چارچوب کسب‌وکاری معرفی می‌شود که می‌تواند توسط توسعه‌دهندگان، به‌عنوان نقطه شروع برای ایجاد برنامه‌های کاربردی از اینترنت اشیاء بر بستر فضای ابری، استفاده گردد. در پایان مطالعات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که اینترنت اشیاء به زودی به تمام جنبه‌های جهان فیزیکی راه یافته و موجب بهره‌وری بالا در تمام ابعاد آن می‌شود و به‌عنوان یک چشم‌انداز جذاب برای توسعه و رفاه کشورها تلقی خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - نوآوری فناورانه: عواملِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانیِ مؤثر و تأثیرپذیر
   علی اصغر زارعی سید عباس ابراهیمی
   در محیط رقابتی کسب‌وکار، توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی برای کلیه‌ شرکت‌ها امری حیاتی است؛ نوآوری فناورانه عاملی کلیدی در تحقق این مهم به شمار می‌رود که توجه به عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه و چگونگی تأثیر این عوامل در بهبود نوآوری فناورانه را ضرورت می‌بخشد. از طرفی شناسایی چکیده کامل
   در محیط رقابتی کسب‌وکار، توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی برای کلیه‌ شرکت‌ها امری حیاتی است؛ نوآوری فناورانه عاملی کلیدی در تحقق این مهم به شمار می‌رود که توجه به عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه و چگونگی تأثیر این عوامل در بهبود نوآوری فناورانه را ضرورت می‌بخشد. از طرفی شناسایی مهم‌ترین ابعاد تأثیرپذیر از نوآوری فناورانه چه درون سازمان و چه بیرون از سازمان، راهنمایی برای مدیران و مسئولان در جهت نیل به اهداف سازمان و کشور به شمار می‌رود و بیش از پیش اهمیت توجه به این نوع خاص از نوآوری را آشکار می‌سازد. مرور تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ نوآوری فناورانه، نشان می‌دهد که محققان بسیاری به شناسایی، اولویت‌بندی و بررسی تأثیر عوامل صاحب نقش پرداخته‌اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی و منتظم ساختن مباحث پیرامون موضوع در تحقیقات پیشین از طریق مطالعات کیفی تلخیصی، عوامل صاحب نقش همراه با ابعاد و مؤلفه‌ها تبیین و تشریح شوند. از طریق تجزیه و تحلیل صورت گرفته بیش از بیست عامل شناسایی گردید که ابعاد و مؤلفه‌ها و چگونگی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری هر عامل نیز تشریح شد. مهم‌ترین عامل تأثیرپذیر از نوآوری فناورانه که ضرورت توجه به این مهم را بیش از پیش آشکار می‌سازد، عملکرد شرکت است. اما نمی‌توان درخصوص اثرگذارترین عامل تصمیمی اتخاذ نمود. لذا سازمان‌ها می‌بایستی در راستای بهبود عملکرد شرکت در همه جنبه‌ها نظیر مالی، مشتری، بازار، توسعه محصول جدید، شهرت نام تجاری و غیره توجه ویژه‌ای به نوآوری فناورانه داشته باشند و در راستای بهبود این امر، تمامی عوامل مؤثر را رصد کرده و به‌طور خاص در کنترل و بهبود عوامل درون‌سازمانی به منظور بهبود نوآوری فناورانه بکوشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - کاربردهای نوین فناوری شبکه‌های هوشمند بین خودرویی در صنعت راه‌آهن: بسترهای جدید جهت ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
   احمد رضا جعفریان مقدم
   پيشرفت‌هاي تکنولوژي و فناوري، راهکار جامع و کاربردي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (1ITS) را به منظور غلبه بر مشکلات حمل‌ونقلي، پيش‌روي مديران شهري قرار داده است. يکي از مهم‌ترين زيرسيستم‌هاي ITS که نقش بسزايي در کنترل ترافيک و سوانح دارد، سيستم و یا فناوری شبکه هوشمند بين خ چکیده کامل
