مقاله


کد مقاله : 139309171243541928

عنوان مقاله : Identifying Priorities for Acquisition of Technology in an Industrial Organization Case Study of Middle-Class Vessels

نشریه شماره : 42 Spring 2015

مشاهده شده : 2113

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Hosein Esbati h_esbati@yahoo.com Graduate M.Sc
2 Seyed Habibollah Tabatabaeiyan taba@tsi.ir Assistant Professor PhD

چکیده مقاله

3000 km of coastline, access to the sea on the north and south of the country, access to the open water (Indian Ocean), are the advantages of the geographical area of marine and maritime industries that made a special place in the economy of the country. Transit maritime economy and maximum utilization of sea resources has confirmed the need to replacement of worn out vessels with Landing Crafts. For that matter, the most important goals of this R&D are sea freight, transition and achieving the capacity of producing landing craft vessel. Investors and suppliers to meet the needs of customers in a competitive environment must decide: 1) domestic production, 2) transfer of technology, and 3) a combination of both. This paper has initially studied definitions of technology and technology transfer and different aspects of technology acquisition process, the identification, selection, transfer, exploitation and dissemination. The decision models presented by little and Ford have been studied, based on the data, a model for the study was provided. In the first phase, the project was developed Executive structure of acquisition and division of Duties. The second step is the most important activities, assessment capabilities and industry suppliers that are identified and assessed. Data were analyzed by Ford Models. These results, created clear images for useful decision-making executives, Acquisition of the landing Craft boats were through a joint partnership action. Finally, the advantages and disadvantages of access, internal development and transfer, has been studied.