جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397040403817112930 بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها
مینو سلیمی باهر
محمدتقی خدایی گرگری
حسین عباسی اسفنجانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)