   پيشرفت‌هاي تکنولوژي و فناوري، راهکار جامع و کاربردي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (1ITS) را به منظور غلبه بر مشکلات حمل‌ونقلي، پيش‌روي مديران شهري قرار داده است. يکي از مهم‌ترين زيرسيستم‌هاي ITS که نقش بسزايي در کنترل ترافيک و سوانح دارد، سيستم و یا فناوری شبکه هوشمند بين خودرويي (2VANET) مي‌باشد. VANET که هدف آن تأمين امنيت و راحتي براي مسافران است، شبکه‌اي متشکل از خودروها مي‌باشد که در آن خودروها به‌عنوان گره‌هاي شبکه با استفاده از فناوری‌های بي‌سيم با يکديگر در ارتباط هستند. در این مقاله ضمن معرفی فناوری شبکه VANET کاربردهای نوین آن در صنعت ریلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فناوری شبکه هوشمند بین ناوگان ریلی (3RANET) پیشنهاد شده است. در RANET ناوگان ریلی گره‌های شبکه هستند و دارای ارتباط بی‌سیم و پویا با یکدیگر می‌باشند. افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها و سوانح، افزایش کارایی، افزایش رضایت صاحبان کالا و مسافران از مهم‌ترین اهداف صنعت راه‌آهن است که فناوری RANET در تحقق این اهداف می‌تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید و زمینه توسعه حمل‌ونقل ریلی بدون راننده را فراهم آورد. RANET می‌تواند زمینه‌ساز ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناورانه حمل‌ونقل ریلی و بروز خلاقیت و نوآوری‌های کاربردی باشد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان قادر خواهند بود در استفاده‌های نوین از فناوری RANET در زمینه‌هایی همچون برنامه‌ریزی حرکت قطارها، بلاک‌بندی پویا، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل چند وجهی و مدیریت تقاطع‌ها و دستگاه‌های سوزن خطوط ریلی و غیره فعالیت نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - رشد فناوری، تغییر یادگیری
   حامد عباسی کسانی غلامرضا شمس مورکانی
   ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات دريچه‌ي جديدي را فراروي انسان گشوده و بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي او تأثير گذاشته است. انسان سعي کرده است با افزايش دانش خود در اين زمينه از آن به شکل‌های گوناگون استفاده کند که از جمله آن‌ها در آموزش و یادگیری است. پیشرفت فناور چکیده کامل
   ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات دريچه‌ي جديدي را فراروي انسان گشوده و بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي او تأثير گذاشته است. انسان سعي کرده است با افزايش دانش خود در اين زمينه از آن به شکل‌های گوناگون استفاده کند که از جمله آن‌ها در آموزش و یادگیری است. پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نقش بسیار مهمی در نحوه آموزش و یادگیری داشته است. ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی موجب شده است که آموزش و یادگیری از حالت سنتی (چهره به چهره) خود فاصله گرفته و به سمت شیوه‌های نوین برود. در واقع نحوه آموزش و یادگیری انسان‌ها متفاوت شده است و دلیل این امر را در تغییرات و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان جست. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات یادگیری در اثر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. این پژوهش یک پژوهش مروری می‌باشد و از روش کتابخانه‌ای و مطالعه عمیق ادبیات موجود در مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انواع یادگیری، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری، یادگیری چهره به چهره، یادگیری از راه دور، یادگیری مکاتبه‌ای، یادگیری الکترونیکی، یادگیری سیار، و یادگیری ترکیبی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهش نشان می‌دهد که هر چه از گذشته فاصله گرفته می‌شود و در مسیر آینده گام برداشته می‌شود، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری بیشتر شده و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شده است که افراد به سمت یادگیری از راه دور، مادام‌العمر، شخصی‌سازی شده، شبکه‌ای، فارغ از زمان و مکان، و ... حرکت کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - واکاوی تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران: تأملی بر نقش تعدیل‌گری رسانه‌های اجتماعی در صنعت هتلداری
