جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970125191238101632 مروری بر مدل های آمادگی هوش کسب وکار
آزاده لیلی
مینا رنجبر فرد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)