جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960708021208285 یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه
جهانشاه چرختاب مقدم
مهدی مهرگان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)