   سید حسام الدین  هدایت زاده هوشمند باقری قره بلاغ
   رسانه‌ی اجتماعی به‌عنوان یکی از کانال‌های بازاریابی که به سرعت در حال گسترش است و در حال حاضر بیش از دو سوم از کاربران اینترنت را به خود اختصاص می‌دهد. از سویی دیگر، صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذار چکیده کامل
   رسانه‌ی اجتماعی به‌عنوان یکی از کانال‌های بازاریابی که به سرعت در حال گسترش است و در حال حاضر بیش از دو سوم از کاربران اینترنت را به خود اختصاص می‌دهد. از سویی دیگر، صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش هتل‌سازی، به‌دنبال جذب گردشگران بیشتر هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران با توجه نقش تعدیل‌گری رسانه‌های اجتماعی در صنعت هتلداری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه گردشگران مراجعه‌کننده به هتل‌های 5 ستاره تبریز می‌باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماري حداقل حجم نمونه در سطح اطمينان 95 درصد و دقت برآورد پنج درصد با استفاده از فرمول كوكران 384 نفر انتخاب شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان تأیید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. تحقیق حاضر براساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین براساس چگونگی به‌دست‌آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون و آزمون رگرسیون) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که؛ تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر نیت سفر گردشگر دارد و همچنین تصویر مقصد بر نیت سفر گردشگران با نقش تعدیل‌گری رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تأثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور
   علیرضا خوراکیان مونا کاردانی ملکی نژاد فریبرز رحیم نیا
   نوآوری محصول برای اکثر شرکت‌های فناوری اطلاعات یک راهبرد کلیدی است و مزایای رقابتی آنها با ظهور فناوری‌های جدید بسیار مرتبط است. لذا برای كمك به حداقل‌رساندن خطر عدم موفقیت محصولات نوآور، شرکت‌ها باید به عوامل مؤثر بر موفقیت محصول جدید، از جمله شناخت نقش نوآوری مصرف‌كنن چکیده کامل
   نوآوری محصول برای اکثر شرکت‌های فناوری اطلاعات یک راهبرد کلیدی است و مزایای رقابتی آنها با ظهور فناوری‌های جدید بسیار مرتبط است. لذا برای كمك به حداقل‌رساندن خطر عدم موفقیت محصولات نوآور، شرکت‌ها باید به عوامل مؤثر بر موفقیت محصول جدید، از جمله شناخت نقش نوآوری مصرف‌كننده و تأثیر آن بر رفتار پذیرش محصول جدید بپردازند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر نوآوری در زمینه خاص بر روی رفتار خرید اکتشافی مصرف‌کنندگان محصولات نوآور (محصولات هوشمند پوشیدنی) پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- پيمايشي اسـت و جامعـه آمـاري آن، مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی در شهر مشهد است. و برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از فرمول‌های مربوطه، حجم نمونة آماری 390 تعیین شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار آموس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بررسی‌ها نشان دادند که نوآوری در زمینه خاص برای پیش‌بینی پذیرش نوآوری تأثیرگذار است و بر تمایل مصرف‌کنندگان به دنبال کسب اطلاعات بیشتر و پذیرش واقعی تأثیر می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بازاریابان برای بازاریابی موفقیت‌آمیز محصولات جدید، تأثیر نوآوری‌ها از جمله نوآوری در زمینه خاص را بر رفتار خرید محصولات نوآور (هوشمند پوشیدنی) را درک کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCR
   مرتضی عباسی سیمین محبی آشتیانی محمدحسین  کریمی گوارشکی فاطمه صابریان
   امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت‌ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تأمین‌کننده خود دارند. اخیراً محققان، مدل‌هایی را برای انتخاب تأمین‌کننده بررسی کرده‌اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده ا چکیده کامل
   امروزه با افزایش رقابت جهانی در فضای کسب و کار، شرکت‌ها برای بقا و دستیابی به سود معقول نیاز به یک رابطه تنگاتنگ با تأمین‌کننده خود دارند. اخیراً محققان، مدل‌هایی را برای انتخاب تأمین‌کننده بررسی کرده‌اند، که به موضوع تعیین الگوی همکاری با همکاران منتخب توجه کمتری شده است. با وجود تحقیقات زیادی که درخصوص انواع مدل‌های همکاری، ویژگی‌ها، الزامات و دستاوردهای آنها صورت گرفته، ولی ارائه یک الگو مناسب و جامع برای انتخاب مناسب‌ترین نوع رابطه میان دو سازمان همکار مورد توجه کافی قرار نگرفته است. به‌طور کلی الگوهای همکاری بین تأمین‌کننده- خریدار شامل برون‌سپاری، اتحاد راهبردی، سرمایه‌گذاری مشترک و تملک می‌باشد. هدف از این تحقیق طراحی مدلی است که با توجه به ویژگی‌های محصول، شرایط کسب و کار و اهداف سازمان الگوی همکاری مناسب تعیین می‌شود. در این مدل از ساختار سود، فرصت، هزینه و ریسک که یک الگو جامع و پرکاربرد برای در تصمیمات راهبردی می‌باشد، استفاده شده است. در این تحقیق، انتخاب الگوی همکاری میان دو سازمان همکار، در جهت طراحی اجزا رادار بررسی شده است. با مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان سازمان صنعت دفاعی ایران، عوامل مؤثر بر انتخاب الگوی همکاری مناسب برای رابطه میان دو سازمان همکار، شناسایی و اولویت‌بندی گردید. یک مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی معیارها و زیر‌معیارهای مربوطه طراحی شده است. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت پذیرفته و نتایج به کمک نرم‌افزار سوپر دسیژن تحلیل شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - بررسی عوامل تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی بر تصمیم‌گیری خرید بیمه
   محسن  قره خانی سیده ام سلمه پورهاشمی
   امروزه رسانه‌های اجتماعی به شدت بر نحوه دریافت اطاعات و اخبار تأثیر گذاشته‌اند. جستجوی اطلاعات از طریق رسانه‌های اجتماعی توسط مصرف‌کنندگان بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. هدف از این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار در فرآیند تصمیم‌گیری خرید در صنعت بیمه است. در این تحقی چکیده کامل
   امروزه رسانه‌های اجتماعی به شدت بر نحوه دریافت اطاعات و اخبار تأثیر گذاشته‌اند. جستجوی اطلاعات از طریق رسانه‌های اجتماعی توسط مصرف‌کنندگان بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. هدف از این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار در فرآیند تصمیم‌گیری خرید در صنعت بیمه است. در این تحقیق از روش کمی ‌استفاده شده و داده‌ها از بین 223 کاربر عضو صفحات طرفداران بازیگران و ورزشکاران مشهور در رسانه اجتماعی جمع‌آوری شده است. برای بررسی مدل یک نظرسنجی آنلاین بین کاربرانی انجام شد که حداقل یک نفر از افراد تأثیرگذار را دنبال می‌کنند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 23 و Smart PLS 3.0 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر پست‌های اینفلوئنسرها، اثر پست‌های دیگران، اثر پست‌های خود شرکت بر قصد جستجوی اطلاعات و تأثیر ارزش ادراک‌شده، سودمندی ادراک‌شده، تصویر برند شرکت و آگاهی از طرح‌های فروش/ جشنواره‌ها بر قصد خرید مصرف‌کننده در جامعه مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی (یعنی طرفداران صفحات نام تجاری فیس‌بوک) تأثیر مثبتی دارد. همچنین در این بررسی مشخص گردید که قصد جستجوی اطلاعات بر قصد خرید مصرف‌کننده نیز تأثیر مثبتی دارد. یافته‌های این مطالعه به درک اهمیت عوامل انتخاب‌شده در تأثیرگذاری بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان در صنعت بیمه کمک می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - اثر سرمایه فکری روی مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و فرهنگ یادگیری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه لرستان
