اصول اخلاقی


"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 

اصول اخلاقی تالیف و انتشار در فصلنامه رشد فناوری

انتشار و چاپ مقاله در فصلنامه رشد فناوری مستلزم رعايت اصول اخلاقي و امانت داری علمی به شرح ذيل است:

1- محتوای مقاله حاصل کار اصیل پژوهشی نویسندگان باشد.

2- لازم است متون ارسالی متناسب با اخلاق نگارش باشد.

3- هیچ بخشی از مقاله نسخه برداری عینی از کارهای دیگران نباشد، مگر با اجازه کتبی ایشان.

4- در استفاده از مقالات و کتب دیگران نباید ترجمه یا عین جمله به صورت صریح استفاده شود بلکه باید استنباط خود نویسنده از مطالب دیگران نگارش شود و مورد ارجاع قرار گرفته باشد.

5- مقالات ارسالي نبايد در هيچ نشريه ديگري به چاپ رسيده باشد، بدين منظور نامه‌ تعهد نويسنده مبني بر عدم ارسال مقاله براي ساير نشريات به منظور چاپ یا داوری ، همراه مقاله فرستاده شود.

6- لازم است نویسندگان نامه‌اي مبنی بر موافقت تمامی نویسندگان جهت چاپ مقاله ارسال کنند.

7- مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسندگان است.

8- نتایج گزارش شده از آزمایش‌ها، نظر سنجی‌ها و سایر کارهای میدانی مطابق واقع بوده و از هر گونه عدد سازی و یا حذف داده‌های ضروری مبرا باشد.

9- تمامی افرادی که اسامی آنها در مقاله به عنوان نویسنده ذکر شده و در نگارش مقاله مشارکت داشته‌اند سهم مستقل و مشخصی در پژوهش انجام شده داشته باشند و فرد موثر دیگری از قلم نیفتاده باشد.

10- موضوع مقاله ارسالی باید متناسب با استانداردهای اخلاقی مدرن باشد و حاوی مطالب کپی شده از مقالات دیگران بدون اجازه آنها نباشد.

11- تمامی مطالبی که از کارهای قبلی نویسندگان دیگر استنتاج می‌شوند بایستی با شماره به منبع مذکورارجاع داده شوند.

مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر فصلنامه خواهد بود.

یکی از موارد مهمی که به عنوان اصل در نظر گرفته می شود حقوق مالکیت فکری نویسندگان است.

در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد فوق تا زمانیکه نویسندگان نکات مذکور را اصلاح نمایند فرایند چاپ مقاله متوقف خواهد شد.

 

تعهدات داوران

يکي از تعهدات داوران ارزيابي دقيق و محرمانه مقالات پژوهشي است. موجب امتنان است هر يک از انديشمندان اين حوزه در روند نقد و بررسی مقالات با شوراي داوران همکاري داشته باشند.

داوران متعهد هستند جهت سرعت بخشيدن به فرايند کار چاپ نشريه، نقد و بازبینی مقالات را در مدت زمان مقرر به سردبير تحويل دهند. در صورت بروز هرگونه تاخیر در فرایند بررسی مقاله، داور مکلف است سردبیر را بلافاصله مطلع نماید.

داور در موارد زیر نباید داوري مقاله را قبول کند:

1- تشخيص دهد صلاحیت نقد و ارزیابی پژوهش پیش رو را ندارد.

2- اگر هرگونه مشکل کاری یا شخصی با مولف یا مولفین مقاله داشته باشد.

3- هرگونه شرایط و موقعیت دیگری که به نحوی موجب تبعیض و تعصب در روند داوری گردد.

4- در مواقعی که داور تشخيص مي‌دهد صلاحیت داوري مقاله‌اي را ندارد بیدرنگ باید به سردبیر توضیح و اطلاع دهد. حتی در مواردی که داوران در ذیصلاح بودن خود مطمئن نیستند، بهتر است با سردبیر مشورت کنند. داور باید بکوشد تا نقدی صحیح، موشکافانه و سازنده ارائه دهد و همچنین ارزیابی داوران باید توسط چند مرجع ذیصلاح، ترجیحا مخالف، تایید شود.

5- داوران متعهد هستند به محض تشخيص مشابهت اساسی با مقاله‌ای که قبلا به چاپ رسیده است، به سردبیر اطلاع دهند.

6- اگر داور با هرکدام از همکاران خود در مورد خاصی مشورت کرده است، نام مشاور و یا همکار مربوطه و نیز موضوع مورد مشورت می‌باید به سردبیر اطلاع داده شود.

 

تعهدات سردبیر

- سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاست‌های یک نشریه را برعهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیت نشریه از لحاظ ادبی و علمی می‌باشد. نخستین وظیفه سردبیر و اعضاي هيات تحريريه، اطمینان از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار می‌باشد.

- اگر سردبیر با نادرست بودن متن اصلی و نتایج گزارش مقاله چاپ شده روبرو شود موظف خواهد بود تا سریعا موجبات چاپ اصلاحیه را فراهم نماید. نویسنده اصلاحیه مي‌تواند هر يک از نویسندگان باشد. در مواردی که امکان آن نباشد ویا عدم توافق بين نويسندگان وجود داشته باشد، سردبیر می‌تواند گزارش تهیه شده توسط بعضی از نویسندگان، سازمان حامي، ویراستار و یا انجمن را ملاحظه و بررسی نماید.

- اگر خطای جدی یا تخلف اخلاقی قبل از انتشار چاپی ديده شود، سردبیر در امر اصلاح مقاله اصلی و یا حذف آن از برنامه چاپ مخير است. درحالیکه نسخه الکترونیکی آن نمی‌تواند حذف گردد، در صورت اقتضا امکان شناسایی و مشخص کردن آن بعنوان غیرقابل قبول و یا نسخه مردود شده وجود دارد.

- سردبیر اختیارتام دارد تا در مورد تمامی ادعاهای مربوط به سوء رفتارهای علمی، اقدامات و تحقیقات عاجل را به نحو مقتضی انجام دهد. سردبیر همچنین می‌تواند کتبا به مولفی که دعوی علیه وی منتسب گشته اطلاع دهد.

- سردبیر مختار است تا زمان مشخص شدن نتیجه دعاوی اینچنینی، چاپ مقاله را به تعویق بیاندازد.