جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971113177339 تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مرتضی راستی برزکی
مهدیه مهدیخانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)