   وحید دالوند رضا سپهوند امیرهوشنگ  نظرپوری
   سرمایه فکری را می‌توان اساسی‌ترین دارایی یک سازمان دانست که شرکت را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌دهد. سرمایه فکري یکی از دارایی‌های نامشهود و ارزشی سازمان‌ها براي رسیدن به نوآوري و پاسخگویی به تحولات امروزي می‌باشد. بهره‌برداری از انواع مختلف دانش در سازمان یا سرمایه فک چکیده کامل
   سرمایه فکری را می‌توان اساسی‌ترین دارایی یک سازمان دانست که شرکت را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌دهد. سرمایه فکري یکی از دارایی‌های نامشهود و ارزشی سازمان‌ها براي رسیدن به نوآوري و پاسخگویی به تحولات امروزي می‌باشد. بهره‌برداری از انواع مختلف دانش در سازمان یا سرمایه فکري می‌تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان‌ها شود. دانش سازمانی فردي نقش مؤثری در تولید و توسعه خلاقیت و نوآوري در سطوح مختلف سازمان دارد هدف این پژوهش حاضر بررسی و مطالعه اثر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی و همچنین نقش عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و فرهنگ یادگیری در بین اعضای هیأت‌علمی دانشگاه لرستان است. این پژوهش از حیث روش دارای ماهیت توصیفی قرار می‌گیرد و همچنین یک پژوهش میدانی به‌حساب می‌آید که از لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 286 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه لرستان می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه و حجم نمونه براساس جدول مورگان و تعداد ۱۶۲ نفر می‌باشند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد است. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزارهای Lisrel و SPSS تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فکری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و فرهنگ یادگیری اثر مستقیم دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان
   فرشاد قادری فریبرز رحیم نیا
   توجه به جایگاه و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار مهم جلوه می‌کند. این در حالی است تولیدات بدیع و نوآورانه تأثیر بسزایی در عملکرد این کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، اگر با توجه به اقتضای محیط و نیاز بازار ارائه شوند وگرنه نوآوری انجام‌گرفته چکیده کامل
   توجه به جایگاه و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار مهم جلوه می‌کند. این در حالی است تولیدات بدیع و نوآورانه تأثیر بسزایی در عملکرد این کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، اگر با توجه به اقتضای محیط و نیاز بازار ارائه شوند وگرنه نوآوری انجام‌گرفته با تلاش و هزینه زیادی که برای یک سازمان دانش‌بنیان در پی داشته است، مورد قبول بازار قرار نگرفته و حذف خواهد شد. از طرفی با مطرح‌شدن موضوع پویایی محیط و آشفتگی در بازارهای کنونی، لزوم توجه به این کسب‌وکارها بیش‌ازپیش پررنگ‌تر می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان بر پایه نوآوری در کسب‌وکارها بنا شده‌اند. این در حالی است که وجود آشفتگی در بازارها و پویایی محیط، توجه به ابعاد راهبردهای نوآوری را در شرایط مختلف محیطی مهم جلوه می‌دهد و کسب‌وکار دانش‌بنیانی که نوآوری را همسو با شرایط محیط مدنظر نداشته باشد در نوآوری شکست خواهد خورد و عملکرد خوبی نخواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تناسب راهبردی بین راهبرد‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکار با نقش تعدیل‌گر آشفتگی بازار و پویایی محیط