مقاله


کد مقاله : 13930529913371766

عنوان مقاله : An analysis of Science & Technology Parks Through the Evaluation Results of K-Based Companies in STPs

نشریه شماره : 27 Summer 2011

مشاهده شده : 1762

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Hamid Mahdavi hmahdavi@istt.ir Post Graduate Student M.Sc
2 Mahmod Sheykh zeynoddin zeinodin@istt.ir - -
3 Leyla Khodabandeh lkhodabandeh@istt.ir - -

چکیده مقاله

Evaluating the performance of the knowledge-based companies settled in science and technology parks is one of the criteria for determining the success rate of these STPs. Promoting the necessary skills in STP managers through the implementation of real and operational performance assessment systems is the best way for fulfilling this goal. The STPs mission could be achieved through a n integrated chain from research to production. Removing the gap between scientific and research ideas into products and services, directing the knowledge-based companies, meeting the actual needs and providing value-added services to the commercialization stage are the major missions of technology parks. The existence of a model for analyzing the role and the status of effective factors through assessment process is considered as one of the important measures for developing science and technology which has been paid less attention in Iran today. Therefore, there are different items used in assessment procedure including gaining some statistics on technology level, the relationship between the components of science and technology system, the status of intellectual property, cooperation methods between higher education and research centers with industries and organizations, diversity of financial resources and the rate of incomes, attracted investments, the scope of providing services and products, the number of customers and many other factors which are considered in a k-based company as key factors. This paper intends to investigate and present the best assessment and effectiveness evaluation model together with the performance of k-based companies mostly obtained based on the tacit knowledge through ISTT experiences. The objective is to localize executive processes in accordance with the cultural and social structures in Iran.