جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305271414481722 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی
آرمان بهاری
نورمحمد یعقوبی
سید حسن علم اهدایی
بهنوش مودی
2 139305291022321773 بررسي نقش فناوري اطلاعات در استقرار مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي (eCRM)
محمد حسین جراحی
سعید سعیدا اردکانی
محمد زارعیان
3 139305291146461782 مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات
عبدالرضا شاکری
محمد جواد قربانی
4 139305291142291781 بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري
جعفر باقری نژاد
بهتاج رسولی پشته
5 13930601944191792 ضرورت نوآوري در اجراي برنامه‌هاي مديريت دانش و مديريت فن آوري اطلاعات در ايران
محمدرضا عباسی
منوچهر مکی
6 139306181351191896 مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالی
محمد علی نعمتی
7 1393062311341920 ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر
رضا صنیعی
ايمان محمدیان خراسانی
8 139305271156231720 ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب
بهرام صلواتی سرچشمه
ايمان محمدیان خراسانی
معصومه مداح
وحید ضرابی
9 139602221828365983 از بازاریابی انبوه تا بازاریابی الکترونیکی یک‌به‌یک
محمد فتحيان
آرش بهشتیان اردکانی
10 1396061391427893 بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)
محمد مهدی مردانشاهی
11 139609228125119614 ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات با رویکرد سلسله مراتبی خاکستری مورد مطالعاتی (دانشکده آموزش‌های الکترونیک دانشگاه شیراز)
محمدحسین رونقی
پیام فرهادی
صنوبر خردمند
12 1396100822364019962 رشد فناوری، تغییر یادگیری
غلامرضا شمس مورکانی
حامد عباسی کسانی
13 13971109167269 تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود بازدهی اقتصادی مصرف برق (مورد مطالعه: کشورهای منتخب در حال توسعه)
موسی خوشکلام
14 13970721164975 بررسی رابطه کیفیت روابط مشتری- تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات
حسین شعبانی
رضا احتشام راثی
15 13980319190015 تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر تشخیص فرصت کارآفرینی در شرکت‌های در حال رشد پارک علم و فناوری زاهدان
فرحناز آهنگ
حسن غفاری
ابوبکر ریسی
مهیم شیهکی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 15 رکورد)