می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 115 شرکت دانش‌بنیان در استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و فرضیه‌ها با نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که راهبرد نوآوری محصول و فرایند با عملکرد کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان رابطه مثبت و معنی‌داری دارند. این در حالی است که نتایج آزمون تعدیل‌گری چنین نشان داد که نوآوری فرایند در پویایی محیط بالا و نوآوری محصول در آشفتگی بازار بالا تناسب راهبردی قابل ‌قبول با محیط دارند و بهتر عمل می‌کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - استانداردسازی فناوری؛ یک فرصت یا تهدیدی در برابر نوآوری‌های فناوری؟
   محمدرضا سالمی نجف‌آبادی جواد فهیم سهراب عبداله‌زاده
   تاریخ قرن بیست‌ویکم توسط فناوری و نوآوری رقم خواهد خورد. فناوری ثروت جدید ملت‌ها به‌شمار می‌رود. در مسیر توسعه فناوری استاندارد‌سازی نقش به‌سزایی را ایفا می‌نماید، زیرا این استانداردهای یک فناوری هستند که مسیر توسعه آن فناوری را تعیین می‌کنند. به‌عبارت دیگر، به‌منظور تو چکیده کامل
   تاریخ قرن بیست‌ویکم توسط فناوری و نوآوری رقم خواهد خورد. فناوری ثروت جدید ملت‌ها به‌شمار می‌رود. در مسیر توسعه فناوری استاندارد‌سازی نقش به‌سزایی را ایفا می‌نماید، زیرا این استانداردهای یک فناوری هستند که مسیر توسعه آن فناوری را تعیین می‌کنند. به‌عبارت دیگر، به‌منظور توسعه فناوری، علاوه‌بر نوآوری به تعریف استانداردهایی فراتر از حال حاضر و در تناسب با نوآوری‌ها مورد نیاز است و موفقیت شرکت‌ها به این امر بستگی دارد که نوآوری‌های در نظر گرفته شده بتواند تبدیل‌به یک استاندارد برای آن فناوری شوند. در این پژوهش سعی‌داریم، در یک مطالعه توصیفی-پیمایشی و با استفاده‌از تحلیل همبستگی متغیرها و روابط رگرسیونی چندگانه، به‌بررسی رابطه میان استانداردسازی و نوآوری در برخی‌از صنایع خودروسازی کشور بپردازیم و مشخص کنیم که استانداردسازی از طریق چه عواملی و چگونه، بر نوآوری اثر می‌گذارد. مطابق نتایج این پژوهش، به‌طور کلی استانداردسازی همبستگی قوی، مثبت و معناداری با نوآوری دارد. همچنین پنج عامل اصلی که در توسعه و ارتقای استانداردسازی نقش دارند، شناسایی شد که هر پنج عامل، همبستگی نسبتاً قوی و هم‌جهتی با نوآوری‌های تدریجی دارند. اما دو عامل مقررات و ریسک فناوری، همبستگی منفی با نوآوری‌های بنیادی داشته و به‌عنوان تهدید و مانعی برای آنها محسوب می‌گردند. مطابق نتایج، به صنایع خودروسازی پیشنهاد گردید، اقدام به ایجاد واحدهای توسعه استانداردها، در بخش‌های تحقیق‌وتوسعه نمایند تا علاوه‌بر هم‌افزایی، کاهش هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه و کاهش ریسک فناوری، از آثار مهاری استانداردسازی بر نوآوری‌های بنیادی پیشگیری نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - برسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده بر الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی
   یزدان شیرمحمدی مهرشاد  فخاری نیا
   با پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر و افزایش روز افزون فروشگاه‌های اینترنتی این سوال ذهن فروشندگان و بازاریابان را به خود مشغول می‌کند که در این فضای رقابتی چگونه و با استفاده از چه فناوری می توان مصرف کنندگان کالا و محصولات را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. یکی از این فناوری‌ها چکیده کامل
