جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139305291053291775 چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژي‌هاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال
سید حبیب الله طباطبائیان
رضا انصاري
2 13960721122938496 نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور
مهدی الیاسی
مهدی محمدی
حسین میرزایی
عاطيه صفردوست
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)