   با پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر و افزایش روز افزون فروشگاه‌های اینترنتی این سوال ذهن فروشندگان و بازاریابان را به خود مشغول می‌کند که در این فضای رقابتی چگونه و با استفاده از چه فناوری می توان مصرف کنندگان کالا و محصولات را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. یکی از این فناوری‌های جدید که قابلیت الهام بخشی در رفتار مشتریان را دارد واقعیت افزوده است. واقعیت افزوده اطلاعات مجازی را در درک کاربر از دنیای واقعی پوشش داده و ادغام می‌کند. با توجه به چشم‌انداز رو به رشد فناوری واقعیت افزوده در عرصه جهانی شرکت ها به طور فزاینده‌ای به استفاده از واقعیت افزوده در تبلیغات خود علاقه‌مند شده‌اند. این پژوهش دانش بیشتری در رابطه با پتانسیل‌های نهفته فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی ایجاد می‌کند. در این زمینه استدلال ما این‌گونه است که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در اپلیکیشن فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند منجر به الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان برای خرید محصولات شود. جامعه آماری این تحقیق کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا در اداره شهرداری منطقه چهار کرج با حجم نمونه ۱۷6 نفر انتخاب و با پرسش‌نامه که روایی و پایایی آن تأیید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 24و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smartاستفاده‌ شده است. یافته‌ها حاکی از اثر مثبت و معنا‌دار نقش این فناوری بر الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - بررسی روش های تشخیص چهره مبتنی بر الگوریتم های یادگیری عمیق
   پژمان غلام نژاد احسان شریفی
   امروزه با رشد فناوری اطلاعات، تشخیص چهره یک مساله چالش برانگیز در زمینه تجزیه و تحلیل تصویر و بینایی رایانه است و به همین دلیل در چند سال گذشته به خاطر کاربردهای فراوان در حوزه های مختلف مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. روش های زیادی برای پیاده سازی این فناوری مورد استف چکیده کامل
   امروزه با رشد فناوری اطلاعات، تشخیص چهره یک مساله چالش برانگیز در زمینه تجزیه و تحلیل تصویر و بینایی رایانه است و به همین دلیل در چند سال گذشته به خاطر کاربردهای فراوان در حوزه های مختلف مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. روش های زیادی برای پیاده سازی این فناوری مورد استفاده قرار می گیرد، اما روش کلی بر مبنای مقایسه مشخصه های خاصی از چهره افراد با یک پایگاه داده یا مجموعه اطلاعاتی از پیش ذخیره شده ( که می تواند حاصل نمونه گیری از چهره افراد باشد) است. فناوری های مبتنی بر بیومتریک در سال‌های اخیر به عنوان امیدوارکننده ترین گزینه برای تشخیص هویت افراد، شناخته شده اند. به منظور پیاده-سازی تشخیص چهره از روش های متفاوتی استفاده می شود. در این مقاله، مروری بر برخی از روش های شناخته شده پردازش تصویر انجام می شود و مزایا و معایب طرح های ذکر شده در آن بررسی شده است. همچنین فناوری های پیاده سازی سیستم های تشخیص چهره معرفی می گردد. سپس الگوریتم های تشخیص چهره بر اساس مشخصه های بیومتریک دسته بندی و معرفی می شوند. علاوه بر این، ضمن معرفی الگوریتم های مدل سلسله مراتبی و ایکس، مدل سلسله مراتبی باینری و ایکس، به بیانِ مفهوم ساختار تشخیصِ چهره ی عمیق، پرداخته شده است و برخی از جدیدترین الگوریتم های تولید شده برای این منظور ذکر شده است. در پایان، برخی از مهم ترین موارد کاربرد سیستم های تشخیص چهره مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله، معرفی و بیان الگوریتم های یادگیری عمیق در تشخیص چهره و بیان چالش های موجود می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - مزایا و چالش‌های استفاده از فن بازی‌ وارسازی در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان صدا و سیما
   سارا خاشعی اباصلت خراسانی داوود معصومی
   امروزه اداره سازمان‌ها دیگر با مهارت‌های سنتی امکان‌پذیر نیست. لذا روش‌های آموزش این مهارت‌ها نیز با روش‌های آموزشی پیشین تفاوت اساسی یافته است. امروزه برای اثرگذاری و ارتقای کیفیت در آموزش‌های ضمن خدمت به ابداع روش‌های نوآورانه به‌عنوان یک ضرورت نگاه می‌شود. یکی از این چکیده کامل
   امروزه اداره سازمان‌ها دیگر با مهارت‌های سنتی امکان‌پذیر نیست. لذا روش‌های آموزش این مهارت‌ها نیز با روش‌های آموزشی پیشین تفاوت اساسی یافته است. امروزه برای اثرگذاری و ارتقای کیفیت در آموزش‌های ضمن خدمت به ابداع روش‌های نوآورانه به‌عنوان یک ضرورت نگاه می‌شود. یکی از این روش‌های نوین «فن بازی‌وارسازی» در آموزش است. مقاله حاضر ضمن توجه به مزایای بازی‌وارسازی در آموزش به بررسی جایگاه این فن در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان صدا و سیما براساس چارچوب پژوهش سرجیوجیمنز می‌پردازد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع اکتشافی و داده‌های پژوهش بر‌اساس مشاهده هفت دوره آموزش الکترونیکی (از آموزش‌های ضمن خدمت سازمان صدا و سیما) و مصاحبه با ده نفر از مدیران، مسئولان و کارشناسان اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما گردآوری و نهایتاً براساس کدگذاری سه مرحله‌ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی) تحلیل شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان صدا و سیما عناصر بازی‌وارسازی به صورت آگاهانه و هدفمند استفاده نمی‌شود و بازی‌وارسازی در آموزش‌های سازمان جایگاه مناسبی ندارد. ولی چنانچه طراحی مناسبی در این خصوص صورت گیرد، زمینه‌ها و انگیزه‌های لازم برای بهبود آموزش‌های ضمن خدمت کاملاً مهیا است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - اثر استفاده از واقعیت افزوده در بازاریابی به تمایل به پرداخت اضافه بها گردشگران اروپایی از طریق تجربه ترغیبی، غوطه وری و مشارکت گردشگران (مورد مطالعه شهر شیراز)
   یزدان  شیرمحمدی سولماز سینایی
   واقعیت افزوده زمینه نوظهوری در صنعت گردشگری می‌باشد..مطالعه حاضر تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در بازاریابی به تمایل به پرداخت اضافه بها گردشگران از طریق تجربه ترغیبی، غوطه وری و مشارکت گردشگران را بررسی می‌کند.محقق در این پژوهش به بررسی اثرات دو عامل توانمندسازی واقعی چکیده کامل
   واقعیت افزوده زمینه نوظهوری در صنعت گردشگری می‌باشد..مطالعه حاضر تأثیر استفاده از واقعیت افزوده در بازاریابی به تمایل به پرداخت اضافه بها گردشگران از طریق تجربه ترغیبی، غوطه وری و مشارکت گردشگران را بررسی می‌کند.محقق در این پژوهش به بررسی اثرات دو عامل توانمندسازی واقعیت افزوده، یعنی تعبیه محیط زیست واقعیت افزوده و کنترل فیزیکی شبیه سازی شده واقعیت افزوده بر تجربیات ترغیبی گردشگران آنلاین در مقاصد گردشگری مجازی و بررسی تأثیرات مستقیم تجربه‌های غوطه‌وری گردشگران آنلاین بر تمایل واقعی آنها به پرداخت اضافه‌بها در مرحله قبل از خرید می‌پردازد.بررسی میزان مشارکت گردشگری به عنوان یک متغیر کنترلی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است بر غوطه‌وری و تمایل واقعی گردشگران آنلاین برای پرداخت اضافه بها تأثیر بگذارد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی است.از پرسشنامه برای جمع آوری داده‌های پژوهش، استفاده و روایی و پایایی آن تایید شد.جامعه آماری شامل گردشگران اروپایی شهر شیراز می‌باشد.بر اساس فرمول کوگران دریک جامعه‌ی نامحدود حجم نمونه 384 نفر می‌باشد.روش نمونه‌‌گیری بصورت غیر تصادفی در دسترس است.یافته‌ها نشان داد تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها، تأثیر مستقیم آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تجربه ترغیبی، تأثیر مستقیم تجربه ترغیبی بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها معنادار می‌باشد.در این مدل چون هر دو اثر مستقیم وغیرمستقیم آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها معنادار است، می‌توان گفت میانجی‌گری وجود دارد و متغیر تجربه ترغیبی دارای نقش میانجی جزئی در تأثیر آماده‌سازی محیط واقعیت افزوده بر تمایل واقعی برای پرداخت اضافه‌بها می‌باشد. پرونده مقاله